Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:logaritmikus_kereses_tetele

Ez a dokumentum egy előző változata!


Logaritmikus keresés tétele

Általános feladat: N elemű rendezett sorozat; egy keresett elem (X). Szerepel-e a keresett elem a sorozatban és ha igen, akkor mi a sorszáma. Kihasználjuk, hogy a sorozat rendezett, így el tudjuk dönteni, hogy a keresett elem az éppen vizsgált elemhez képest hol helyezkedik el.
Al, F: intervallum alsó és felső végpontjai.

logkeres.txt
Eljárás:
	Al := 1
	F := N
	Ciklus
		K := INT((Al + F) / 2)
		Ha A(K) < X akkor Al := K + 1
		Ha A(K) > X akkor F := K - 1
	amíg Al <= F és A(K) != X		(amíg Al > F vagy A(K) = X)
	Ciklus vége
	VAN := Al <= F
	Ha VAN akkor SORSZ := K
Eljárás vége.

Megjegyzés: azért hívják logaritmikus keresésnek, mert a ciklus lépésszáma kb. log N sokkal hatékonyabb rendezett sorozatra, mint a lineáris keresés.

Pascal forráskód

binaris_logaritmikus_kereses.pas
program binaris_logaritmikus_kereses;
const n = 10;
var a: array [1..n] of integer;
  i, j, c, x, als, fel, k: integer;
  van: boolean;
begin
 randomize;
 //A tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
  a[i]:=random(9);
 //Tömb rendezése
 for i:=1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do
   if a[j]<a[i] then begin
    c:=a[j];
    a[j]:=a[i];
    a[i]:=c;
   end;
 //A rendezett tomb kiiratasa
 for i:=1 to n do
  write(a[i], ' ');
 Writeln;
 //Binaris kereses
 als:=1;
 fel:=n;
 x:=random(11);
 writeln('a keresett elem: ', x);
 repeat
  k:=(als+fel) div 2;
  if a[k]<x then als:=k+1;
  if a[k]>x then fel:=k-1;
 until (als>fel) or (a[k]=x);
 van:=als<=fel;
 if van then
  writeln('megtalaltam, a sorszama: ', k)
 else
  writeln('nincsen meg');
 readln;
end.

A <binaris_logaritmikus_kereses.pas> forráskódjának futtatása online

inf-prog-fszi/logaritmikus_kereses_tetele.1497774719.txt.gz · Utolsó módosítás: 2017/06/18 10:31 szerkesztette: beistvan