Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:egymasba_agyazott_ciklusok

Egymásba ágyazott ciklusok. Kétszeresen, háromszorosan stb. egymásba ágyazott ciklusok.

Egymásba ágyazott ''For'' ciklusok

foregymasbabeagyaz.pas
for változó_1 := kezdő_érték_1 to [downto] végső_érték_1 do
begin
 for változó_2 := kezdő_érték_2 to [downto] végső_érték_2 do  
 begin  
  utasítás(ok);
 end;
end; 

Egymásba ágyazott ''While'' ciklusok

whileegymasbabeagyaz.pas
while(feltétel_1)do
begin
 while(feltétel_2) do  
 begin
  utasítás(ok);
 end;
 utasítás(ok);
end;

Egymásba ágyazott ''Repeat'' ciklusok

repeategymasbabeagyaz.pas
repeat
 utasítás(ok);
 repeat
  utasítás(ok);
 until(feltétel_2);
until(feltétel_1);

Kétszeresen egymásba ágyazott ciklusok

prim.pas
program prim;
var
 i, j : integer;
begin
 for i := 2 to 50 do  
 begin
  for j := 2 to i do
   if (i mod j) = 0 then
    break; {* ha van osztója, nem prím! *}
 
  if (j = i) then
   writeln(i , ' prim' );
 end;
end.

A <prim.pas> forráskódjának futtatása online

Háromszorosan egymásba ágyazott ciklusok

$c_{i,j}=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_{i,k}b_{k,j}; \;\; i = \overline{1,n}; j = \overline{1,n}.$

matrixszorzas.pas
for i := 1 to n do
 for j := 1 to n do
  begin
   sum := 0;
   for k := 1 to n do
    sum := sum + a[i,k] * b[k,j];
    c[i,j] := sum;
  end;
matrixszorzas.pas
program matrixszorzas;
const n = 3;
type tomb_tipus = array[1..n, 1..n] of integer;
procedure kiir(t: tomb_tipus; h: byte);
var i, j: integer;
begin
 for i := 1 to n do begin
  for j := 1 to n do
   write(t[i,j]:h);
  writeln;
 end;
 writeln;
end;
const a: tomb_tipus = ((1,2,4),(5,6,7),(8,9,1));
   b: tomb_tipus = ((2,3,6),(2,3,7),(1,3,0));
var i, j, k, sum: integer; c: tomb_tipus;
begin
 kiir(a, 3);
 kiir(b, 3);
 for i := 1 to n do
  for j := 1 to n do
   begin
    sum := 0;
    for k := 1 to n do
     sum := sum + a[i,k] * b[k,j];
    c[i,j] := sum;
   end;
 kiir(c, 4);
 readln;
end.

https://ideone.com/6Lk2ch

matrixszorzas1.pas
program matrixszorzas1;
const n = 3;
type tomb_tipus = array[1..n, 1..n] of integer;
procedure kiir(t: tomb_tipus; h: byte);
var i, j: integer;
begin
 for i := 1 to n do begin
  for j := 1 to n do
   write(t[i,j]:h);
  writeln;
 end;
 writeln;
end;
const a: tomb_tipus = ((1,2,4),(5,6,7),(8,9,1));
   b: tomb_tipus = ((2,3,6),(2,3,7),(1,3,0));
var i, j, k: integer; c: tomb_tipus;
begin
 kiir(a, 3);
 kiir(b, 3);
 for i := 1 to n do
  for j := 1 to n do
   for k := 1 to n do
    c[i,j] := c[i,j] + a[i,k] * b[k,j];
 kiir(c, 4);
 readln;
end.
gotos_program.pas
program gotos_program;
uses crt;
const n = 3;
type tomb_tipus = array[1..n,1..n] of byte;
procedure kiir(x,y:integer; t: tomb_tipus);
var i,j:integer;
begin
 for i:=1 to 3 do
  for j:=1 to 3 do
  begin
   gotoxy(x+3*j,y+i);
   write(t[i,j]);
  end;
end;
var i,j:integer;
const a: tomb_tipus = ((1,2,4),(5,6,7),(8,9,1));
   b: tomb_tipus = ((2,3,6),(2,3,7),(1,3,0));
begin
 kiir(1,1,a);
 kiir(12,1,b);
 for i:=1 to 3 do
  for j:=1 to 5 do
   kiir(j*11+1,i*5+1,b);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/egymasba_agyazott_ciklusok.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/21 07:38 szerkesztette: beistvan