Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:inf-prog-gyak-fszi-17

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
inf-prog-fszi:inf-prog-gyak-fszi-17 [2017/06/23 19:42]
beistvan
inf-prog-fszi:inf-prog-gyak-fszi-17 [2017/06/23 19:53] (aktuális)
beistvan
Sor 1: Sor 1:
 ====== Programozási gyakorlat, FSZI, 2017. ====== ====== Programozási gyakorlat, FSZI, 2017. ======
  
 +  - **[[Programozási gyakorlat témakörei]]**
 +  - **[[Programozási gyakorlat gyakorlófeladatai]]**
 +  - **[[A programozási gyakorlat szerkezete|A programozási gyakorlat sikeres teljesítéséhez szükséges beadandó anyag szerkezete]]**
 +  - **[[A beadandó programozási gyakorlati füzetének mintája]]**
 +  - **[[Emelt szintű érettségi programozási feladatok]]**
 +  - **[[Programozási tételek]]**
 +  - **[[Hivatkozások]]**
  
-===== Programozási gyakorlat témakörei ===== 
  
-  - [[A program szerkezete | A program szerkezete. Kivitel, bevitel. Kifejezések.]] 
-  - [[Adattípusok,​ változók | Adattípusok. Állandók. Változók deklarálása. Összetett adattípusok. Rekord típus. ]] 
-  - [[Matematikai kifejezések | Matematikai kifejezések programozása. Inverz trig. függv., hatvány, n-gyök, logaritmus, stb.]] 
-  - [[Elágazás | Elágazás IF. Eldöntés CASE/​SWITCH. Egymásba ágyazott feltételek.]] 
-  - [[Számlálós ciklus | Ciklusok. Számlálós ciklus. For.]] 
-  - [[Előtesztelős ciklus | Ciklusok. Előtesztelős ciklus. While.]] 
-  - [[Utótesztelő ciklus| Ciklusok. Utótesztelő ciklus. Repeat-until/​do-while.]] 
-  - [[Egymásba ágyazott ciklusok| Egymásba ágyazott ciklusok. Kétszeresen,​ háromszorosan stb. egymásba ágyazott ciklusok.]] 
-  - [[Egydimenziós tömbök|Egydimenziós tömbök.]] 
-  - [[Többdimenziós tömbök|Többdimenziós tömbök.]] 
-  - [[Összegzés tétele | Összegzés tétele.]] 
-  - [[Szorzás tétele | Szorzás tétele.]] 
-  - [[Maximum kiválasztás tétele | Maximum kiválasztás tétele.]] 
-  - [[Minimum kiválasztás tétele | Minimum kiválasztás tétele.]] 
-  - [[Lineáris keresés tétele |Lineáris keresés tétele.]] 
-  - [[Logaritmikus keresés tétele | Logaritmikus (bináris) keresés tétele.]] 
-  - [[Megszámlálás tétele |Megszámlálás tétele.]] 
-  - [[Eldöntés tétele |Eldöntés tétele.]] 
-  - [[Kiválogatás tétele |Kiválogatás tétele.]] 
-  -     ​[[Kiválasztás tétele |Kiválasztás tétele.]] 
-  -     ​[[Metszetképzés|Metszetképzés.]] 
-  -     ​[[Unióképzés |Unióképzés. ]] 
-  - [[Összefuttatás |Összefuttatás.]] 
-  - [[Buborékos rendezés |Buborékos rendezés.]] 
-  -     ​[[Közvetlen kiválasztásos rendezés |Közvetlen kiválasztásos rendezés.]] 
-  - [[Egyszerű beillesztéses rendezés |Egyszerű beillesztéses rendezés.]] 
-  - [[Rendezés minimum-maximum-kiválasztással |Rendezés minimum- (maximum-) kiválasztással.]] 
-  - [[Karakterláncok feldolgozása|Karakterláncok feldolgozása.]] 
-  - [[Eljárások és függvények|Eljárások és függvények. Modulok és külső egységek.]] 
-  - [[Rekurzió|Rekurzió.]] 
-  - [[Backtrack - visszalépéses keresés | Backtrack - visszalépéses keresés.]] 
-  - [[Típusos állományok|Típusos állományok.]] 
-  - [[Szöveges állományok|Szöveges állományok.]] 
-  - [[Rajz és grafika|Rajz és grafika.]] 
- 
-===== Programozási gyakorlat gyakorlófeladatai ===== 
- 
- 
-  - Készítsünk egy párbeszéd alapú programot! Például a számítógép megkérdezi a felhasználótól a nevét, amire az válaszol, majd megkérdezi a felhasználó korát, stb. Emeltebb nehézségű feladat: egy párbeszéd alapú quest (küldetéses feladatokkal bíró) játék készítése. 
-  - Cseresznyét szeretnénk vásárolni. Írjunk egy programot, amely billentyűzetről kérje be először azt, hogy mennyibe kerül egy kilogramm cseresznye, majd azt, hogy hány kilogramm cseresznyét szeretnénk venni. A program számolja ki, hogy ennyi cseresznyéért hány hrivenyt fogunk fizetni. A képernyő kimenete pl.: \\ Egy kg cseresznye ara: 12 \\ Hány kg cseresznyét veszel: 3 \\ Ennyi cseresznye ára 36 hriveny. ​ 
-  - Készítsen programot az adott kifejezés kiszámítására megfelelő kezdőértékek megadásával:​ \\ $\gamma=\displaystyle\frac{ \sin\left(\displaystyle\frac{\pi+3,​\!1}{2t-1}\right)-\displaystyle\frac{1+\log_2\left(5,​\!4+t\right)}{3+\sqrt{\left| ​ \arccos\left( 1 - \displaystyle\frac{\sin\left( 1-t \right)}{t^4-1} \right) ​   \right|} ​ } }{ \sqrt[3]{\displaystyle\frac{t^5-2t^4+3t^2-1}{\displaystyle\frac{1}{e^{5t+1}}-t^{\cos \left(t\right)}+1 }  }  },$ $t=3.$ (Felelet: -0.07444367269165618) 
-  - A húsvét vasárnap dátumát a níceai zsinat a következőképpen határozta meg: a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. A dátum március 22-e és április 25-e között változhat. A dátum meghatározására alkalmas a következő algoritmus! Jelölje T az évszámot (1800 %%<=%% T %%<=%% 2099). Kiszámítjuk a következő osztási maradékokat:​ \\ A = T / 19 maradéka \\ B = T / 4 maradéka \\ C = T / 7 maradéka \\ D = ( 19 . A + 24 ) / 30 maradéka \\ E = ( 2 . B + 4 . C + 6 . D + 5 ) / 7 maradéka \\ Ezekből a húsvét vasárnap dátuma: \\ H = 22 + D + E, ami márciusi dátum, ha H %%<=%% 31, különben áprilisban H – 31 -e. \\ Két kivétel van: \\ ha E = 6 és D = 29, akkor H = 50, \\ ha E = 6 és D = 28 és A > 10, akkor H = 49. \\ Készítsünk programot, ami bekér egy évszámot, és meghatározza,​ majd kiírja a húsvét vasárnap dátumát! 
-  - Készítsünk programot, amely kiszámolja az első 100 drb. páratlan szám összegét (A ciklus vegyük egytől százig, majd a ciklusmagban vegyük a ciklusváltozó kétszeresét eggyel csökkentve - így megkapjuk a páratlan számokat. Az összeg kiszámolásához vezessünk be egy változót, amelyet a program elején kinullázunk,​ a ciklusmagban pedig mindig hozzáadjuk a ciklusváltozó kétszeresét eggyel csökkentve). 
-  - Készítsünk programot, amely beolvas egy egész számot, majd elosztja 2-vel annyiszor, ahányszor lehet és közben felírja a számot a kettes számok ​ szorzataként megszorozva egy olyan számmal, amely már nem osztható 2-vel. Például: \\ Kerek egy egesz szamot: 120 \\ 120 = 2*2*2*15 \\ Ha a szám egyszer sem osztható kettővel, akkor: \\ Kerek egy egesz szamot: 17 \\ 17 = 17 \\ Ahhoz, hogy a szám osztható-e kettővel használjuk a mod függvényt. Pl. X akkor osztható 2-vel, ha X mod 2 = 0. A szám elosztását a div függvénnyel végezzük el. 
-  - Készítsünk programot, amely ki fogja kérdezni a matematikát (két szám összeadását,​ kivonását és szorzását az <​1,​10>​ intervallumból). A két számot és a műveletet a számítógép véletlenszerűen válassza ki. A program akkor fejeződjön be, ha a felhasználó 10 példát kiszámolt helyesen. Rossz válasz esetén kérdezze újra ugyanazt a példát. A program végén írjuk ki az eredményességet százalékokban. 
-  - a) Készítsünk programot, amely bekér egy N természetes számot, majd kirajzol a képernyőre egymás mellé N-szer az "​XO"​ betűket és a kiírás után a kurzort a következő sor elejére teszi. ​ \\ Például N=3-ra kiírja ezt a program: \\ XOXOXO \\ b) Egészítsük ki az előző programunkat úgy, hogy az előző kiírás alá írja ki N-szer az "​OX"​ betűket is egymás mellé, majd a kurzort ismét a következő sor elejére tegye. (Az előző ciklus után - NE bele a ciklusba! - tegyünk egy hasonló ciklust, ami most XO helyett OX betűket ír ki.) \\ Például N=3-ra kiírja ezt a program:\\ XOXOXO \\ OXOXOX \\ c) Egészítsük ki a programunkat úgy, hogy az előző két sort N-szer ismételje meg a program. (Az előző két egymás utáni ciklust tegyük bele egy külső ciklusba.) \\ Például N=3-ra kiírja ezt a program: \\ XOXOXO \\ OXOXOX \\ XOXOXO \\ OXOXOX \\ XOXOXO \\ OXOXOX 
-  - Olvassunk be egész számokat 0 végjelig egy maximum 100 elemű tömbbe (a tömböt 100 eleműre deklaráljuk,​ de csak az elejéből használjunk annyi elemet, amennyit a felhasználó a nulla végjelig beír). A beolvasás után írjuk ki a számokat a beolvasás sorrendjében majd fordítva. 
-  - Olvassunk be egy N egész számot (1 %%<=%% N %%<=%% 10), majd egy NxN-es kétdimenziós tömbbe generáljunk véletlen egész számokat 10-tol 99-ig. \\ Írjuk ki a kigenerált tömböt, pl. N=6-ra: \\ 34 58 19 51 11 58 \\ 85 50 11 51 13 33 \\  99 25 17 22 27 91 \\ 12 34 87 42 65 70 \\ 11 10 69 74 88 92 \\ 30 34 74 75 54 47 \\ Tükrözzük a tömböt a bal felső sarokból a jobb alsó sarokba húzódó átlója szerint (tehát valójában az első oszlop felcserélődik az első sorral, a második oszlop a második sorral, stb.): \\ 34 85 99 12 11 30 \\ 58 50 25 34 10 34 \\ 19 11 17 87 69 74 \\ 51 51 22 42 74 75 \\ 11 13 27 65 88 54 \\ 58 33 91 70 92 47 
-  - Készítsünk programot, amely kiszámolja egy 20 elemű tömb véletlenszerű természetes számokból négyzetösszegét,​ majd kiírja az eredményt. (Az összeg kiszámolásához vezessünk be egy változót, amelyet a program elején kinullázunk,​ a ciklusmagban pedig mindig hozzáadjuk a ciklusváltozó négyzetre emelt értékét, tehát sorban az 1., 2., 3., 4., ..., 20. sorszámú tömbelem négyzetét.) 
-  - Készítsünk programot, amely kiszámolja egy 17 darab véletlen elemekből álló tömb páratlan indexű elemeinek a mértani közepét egy ciklus segítségével! 
-  - Határozzuk meg egy véletlen elemekből álló tömb legnagyobb értékét! 
-  - Határozzuk meg egy véletlen elemekből álló tömb legkisebb értékét! 
-  - Egy véletlen elemekből álló tömbben találjuk meg az az összes 5-tel egyenlő elemet! Ha nem találtunk, akkor adjunk erről egy üzenetet a képernyőre! 
-  - Egy véletlen elemekből álló rendezett tömbben találjuk meg a 10-el egyenlő elemet! Ha nincs ilyen elem, írjunk erről értesítést a képernyőre! 
-  - Határozzunk meg egy véletlen elemekből álló tömbben, hogy, hány 5-nél nagyobb elem található! 
-  - Egy véletlen elemekből álló tömbben határozzuk meg, hogy van-e 5-tel egyenlő elem! 
-  - Gyűjtsük ki egy véletlen elemekből álló tömbből az összes 5-nél nagyobb, de 10-nél kisebb elemet! 
-  - Válasszuk ki egy véletlen elemekből álló tömbből a tömbátlaghoz legközelebb álló elemet! 
-  - Adott két névsor. Listázzuk ki a mindkét névsorban szereplő nevek listáját! 
-  - Adott két egymást részben fedő névsor. Listázzuk ki az összevont névsort! ​ 
-  - Két rendezett véletlen elemekből álló tömbből készítsünk egy újabb tömböt úgy, hogy a rendezettség megmaradjon az eredményként kapott tömbben is!  ​ 
-  - Egy véletlen elemekből álló tömböt rendezzünk buborékos módszerrel! 
-  - Egy véletlen elemekből álló tömböt rendezzünk közvetlen kiválasztásos rendezési módszerrel! 
-  - Egy véletlen elemekből álló tömböt rendezzünk egyszerű beillesztéses rendezési módszerrel! 
-  - Egy véletlen elemekből álló tömböt rendezzünk maximum- és minimum-kiválasztással! 
-  - Készítsünk programot, amely bekér egy mondatot, majd kiírja ugyanezt a mondatot fordítva. ​   \\ Például ha beírjuk "Szep napunk van ma.", kiírja ezt: ".am nav knupan pezS" 
-  - a) Készítsünk alprogramot egy 100 elemű tömb kigenerálására. Az alprogram paramétereként adjunk meg két számot (pl. X, Y), amelyek jelentsék azt, hogy a tömbbe az alprogram ebből a tartományból generál egész számokat (tehát olyan számokat, amelyek nagyobbak vagy egyenlők X-el és kisebb vagy egyenlők Y-nal). Az alprogram ne felejtse el megvizsgálni,​ hogy X %%<=%% Y, ha nem akkor cserélje ki X és Y értékét. ​ \\ Készítsünk egy másik alprogramot,​ amely kiírja ezt a 100 elemű tömböt vesszőkkel elválasztva a képernyőre. \\ A főprogramban generáljuk ki a tömböt majd írassuk ki az elkészített eljárások segítségével. \\ b) Az előző programunkat egészítsük ki. Készítsünk függvényt,​ amely a tömb egy megadott részéből (pl. 2. elemétől az 51. eleméig) kiválasztja a legkisebb elem indexét (pl. 42. elem) és ezt adja vissza. A függvénynek tehát két paramétere lesz, amely a tömb részének kezdetét és végét jelölik. \\ A főprogramban a függvényünk segítségével válasszuk ki és írassuk ki a tömb 1.-10. eleme közöl a legkisebb elem indexét és értékét, majd ugyanezt a 11.-20. elemekre, 21.-30. elemekre, stb. 
-  - Készítsünk függvényt,​ amely rekurzió segítségével meghatározza az N. Fibonacci számot. Az első Fibonacci szám: 0, a második: 1, a többit pedig úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk az előtte levő két Fibonacci számot. Tehát a harmadik: 0+1=1, a negyedik: 1+1=2, az ötödik: 1+2=3, a hatodik: 2+3=5, stb.  
-  - A 8x8-as sakktábla bal alsó sarkában áll egy huszár. Keressünk egy olyan huszárugrás-sorozatot,​ amely minden egyes pontot érint a sakktáblán pontosan egyszer! 
-  - Készítsünk programot, amely kiír egy menüt: ​  ​\\ ​ 1 ... nevsor kiirasa \\ 2 ... uj diak hozzaadasa \\  3 ... diak torlese \\  0 ... kilepes a programbol ​   \\ majd a választott menüpont alapján végrehajtja az adott műveletet utána ismét kiírja ezt a menüt. A diákokról tároljuk a nevüket, születési évüket és a nemüket (fiú, lány). A diákokat a programban egy 1000 elemű tömbben tároljuk. A program elején a tömböt olvassuk be egy állományból (ha létezik már az állomány),​ majd a program végén mentsük ki állományba. 
-  - Készítsünk programot, amely beolvas egy szöveges állományt,​ majd a beolvasott szöveget kiírja egy másik állományba úgy, hogy mindegyik karaktere után tesz egy szóközt. 
-  - a) Készítsünk programot, amely a grafikus képernyőre kirajzol egy 8x8-as sakktáblát (ciklusok segítségével). Ügyeljünk a sakktábla mezőinek megfelelő kiszínezésére! \\ b) Készítsünk programot, amely kirajzol a grafikus képernyőre egy céltáblát. A céltábla minden második körét fessük be kék, a többit piros színűre. 
- 
-Források: \\ prog.ide.sk,​ vasvill.hu/​kerese/​tetelek 
- 
-===== A programozási gyakorlat sikeres teljesítéséhez szükséges beadandó anyag szerkezete ===== 
- 
-  - Előadások jegyzete és/vagy órai munkafüzet 
-  - Beadandó füzet, kézzel írott és a következőkből áll: 
-      - A füzet meg van címezve: gyakorlati füzet, tanuló neve, szakja és iskolája neve 
-      - A megoldandó feladat(ok) és/vagy projektek füzetbe írva: 
-          - Az adott téma elméleti leírása ​ 
-          - A feladat megfogalmazása 
-          - A feladat megoldása programozási nyelve(ke)n 
-          - A feladat megoldásának folyamatábrája 
-          - Bemeneti vagy annak megfelelő adatok, esetleg többféle adat féltüntetése 
-          - Esetleges Excelben végzet számítási feladat-ellenőrzés 
-  - A munka megvédése önálló prezentációs előadáson 5 percben, a kérdésekre további 2 perc 
- 
- 
-===== A beadandó programozási gyakorlati füzetének mintája ===== 
- 
-**I. Elméleti ismeretek** \\ 
- 
-A sin() függvény a Pascal/​C/​C++/​C#​ beépített matematikai függvénye. 
- 
-**II. Programozási feladat** \\ 
- 
-Készítsen egy programot, amely kiszámolja a sin(x) függvény értékét a PI/2 pontban! A bemenetet billentyűzetről,​ az eredményt a konzolra írassa ki! 
- 
-**III. A megoldás forráskódja** \\ 
- 
-**Pascal** \\ 
-{{:​inf-prog-fszi:​sinpi2pas.jpg?​nolink|}} \\ 
- 
-<code pascal sinpi2.pas>​ 
-program sinpi2; 
-begin 
-  Write('​Sin(PI/​2) = ',​sin(PI/​2):​2:​2);​ 
-  Readln; 
-end. 
-</​code>​ 
- 
-**C** \\ 
-{{:​inf-prog-fszi:​sinpi2c.jpg?​nolink|}} \\ 
- 
-<code c sinpi2.c>​ 
-#include <​stdio.h>​ 
-#include <​math.h>​ 
-int main() 
-{ 
-    printf("​Sin(PI/​2) = "); 
-    printf("​%2.2f",​sin(M_PI_2));​ 
-    return 0; 
-} 
- 
-</​code>​ 
- 
-**C++** \\ 
-{{:​inf-prog-fszi:​sinpi2cpp.jpg?​nolink|}} \\ 
- 
-<code cpp sinpi2.cpp>​ 
-#include <​iostream>​ 
-#include <​cmath>​ 
-using namespace std; 
- 
-int main() 
-{ 
-    cout << "​Sin(PI/​2) = "; 
-    cout << trunc(100 * sin(atan(1.0)*2) / 100); 
-    return 0; 
-} 
- 
-</​code>​ 
- 
- 
-**C#** \\ 
-{{:​inf-prog-fszi:​sinpi2cs.jpg?​nolink|}} \\ 
- 
-<code csharp sippi2.cs>​ 
-using System; 
- 
-namespace sinpi2 
-{ 
-    class Program 
-    { 
-        static void Main(string[] args) 
-        { 
-            Console.WriteLine(Math.Sin(Math.PI / 2)); 
-            Console.ReadLine();​ 
-        } 
-    } 
-} 
- 
- 
-</​code>​ 
- 
- 
-**IV. Folyamatábra** \\ 
-{{:​inf-prog-fszi:​sinpi2folyabra.jpg?​nolink|Folyamatábra}} \\ 
- 
- 
-**V. Tesztadatok** (bemeneti/​kimeneti adatok) 
-\\ Bemenet: PI/​2  ​ 
-\\ Kimenet: 1 
- 
-**VI. Excel ellenőrzés** \\ 
-{{:​inf-prog-fszi:​sinpi2exc1.jpg?​nolink|}} \\ 
- 
-{{:​inf-prog-fszi:​sinpi2exc2.jpg?​nolink|}} \\  
- 
- 
-===== Emelt szintű érettségi programozási feladatok ===== 
- 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2017-maj-ma-tesztverseny.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​valaszok.doc|}} (txt) ; \\ megoldás: [[Tesztverseny|Tesztverseny]] ;\\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2017-maj-an-furdo.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​furdoadat.doc|}} (txt) ; \\ megoldás: [[ Fürdő |Fürdő ]] ;\\ \\  
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2016-okt-ma-telefonos-ugyfelszolgalat.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​hivas.doc|}} (txt) ; \\ megoldás: [[ Telefonos ügyfélszolgálat|Telefonos ügyfélszolgálat]] ;\\  \\  
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2016-maj-ma-otszaz.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​penztar.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Ötszáz|Ötszáz]] ; \\  \\  
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2016-maj-an-zar.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​ajto.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Zár|Zár]] ; \\  \\  
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2015-okt-ma-fej-vagy-iras.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​kiserlet.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Fej vagy írás|Fej vagy írás]] ; \\ \\  
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2015-maj-ma-expedicio.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​veetel.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Expedicio| Expedíció]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2015-maj-an-latin-tancok.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​tancrend.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Latin táncok|Latin táncok]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2014-okt-ma-nezoter.pdf|}} ; \\ források: {{:​inf-prog-fszi:​kategoria.doc|}} (txt), {{:​inf-prog-fszi:​foglaltsag.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Nézőtér|Nézőtér]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2014-maj-an-ipv6.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​ip.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Ipv6 | Ipv6 ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2014-maj-ma-celloveszet.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​verseny.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Céllövészet | Céllövészet ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2013-okt-ma-kozuti-ellenorzes.pdf|}} \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​jarmu.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Közúti ellenőrzés | Közúti ellenőrzés ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2013-maj-ma-valasztasok.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​szavazatok.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Választások |Választások ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2013-maj-an-szamok.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​felszam.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Számok | Számok ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2012-okt-ma-szin-kep.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​kep.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Szín-kép | Szín-kép ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2012-maj-ma-futar.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​tavok.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Futár| Futár]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2012-maj-an-tortek.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​adat.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Törtek| Törtek ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2011-okt-ma-pitypang.pdf|}} ; \\ források: {{:​inf-prog-fszi:​pitypang.doc|}} (txt), {{:​inf-prog-fszi:​honapok.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Pitypang| Pitypang]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2011-maj-ma-szojatek.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​szoveg.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Szójáték|Szójáték ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2011-maj-an-rejtveny.pdf|}} ; \\ források: {{:​inf-prog-fszi:​feladvany.doc|}} (txt), {{:​inf-prog-fszi:​megoldas.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Rejtvény|Rejtvény ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2010-okt-ma-anagramma.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​szotar.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Anagramma|Anagramma ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2010-maj-helyjegy.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​eladott.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Helyjegy |Helyjegy ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2010-maj-telek.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​telkek.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Telek |Telek ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2009-okt-ma-utepites.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​forgalom.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Útépítés |Útépítés ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2009-maj-ma-lift.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​igeny.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Lift|Lift ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2009-maj-an-automata.pdf|}} ; \\ források: {{:​inf-prog-fszi:​vásárlás.doc|}} (txt), {{:​inf-prog-fszi:​csoki.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Automata|Automata ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2008-okt-ma-robot.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​program.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Robot |Robot ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2008-maj-ma-sms.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​sms.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[SMS |SMS ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2007-okt-ma-foci.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​meccs.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ Foci|Foci ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2007-okt-ma-sms-szavak.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​szavak.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[ SMS szavak| SMS szavak ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2006-maj-ma-feherje.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​aminosav.doc|}} (txt); {{:​inf-prog-fszi:​bsa.doc|}} (txt);\\ megoldás: [[ Fehérje|Fehérje ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2006-okt-ma-zenei-adok.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​musor.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Zenei adók | Zenei adók ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2006-feb-ma-telefonszamla.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​hivasok.doc|}} (txt); \\ megoldás: [[Telefonszámla |Telefonszámla ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2005-okt-ma-vigenere-tabla.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​vtabla.doc|}} (dat); \\ megoldás: [[Vigenére tábla |Vigenére tábla ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2005-maj-ma-lotto.pdf|}} ; \\ forrás: {{:​inf-prog-fszi:​lottosz.doc|}} (dat); \\ megoldás: [[ Lottó|Lottó ]] ; \\ \\ 
-  - feladat: {{:​inf-prog-fszi:​2004-prob-szemelyazonosito-jel.pdf|}} ; \\ megoldás: [[Személyazonosító jel |Személyazonosító jel ]] ; \\ \\ 
- 
- 
-===== Hivatkozások ===== 
- 
-  - A jelen oldal linkje: [[http://​okt.kmf.uz.ua/​dw]] 
-  - Pascal programozási linkek: 
-    - http://​prog.ide.sk/​pas.php 
-    - http://​wiki.freepascal.org/​ [angol] 
-    - https://​www.tutorialspoint.com/​pascal/​ [angol] 
-  - Érettségi feladatok: 
-    - https://​www.oktatas.hu/​kozneveles/​erettsegi/​feladatsorok 
-  - Programozási környezetek:​ 
-    - Pascal 
-      - DevPas 
-      - FreePascal 
-    - C, C++ 
-      - Code::​Blocks 
-      - DevCpp 
-    - C# 
-      - SharpDevelop 
-      - MonoDevelop 
-      - Microsoft Visual Studio Community Edition 
-  - Algoritmusok animációja 
-    - infoc.eet.bme.hu/​ea07/​ 
-    - algoanim.ide.sk/​ 
-    - toptal.com/​developers/​sorting-algorithms 
- 
- 
-===== Programozási tételek ===== 
-  * Egy sorozathoz egy érték hozzárendelése 
-    - [[inf-prog-fszi:​oesszegzes_tetele|Összegzés tétele]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​szorzas_tetele|Szorzás tétele]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​eldoentes_tetele|Eldöntés tétele]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​kivalasztas_tetele|Kiválasztás tétele]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​megszamlalas_tetele|Megszámlálás tétele]] 
-    - keresések 
-      - [[inf-prog-fszi:​linearis_kereses_tetele|Lineáris keresés tétele]] 
-      - [[inf-prog-fszi:​logaritmikus_kereses_tetele|Logaritmikus keresés tétele]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​maximum_kivalasztas_tetele|Maximumkiválasztás tétele]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​minimum_kivalasztas_tetele|Minimumkiválasztás tétele]] 
- 
-  * Egy sorozathoz egy sorozat hozzárendelése 
-    - [[inf-prog-fszi:​kivalogatas_tetele|Kiválogatás tétele]] 
-    - Rendezések 
-      - [[inf-prog-fszi:​koezvetlen_kivalasztasos_rendezes|Rendezés közvetlen kiválasztással]] 
-      - [[inf-prog-fszi:​rendezes_minimum-maximum-kivalasztassal|Rendezés minimum kiválasztással]] 
-      - [[inf-prog-fszi:​buborekos_rendezes|Buborékos rendezés]] 
-      - [[inf-prog-fszi:​egyszeru_beilleszteses_rendezes|Egyszerű beillesztéses rendezés]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​metszetkepzes|Metszetképzés]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​uniokepzes|Unióképzés]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​oesszefuttatas|Összefuttatás]] 
-    - [[inf-prog-fszi:​backtrack_-_visszalepeses_kereses|Backtrack-visszalépéses keresés]] 
inf-prog-fszi/inf-prog-gyak-fszi-17.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/23 19:53 szerkesztette: beistvan