Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika:info2

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

informatika:info2 [2018/03/13 12:08] (aktuális)
beistvan létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +===== Informatika 2 (MI 2. szemeszter) =====
 +Alkalmazói ismeretek
 +
 +^  Vizsga ​ ^ ECTS ^  Összóraszám ​ ^  Heti óraszám ​ ^   ​Laboratóriumi munkák ​ ^ Modulzáró ^
 +^  Екзамен ​ ^ ECTS ^  Годин в семестрі ​ ^  Годин на тиждень ​ ^   ​Лабораторні ​ ^ Модульні ^
 +|  2. szemeszter ​ |  5     ​| ​ 150 óra        |  4            |   60 óra  |  5 db  |
 +
 +=== A tantárgy részletes tematikája ===
 +
 +==== I. félév ====
 +=== Modul 1. ===
 +=== Bevezetés az informatikába. A hardver és a szoftver ===
 +  - Az informatika alapfogalmai. ​
 +  - Az információ fogalma és mérése. Számrendszerek,​ bináris számrendszer. Logikai műveletek.
 +  - Számítógép-generációk. A számítástechnika fejlődésének történeti áttekintése. Mechanikus, elektromechanikus és elektronikus gépek.
 +  - Neumann János munkássága. A Neumann elvek. ​
 +  - Számítógép-architektúrák. A számítógép felépítése. A hardver.
 +  - A számítógépes szoftver. A szoftverek fajtái és osztályozásuk.
 +
 +=== Modul 2. ===
 +=== Operációs rendszerek ===
 +  - Operációs rendszerek osztályozása,​ jellemzése. Alapvető feladatai.
 +  - A Windows (10, 8, 7, XP) operációs rendszer jellemzése. Hardverfeltételei. Előzményei.
 +  - A Windows parancssora. PowerShell.
 +  - A Windows Intéző. Műveletek állományokkal és mappákkal.
 +  - Tömörítőprogramok használata. Veszteséges és veszteség nélküli tömörítés.
 +  - Számítógépvírusok és kártékony programok. Vírusvédelem.
 +  - Számítógép-hálózatok. A hálózatok előnyei és hátrányai. Az Internet és az elektronikus levelezés.
 +
 +=== Modul 3. ===
 +=== Képfeldolgozás ===
 +  - A képfeldolgozás alapfogalmai.
 +  - Pixelgrafikus szerkesztőprogramok.
 +  - Vektorgrafikus szerkesztőprogramok.
 +
 +=== Modul 4. ===
 +=== Szövegszerkesztés ===
 +  - Szövegszerkesztő programok. A szövegszerkesztés alapfogalmai. Microsoft Word és OpenOffice/​Libre Office Writer.
 +  - A Microsoft Word ablakának felépítése. A dokumentum nézetei. A menüszalag,​ az ikoncsoportok és a vonalzó a Wordben.
 +  - Karakterformázás:​ betűtípus,​ térköz és pozíció, effektusok a szövegben.
 +  - Bekezdésformázás:​ behúzás és térköz, szövegbeosztás.
 +  - Szegély és mintázat a Wordben. Felsorolás és számozás a szövegszerkesztőben.
 +  - Tabulátorok. Tabulátorok formázása. Táblázatok.
 +  - Hasábok, szakasztörés,​ hasábtörés.
 +  - Élőfej és élőláb. Mezők használata. Lábjegyzet és végjegyzet.
 +  - Képek és rajzobjektumok beszúrása,​ létrehozása,​ formázása. WordArt.
 +  - Körlevél használata a Wordben. Borítékcímzés és címke készítése.
 +  - Stílusok használata a szövegszerkesztőben. Tartalomjegyzék létrehozása. Tárgymutatók használata.
 +  - Változások nyomon követése a dokumentumban. Nyelvi eszközök és helyesírás-ellenőrzés.
 +
 +=== Modul 5. ===
 +=== Táblázatkezelés ===
 +  - A táblázatkezelés alapjai (cella, cellacím, oszlop-, sorazonosító,​ munkafüzet,​ munkalap, szerkesztőléc).
 +  - Cellaformátumok (betűtípus,​ szegélyek, mintázat, igazítás). Feltételes formázás.
 +  - Számítások a munkalapon, hivatkozás munkalap és munkafüzet celláira. Relatív, abszolút és vegyes hivatkozások.
 +  - Függvények általános alakja. SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX függvények használata.
 +  - Az AutoSzum funkció. Cellák elnevezése. A feltételes Ha függvény.
 +  - DARAB, DARAB2, DARABTELI, SZUMHA, FKERES függvények. Beágyazott függvények.
 +  - Diagramok készítése,​ módosítása. Százalékszámítás.
 +
 +
 +==== II. félév ====
 +=== Modul 6. ===
 +=== Haladó táblázatkezelés ===
 +  - Egyenletek grafikus megoldása. Célértékkeresés az Excelben.
 +  - Listák, adatbázisok kezelése az Excelben Adatok érvényesítése,​ egyéni számformátumok az Excelben.
 +  - Tömbképletek használata az Excelben. ​
 +  - Listák, adatbázisok kezelése az Excelben Adatok érvényesítése,​ egyéni számformátumok az Excelben.
 +
 +
 +=== Modul 7. ===
 +=== Adatbázis-kezelés ===
 +  - Az adatbázis-kezelés alapfogalmai. A relációs adatbázis.
 +  - Alapvető mezőtípusok az Access-ben. ​
 +  - A Kulcs. Az Index. Kulcsmezők és az indexelés.Mezőtulajdonságok. Kapcsolatok táblák között az Access-ben. Kapcsolatok típusai, hivatkozási integritás.
 +  - Adatbázisok tervezésének lépései. ​
 +  - Tábla létrehozása az Access-ben.  ​
 +  - Adatszűrők és típusaik.
 +
 +
 +=== Modul 8. ===
 +=== Haladó adatbázis-kezelés ===
 +  - Lekérdezések. Feltételek megadása.
 +  - Csúcsértékek a lekérdezésekben. Számított mező a lekérdezésben. Összesítő lekérdezések.
 +  - Akció lekérdezések és kereszttáblás lekérdezések az Access-ben. Paraméteres lekérdezések.
 +  - Űrlapok az Access-ben. Űrlapok nézetei.
 +  - Jelentések az Access-ben. Csoportszintek,​ csoportosítási beállítások.
 +
 +
 +=== Modul 9. ===
 +=== Prezentációk ===
 +  - A prezentációkészítés alapjai. ​
 +  - Prezentáció készítésének lépései. ​
 +  - A diaminta. Sablonok használata.
 +  - Az animáció és az áttűnés.
 +  - Egyéni diasorok, akciógombok a prezentációban. ​
 +
 +
 +=== Modul 10. ===
 +=== Az Internet és kommunikáció ===
 +  - Az Internet kialakulásának története.
 +  - Az Internet protokollok és szolgáltatások. ​
 +  - Az e-mail használata.
 +  - Keresés az Interneten.
 +
 +
 +==== Előadások ====
 +  - 
 +  - 
 +  - 
 +Az előadások prezentációi a belső honlapon megtalálhatók:​ http://​kmtfm.kmf.lan/​oktat-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​2/​
 +
 +==== Laboratóriumi munkák ====
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-01-inf-MI1|LAB-2-01-inf-MI1]] Keresőfüggvények (Fkeres, Vkeres, Vlookup, Hlookup) használata,​ automatikus és irányított szűrő.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-02-inf-MI1|LAB-2-02-inf-MI1]] Listák, adatbázisok kezelése az Excelben.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-03-inf-MI1|LAB-2-03-inf-MI1]] Adatok bevitele meghatározott listából, név megadása.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-04-inf-MI1|LAB-2-04-inf-MI1]] Másodfokú egyenlet megoldása táblázatkezelő program segítségével,​ függvények szerkesztése.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-05-inf-MI1|LAB-2-05-inf-MI1]] Egyenlet grafikus megoldása, célértékkeresés.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-06-inf-MI1|LAB-2-06-inf-MI1]] Tömbképletek használata,​ feltételes formázás, feladatok megoldása.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-07-inf-MI1|LAB-2-07-inf-MI1]] A parabolafüggvény grafikonjának vizsgálata Excel segítségével. Formátumkódok. AB függvények.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-08-inf-MI1|LAB-2-08-inf-MI1]] ActiveX vezérlők használata,​ feladatok megoldása.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-09-inf-MI1|LAB-2-09-inf-MI1]] Trigonometrikus függvények grafikonjai,​ nyomtatási beállítások.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-10-inf-MI1|LAB-2-10-inf-MI1]] A prezentációkészítés alapjai.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-11-inf-MI1|LAB-2-11-inf-MI1]] Egyéni diasorok, akciógombok a prezentációban.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-12-inf-MI1|LAB-2-12-inf-MI1]] Az adatbázis-kezelés alapjai. Tábla létrehozása tervező nézetben.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-13-inf-MI1|LAB-2-13-inf-MI1]] Lekérdezések az Access-ben.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-14-inf-MI1|LAB-2-14-inf-MI1]] Űrlapok és jelentések az Access-ben. Lekérdezések begyakorlása.
 +  - [[informatika:​info1:​LAB-2-15-inf-MI1|LAB-2-15-inf-MI1]] Többtáblás adatbázisok kezelése.
 +  ​
 +
 +==== Minimum kérdések ====
 +Az alábbi oldalon [[informatika:​info1:​Min-kerd-inf-1-2-MI1|Min-kerd-inf-1-2-MI1]] található lista a minimum ismereteket tartalmazza.
 +
 +==== Önálló munkák témái ====
 +
 +  - .
 +  - .
 +
 +==== Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ====
 +  - .
 +  - .
 +  - ECDL modul 2 - operációs rendszerek és fájlkezelés (iek, kot, klc)
 +
 +
 +iek - intézményi elektronikus könyvtár\\
 +bhl - intézményi belső honlap, http://​kmtfm.kmf.lan/​oktat-anyagok/​informatika/​inf_1_3/​2/​\\
 +kot - Intézményi Központi Olvasóterem,​ helyben olvasás\\
 +kol - Intézményi Kölcsönkönyvtár
 +
 +==== Internetes hivatkozások ====
 +  - [[http://​szit.hu/​doku.php?​id=oktatas:​oper%C3%A1ci%C3%B3s_rendszerek|szit.hu - Operációs rendszerek]]
 +  - http://​videotorium.hu/​hu/​channels/​details/​900,​Operacios_rendszerek
 +  - http://​szit.hu/​doku.php?​id=oktatas:​linux
 +  - [[http://​szit.hu/​doku.php?​id=oktatas:​oper%C3%A1ci%C3%B3s_rendszerek:​windows|szit.hu - Windows]]
 +  - [[http://​users.atw.hu/​blamk/​neumann.htm|A Neumann - elvek]] ​
 +  - [[http://​users.atw.hu/​blamk/​szmtgp.htm|Számítógép generációk]]  ​
 +
 +==== Letölthető rövid összefoglalók ==== 
 +  - .
 +  - .
 +
 +
 +====Az ellenőrzés formái====
 +==Методи контролю==
 +A félév 6. és 12. hetében modulzárót (zárthelyit) írnak teszt formában. Mindkettő maximum 15-15 pontot ér. Elvégzett és megvédett ​ laboratóriumi munka maximum 5 pontot ér, összesen 30 pont. Minden laboratóriumi munka kötelező. A vizsga teszt formában a modulzárók anyagából maximum 40 pont.
 +====Osztályozás skálája====
 +==Шкала оцінювання:​ національна та ECTS==
 +|  **Сума балів за всі види навчальної діяльності\\ Az összpontszám az összes tanulmányi teljesítmény alapján** ​ |  **Оцінка ECTS\\ Osztályzat az ECTS szerint** ​ |  **Оцінка за національною шкалою\\ osztályzat,​ nemzeti skála alapján** ​ ||
 +| ::: | ::: |  **для екзамену,​ курсового проекту (роботи),​ практики\\ vizsga, évfolyammunka,​ gyakorlat** ​ |  **для заліку\\ beszámoló** ​ |
 +|  90 – 100  |  **А** ​ |  відмінно\\ ​ jeles  |  зараховано\\ megfelelt ​ |
 +|  82-89  |  **В** ​ |  добре\\ jó  | ::: |
 +|  75-81  |  **С** ​ | ::: | :::|
 +|  64-74  |  **D**  |  задовільно\\ elégséges ​ | ::: |
 +|  60-63  |  **Е** ​ | ::: | ::: | 
 +|  35-59  |  **FX** ​ |  незадовільно з можливістю повторного складання\\ elégtelen a pótvizsga lehetőségével ​ |  не зараховано з можливістю повторного складання\\ nem felelt meg a pótbeszámoló lehetőségével ​ |
 +|  0-34  |  **F**  |  незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ elégtelen, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​ |  не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни\\ nem felelt meg, a tárgy újrafelvételének kötelezettségével ​ | 
 +
  
informatika/info2.txt · Utolsó módosítás: 2018/03/13 12:08 szerkesztette: beistvan