Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:egymasba_agyazott_ciklusok

Ez a dokumentum egy előző változata!


Egymásba ágyazott ciklusok. Kétszeresen, háromszorosan stb. egymásba ágyazott ciklusok.

Egymásba ágyazott ''For'' ciklusok

foregymasbabeagyaz.pas
for változó_1 := kezdő_érték_1 to [downto] végső_érték_1 do
begin
 for változó_2 := kezdő_érték_2 to [downto] végső_érték_2 do  
 begin  
  utasítás(ok);
 end;
end; 

Egymásba ágyazott ''While'' ciklusok

whileegymasbabeagyaz.pas
while(feltétel_1)do
begin
 while(feltétel_2) do  
 begin
  utasítás(ok);
 end;
 utasítás(ok);
end;

Egymásba ágyazott ''Repeat'' ciklusok

repeategymasbabeagyaz.pas
repeat
 utasítás(ok);
 repeat
  utasítás(ok);
 until(feltétel_2);
until(feltétel_1);

Kétszeresen egymásba ágyazott ciklusok

prim.pas
program prim;
var
 i, j : integer;
begin
 for i := 2 to 50 do  
 begin
  for j := 2 to i do
   if (i mod j) = 0 then
    break; {* ha van osztója, nem prím! *}
 
   if (j = i) then
    writeln(i , ' prim' );
 end;
end.

Háromszorosan egymásba ágyazott ciklusok

matrixszorzas.pas
for i := 1 to 3 do
 for j := 1 to 3 do
  begin
   sum := 0;
   for k := 1 to 3 do
    sum := sum + a[i,k] * b[k,j];
    c[i,j] := sum;
  end;
inf-prog-fszi/egymasba_agyazott_ciklusok.1497725450.txt.gz · Utolsó módosítás: 2017/06/17 20:50 szerkesztette: beistvan