Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab-2-09-inf-mi1

9. sz. laboratóriumi munka (2. félév)

Trigonometrikus függvények grafikonjai, nyomtatási beállítások

A munka témája: Trigonometrikus függvények grafikonjai, nyomtatási beállítások.
A munka célja: Begyakorolni a nyomtatási beállításokat és a függvények építését az Excelben.
Elméleti ismeretek: Trigonometrikus függvények az Excelben, nyomtatási beállítások, egyéni előfej és élőláb, margó.

A munka menete:

Indítsa el a Microsoft Excel táblázatkezelőt!

1. feladat. A Munka1 munkalapot nevezze át trig_függvények-re, állítson be jobb és bal margónak 0,8 cm-t, az alsó és felső 1,4 cm legyen! Az egyéni élőfej bal oldalára a saját neve, középre a dátum és az idő, jobb oldalra az összes oldalszám / (perjel) oldalszám kerüljön! Állítsa be, hogy nyomtatáskor vízszintesen az oldal közepére nyomtasson! Csökkentse az A és az F oszlopok szélességét!

2. feladat. A B oszlopban hozzon létre számoszlopot -360-tól +360-ig, a képen látható lépéssel! Számítsa ki a C oszlopban a képen látható függvény értékeit a H oszlopban lévő együtthatókkal! Építse meg a képen látható függvényt!

3. feladat. A D oszlopba számítsa ki a D4 cellában látható függvény értékeit és készítse el a képen látható grafikont!

4. feladat. A harmadik függvényt is készítse el! Milyen probléma adódott a tangens függvény készítésekor? A választ írja be a laboratóriumi munkafüzetbe! Az X tengely fő léptékét állítsa 90-re!

A három grafikon olyan méretre formázza és úgy helyezze el, hogy kitöltse az első nyomtatási oldalt!

Csökkentse a margókat 1 cm-re! Nyomtatási területként jelölje ki az első oldalt!

5. feladat. A következő függvények közül egyhez készítsen függvénytáblázatot, törölje azokat az értékeket, ahol a függvény nincs értelmezve. A Munka2 munkalapot nevezze át (pl.: feladat_e, ha az e) változatot választotta)! Ábrázolja a függvényt diagramként!

Forrás: Szalayné Tahy Zsuzsa: Feladatgyűjtemény a táblázatkezeléshez. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Mentse el a munkafüzetet Sajat_nev_2_09.xlsx néven!

6. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a munkafüzet végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a Sajat_Nev_2_09.xlsx munkafüzetet.

A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét.

informatika/info1/lab-2-09-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2021/03/22 10:48 szerkesztette: beistvan