Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika3:info3

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
informatika3:info3 [2017/10/02 13:54]
pferi [Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom]
informatika3:info3 [2019/12/01 00:42] (aktuális)
pferi [Gyakorlati munkák]
Sor 2: Sor 2:
 Operációs rendszerek és hálózatok alapjai Operációs rendszerek és hálózatok alapjai
  
-^  Vizsga ​ ^ ECTS ^ Összóraszám ^  Heti óraszám ​ ^ Előadások ​^  ​Laboratóriumi munkák ​ ^ Modulzáró+^  Vizsga ​ ^ ECTS ^ Összóraszám ^  Heti óraszám ​ ^  ​Gyakorlati foglalkozások ​ ^  ​Előadás  ​^  ​Önállóan ​ ^ 
-|  3. szemeszter ​ |  ​    |  ​72 óra        |  2            |  ​14 óra        |  ​22 óra  |  ​2 db  |+|  3. szemeszter ​ |  ​    |  ​90 óra        |  2            |  ​20 óra        |  ​10 óra  |  ​60 óra  |
 ==== A tantárgy részletes tematikája ==== ==== A tantárgy részletes tematikája ====
 === Modul 1. === === Modul 1. ===
-Operációs ​rendszer és hálózat alapok+Operációs ​rendszerek alapjai
   - Bevezetés, az operációs rendszerek rövid története,​ fejlődése ​   - Bevezetés, az operációs rendszerek rövid története,​ fejlődése ​
   - Operációs rendszer típusok, elvárások és tulajdonságok   - Operációs rendszer típusok, elvárások és tulajdonságok
Sor 12: Sor 12:
   - Az operációs rendszer kapcsolata a hardverrel és a felhasználóval. Virtuális gép koncepció.   - Az operációs rendszer kapcsolata a hardverrel és a felhasználóval. Virtuális gép koncepció.
   - Háttértárak,​ fájlrendszerek,​ partíciók,​ RAID tömbök   - Háttértárak,​ fájlrendszerek,​ partíciók,​ RAID tömbök
 +=== Modul 2. ===
 +Számítógép-hálózatok alapjai
   - Számítógép-hálózatok alapvető fogalmai   - Számítógép-hálózatok alapvető fogalmai
   - Referenciamodellek OSI, TCP/IP   - Referenciamodellek OSI, TCP/IP
Sor 19: Sor 21:
   - Az adatkapcsolati réteg   - Az adatkapcsolati réteg
   - Passzív és aktív hálózati eszközök   - Passzív és aktív hálózati eszközök
-=== Modul 2. ===+=== Modul 3. ===
 Microsoft Windows, Unix/Linux operációs rendszerek Microsoft Windows, Unix/Linux operációs rendszerek
   - Virtuális gépek használata   - Virtuális gépek használata
Sor 27: Sor 29:
   - A GNU/Linux operációs rendszer kialakulása,​ alapjai, telepítése   - A GNU/Linux operációs rendszer kialakulása,​ alapjai, telepítése
   - Hálózati beállítások Linux és Windows operációs rendszereken   - Hálózati beállítások Linux és Windows operációs rendszereken
-==== Előadások ​====+==== A gyakorlati foglalkozások témái ​====
   - Operációs rendszerek alapjai, MS Windows op. rendszerek   - Operációs rendszerek alapjai, MS Windows op. rendszerek
-  - Operációs rendszerek ​telepítése. Fájlrendszerek. Virtuális gépek használata +  ​- Háttértárak,​ partíciók,​ fájlrendszerek. A RAID 
-  - A hálózatok alapjai, hálózati ​protokollok. Az Internet. +  ​- Operációs rendszerek ​telepítésének főbb lépései 
-  - Az OSI és TCP/IP modell. TCPUDP, IP, ARP +  - Unix / Linux története,​ alapjaiLinux disztribúciók 
-  - Unix / Linux történetealapjaiLinux disztribúciók+  - Virtuális gépek használata. Az Oracle VirtualBox program 
-  - Parancssor ​használata,​ a bash +  - A hálózatok alapjai, hálózati ​topológiák 
-  - Bash szkriptek +  - Számítógép-hálózatok átviteli közegeiFontosabb hálózati eszközök 
-Az előadások ​prezentációi a belső honlapon megtalálhatók:​ http://​kmtfm.kmf.lan/​oktat-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​3/​+  - Az Internet ​története,​ alapjaiA DNS 
 +  - Az OSI és TCP/IP modell. ​Szállítási protokollok. A TCP és az UDP 
 +  - IPv4 cím osztályaialhálózati maszk 
 +  - Az Ethernet protokollAz arp és a MAC cím
 +  - GNU/Linux parancssor ​használata,​ a bash 
 +  - Bash szkriptek ​Linux operációs rendszeren 
 +A foglalkozások ​prezentációi a belső honlapon megtalálhatók:​ http://​kmtfm.kmf.lan/​oktat-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​3/​
  
-==== Laboratóriumi ​munkák ==== +==== Gyakorlati ​munkák ==== 
-  - [[informatika3:​laborok:​labor1|LAB01-inf-MI3]] ​Microsoft Windows kliens operációs rendszer telepítése virtuális gépre +  - [[informatika3:​laborok:​labor1|Microsoft Windows kliens operációs rendszer telepítése virtuális gépre]]  
-  - [[informatika3:​laborok:​labor2|LAB02-inf-MI3]] ​A Microsoft Windows operációs rendszer beállításai,​ felhasználói környezet kialakítása +  - [[informatika3:​laborok:​labor2|A Microsoft Windows operációs rendszer beállításai,​ felhasználói környezet kialakítása]]  
-  - [[informatika3:​laborok:​labor3|LAB03-inf-MI3]] ​A Microsoft Windows operációs rendszer hálózati beállításai +  - [[informatika3:​laborok:​labor3|A Microsoft Windows operációs rendszer hálózati beállításai]]  
-  - [[informatika3:​laborok:​labor4|LAB04-inf-MI3]] ​Linux operációs rendszer telepítése és alapvető beállításai +  - [[informatika3:​laborok:​labor4|Linux operációs rendszer telepítése és alapvető beállításai]]  
-  - [[informatika3:​laborok:​labor5|LAB05-inf-MI3]] ​Linux operációs rendszer használata ​grafikus és karakteres felületen. Jogosultságok +  - [[informatika3:​laborok:​labor5|Linux operációs rendszer használata karakteres felületen. Jogosultságok]]  
-  - [[informatika3:​laborok:​labor6|LAB06-inf-MI3]] ​Bash parancsfájlok Linux operációs rendszeren+  - [[informatika3:​laborok:​labor6|Bash parancsfájlok Linux operációs rendszeren]] 
  
 ==== Minimum kérdések ==== ==== Minimum kérdések ====
Sor 55: Sor 63:
   - Richard Stallman és a GNU mozgalom   - Richard Stallman és a GNU mozgalom
   - Linus Torvalds munkássága   - Linus Torvalds munkássága
 +  - A GNU/Linux terminál fontosabb parancsai
   - Az Android OS története és felépítése   - Az Android OS története és felépítése
   - Mark Shuttleworth és az Ubuntu Linux   - Mark Shuttleworth és az Ubuntu Linux
Sor 60: Sor 69:
   - HDD történelem   - HDD történelem
   - Az IPv4-címek elfogyása   - Az IPv4-címek elfogyása
 +  - Az IPv6 alapjai
  
 ==== Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ==== ==== Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ====
Sor 76: Sor 86:
   - Чекалов О. П. Основи функціонування операційних систем. Практикум. навч. посіб. Суми : СумДУ, 2010  (iek)   - Чекалов О. П. Основи функціонування операційних систем. Практикум. навч. посіб. Суми : СумДУ, 2010  (iek)
 iek - intézményi elektronikus könyvtár\\ iek - intézményi elektronikus könyvtár\\
-bhl - intézményi belső honlap, http://​kmtfm.kmf.lan/​oktatasi-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​3/​\\+bhl - intézményi belső honlap, http://​kmtfm.kmf.lan/​oktat-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​3/​\\
 kot - Intézményi Központi Olvasóterem,​ helyben olvasás\\ kot - Intézményi Központi Olvasóterem,​ helyben olvasás\\
 kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár
Sor 109: Sor 119:
 |  **Сума балів за всі види навчальної діяльності\\ Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján** ​ |  **Оцінка ECTS\\ Osztályzat az ECTS szerint** ​ |  **Оцінка за національною шкалою\\ osztályzat,​ nemzeti skála alapján** ​ || |  **Сума балів за всі види навчальної діяльності\\ Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján** ​ |  **Оцінка ECTS\\ Osztályzat az ECTS szerint** ​ |  **Оцінка за національною шкалою\\ osztályzat,​ nemzeti skála alapján** ​ ||
 | ::: | ::: |  **для екзамену,​ курсового проекту (роботи),​ практики\\ vizsga, évfolyammunka,​ gyakorlat** ​ |  **для заліку\\ beszámoló** ​ | | ::: | ::: |  **для екзамену,​ курсового проекту (роботи),​ практики\\ vizsga, évfolyammunka,​ gyakorlat** ​ |  **для заліку\\ beszámoló** ​ |
-|  90 – 100  |  **А** ​ |  відмінно\\ ​ jeles  |  зараховано\\ megfelelt ​ | +|  90 – 100  |  **А** ​ |  відмінно ​(5)\\  jeles (5)  ​| ​ зараховано\\ megfelelt ​ | 
-|  82-89  |  **В** ​ |  добре\\ jó  | ::: | +|  82-89  |  **В** ​ |  добре ​(4)\\ jó (4)  | ::: | 
-|  ​74-81  |  **С** ​ | ::: | :::| +|  ​75-81  |  **С** ​ | ::: | :::| 
-|  64-73  ​| ​ **D**  |  задовільно\\ elégséges ​ | ::: |+|  64-74  ​| ​ **D**  |  задовільно ​(3)\\ elégséges ​(3)  | ::: |
 |  60-63  |  **Е** ​ | ::: | ::: |  |  60-63  |  **Е** ​ | ::: | ::: | 
-|  35-59  |  **FX** ​ |  незадовільно з можливістю повторного складання\\ elégtelen a pótvizsga lehetőségével ​ |  не зараховано з можливістю повторного складання\\ nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével ​ | +|  35-59  |  **FX** ​ |  незадовільно з можливістю повторного складання ​(2)\\ elégtelen a pótvizsga lehetőségével ​(2)  ​| ​ не зараховано з можливістю повторного складання\\ nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével ​ | 
-|  0-34  |  **F**  |  незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​ |  не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​ | +|  0-34  |  **F**  |  незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни ​(2)\\ elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​(2)  ​| ​ не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​ | 
  
informatika3/info3.1506945266.txt.gz · Utolsó módosítás: 2017/10/02 13:54 szerkesztette: pferi