Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika3:info3

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
informatika3:info3 [2017/11/09 12:42]
pferi [A gyakorlati foglalkozások témái]
informatika3:info3 [2019/12/01 00:42] (aktuális)
pferi [Gyakorlati munkák]
Sor 2: Sor 2:
 Operációs rendszerek és hálózatok alapjai Operációs rendszerek és hálózatok alapjai
  
-^  Vizsga ​ ^ ECTS ^ Összóraszám ^  Heti óraszám ​ ^  Gyakorlati foglalkozások ​ ^  ​Ebből lab. munka  ​^ ​Modulzáró ​+^  Vizsga ​ ^ ECTS ^ Összóraszám ^  Heti óraszám ​ ^  Gyakorlati foglalkozások ​ ^  ​Előadás  ​^ ​ ​Önállóan  ​
-|  3. szemeszter ​ |  3     ​| ​ 90 óra        |  2            |  ​30 óra        |  10 óra  |  ​3 db  |+|  3. szemeszter ​ |  3     ​| ​ 90 óra        |  2            |  ​20 óra        |  10 óra  |  ​60 óra  |
 ==== A tantárgy részletes tematikája ==== ==== A tantárgy részletes tematikája ====
 === Modul 1. === === Modul 1. ===
Sor 32: Sor 32:
   - Operációs rendszerek alapjai, MS Windows op. rendszerek   - Operációs rendszerek alapjai, MS Windows op. rendszerek
   - Háttértárak,​ partíciók,​ fájlrendszerek. A RAID   - Háttértárak,​ partíciók,​ fájlrendszerek. A RAID
-  - Operációs rendszerek telepítésének főbb lépései. ​+  - Operációs rendszerek telepítésének főbb lépései 
 +  - Unix / Linux története,​ alapjaiLinux disztribúciók
   - Virtuális gépek használata. Az Oracle VirtualBox program   - Virtuális gépek használata. Az Oracle VirtualBox program
-  - A hálózatok alapjai, hálózati ​protokollok.+  - A hálózatok alapjai, hálózati ​topológiák 
 +  - Számítógép-hálózatok átviteli közegeiFontosabb hálózati eszközök
   - Az Internet története,​ alapjai. A DNS   - Az Internet története,​ alapjai. A DNS
   - Az OSI és TCP/IP modell. Szállítási protokollok. A TCP és az UDP   - Az OSI és TCP/IP modell. Szállítási protokollok. A TCP és az UDP
-  - IPARP. Ethernet +  - IPv4 cím osztályaialhálózati maszk 
-  - Unix / Linux története,​ alapjaiLinux disztribúciók +  - Az Ethernet protokoll. Az arp és a MAC cím
-  - Parancssor ​használata,​ a bash +  - GNU/Linux parancssor ​használata,​ a bash 
-  - Bash szkriptek+  - Bash szkriptek ​Linux operációs rendszeren
 A foglalkozások prezentációi a belső honlapon megtalálhatók:​ http://​kmtfm.kmf.lan/​oktat-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​3/​ A foglalkozások prezentációi a belső honlapon megtalálhatók:​ http://​kmtfm.kmf.lan/​oktat-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​3/​
  
Sor 48: Sor 50:
   - [[informatika3:​laborok:​labor3|A Microsoft Windows operációs rendszer hálózati beállításai]] ​   - [[informatika3:​laborok:​labor3|A Microsoft Windows operációs rendszer hálózati beállításai]] ​
   - [[informatika3:​laborok:​labor4|Linux operációs rendszer telepítése és alapvető beállításai]] ​   - [[informatika3:​laborok:​labor4|Linux operációs rendszer telepítése és alapvető beállításai]] ​
-  - [[informatika3:​laborok:​labor5|Linux operációs rendszer használata ​grafikus és karakteres felületen. Jogosultságok]] ​+  - [[informatika3:​laborok:​labor5|Linux operációs rendszer használata karakteres felületen. Jogosultságok]] ​
   - [[informatika3:​laborok:​labor6|Bash parancsfájlok Linux operációs rendszeren]] ​   - [[informatika3:​laborok:​labor6|Bash parancsfájlok Linux operációs rendszeren]] ​
  
Sor 84: Sor 86:
   - Чекалов О. П. Основи функціонування операційних систем. Практикум. навч. посіб. Суми : СумДУ, 2010  (iek)   - Чекалов О. П. Основи функціонування операційних систем. Практикум. навч. посіб. Суми : СумДУ, 2010  (iek)
 iek - intézményi elektronikus könyvtár\\ iek - intézményi elektronikus könyvtár\\
-bhl - intézményi belső honlap, http://​kmtfm.kmf.lan/​oktatasi-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​3/​\\+bhl - intézményi belső honlap, http://​kmtfm.kmf.lan/​oktat-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​3/​\\
 kot - Intézményi Központi Olvasóterem,​ helyben olvasás\\ kot - Intézményi Központi Olvasóterem,​ helyben olvasás\\
 kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár
Sor 117: Sor 119:
 |  **Сума балів за всі види навчальної діяльності\\ Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján** ​ |  **Оцінка ECTS\\ Osztályzat az ECTS szerint** ​ |  **Оцінка за національною шкалою\\ osztályzat,​ nemzeti skála alapján** ​ || |  **Сума балів за всі види навчальної діяльності\\ Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján** ​ |  **Оцінка ECTS\\ Osztályzat az ECTS szerint** ​ |  **Оцінка за національною шкалою\\ osztályzat,​ nemzeti skála alapján** ​ ||
 | ::: | ::: |  **для екзамену,​ курсового проекту (роботи),​ практики\\ vizsga, évfolyammunka,​ gyakorlat** ​ |  **для заліку\\ beszámoló** ​ | | ::: | ::: |  **для екзамену,​ курсового проекту (роботи),​ практики\\ vizsga, évfolyammunka,​ gyakorlat** ​ |  **для заліку\\ beszámoló** ​ |
-|  90 – 100  |  **А** ​ |  відмінно\\ ​ jeles  |  зараховано\\ megfelelt ​ | +|  90 – 100  |  **А** ​ |  відмінно ​(5)\\  jeles (5)  ​| ​ зараховано\\ megfelelt ​ | 
-|  82-89  |  **В** ​ |  добре\\ jó  | ::: | +|  82-89  |  **В** ​ |  добре ​(4)\\ jó (4)  | ::: | 
-|  ​74-81  |  **С** ​ | ::: | :::| +|  ​75-81  |  **С** ​ | ::: | :::| 
-|  64-73  ​| ​ **D**  |  задовільно\\ elégséges ​ | ::: |+|  64-74  ​| ​ **D**  |  задовільно ​(3)\\ elégséges ​(3)  | ::: |
 |  60-63  |  **Е** ​ | ::: | ::: |  |  60-63  |  **Е** ​ | ::: | ::: | 
-|  35-59  |  **FX** ​ |  незадовільно з можливістю повторного складання\\ elégtelen a pótvizsga lehetőségével ​ |  не зараховано з можливістю повторного складання\\ nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével ​ | +|  35-59  |  **FX** ​ |  незадовільно з можливістю повторного складання ​(2)\\ elégtelen a pótvizsga lehetőségével ​(2)  ​| ​ не зараховано з можливістю повторного складання\\ nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével ​ | 
-|  0-34  |  **F**  |  незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​ |  не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​ | +|  0-34  |  **F**  |  незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни ​(2)\\ elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​(2)  ​| ​ не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​ | 
  
informatika3/info3.1510227750.txt.gz · Utolsó módosítás: 2017/11/09 12:42 szerkesztette: pferi