Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info1:lab05-inf-mi1

5. sz. laboratóriumi munka

Szegély és mintázat, felsorolás és számozás használata szövegszerkesztőben

A munka témája:Szegély és mintázat, felsorolás és számozás használata szövegszerkesztőben
A munka célja:Megtanulni különböző szegélyek és mintázatok, listák alkalmazását, begyakorolni a bekezdés- és karakterformázást.
Elméleti ismeretek:Szegély, mintázat, oldalszegély, vonalvastagság, árnyék, kitöltés, hatókör, felsorolás, számozás.

A munka menete: Indítsa el a Microsoft Word szövegszerkesztőt.

1. feladat. Válassza a Kezdőlap fül Bekezdés ikoncsoportjában lévő Szegély és mintázat parancsikonját!

  1. Milyen típusú szegélyeket választhat?
  2. Hogyan változik meg a választható hatókör,
    • ha nincs kijelölve szövegrész,
    • ha kijelöli a karaktereket a szövegben, illetve,
    • ha az oldalszegélyt válassza?

Az egész mondatos válaszokat írja a munkafüzetbe!

2. feladat. Hozza létre a következő szöveget! A formázásnál használja a karakter- és bekezdésformázást, valamint szegélyt és mintázatot!

"Kelep Elek" helyett a saját nevét írja!

3. feladat. Kérjen új oldalt a Beszúrás / Oldalak ikoncsoport / Oldaltörés paranccsal (vagy Ctrl+Enter)!

Gépelje be és formázza a következő szövegrészletet!

A felsorolás beállításai: listajel - a minta szerint; felsorolásjel helyzete - behúzás 1,5 cm; szöveg helyzete - tabulátorhely és behúzás 2,4 cm.

4. feladat. Word online súgójában keresse ki a "Többszintű lista létrehozása" témakört és írja be a munkafüzetbe mit nevezünk "Többszintű listának"!

Készítse el a következő többszintű listát!

A többszintű lista beállításait módosítsa a minta szerint!

Mentse a dokumentumot Vezetéknév_Keresztnév_word05.docx néven!

5. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a dokumentumot! A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje:

a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

informatika/info1/lab05-inf-mi1.txt · Utolsó módosítás: 2021/09/23 13:03 szerkesztette: beistvan