Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


speclab-inf:laborok:labor7

Labor 07 inf. Mi MSC 4. szemeszter

7. sz. laboratóriumi munka
Téma: KVM alapú virtualizáció kialakításának lépései Linux kiszolgálón
A munka célja:Megismerkedni a KVM virtualizáció kialakításának lépéseivel, megtanulni a virt-manager használatát
Elméleti ismeretek: yum parancs, ntp, iptables, httpd, virt-manager, VLAN, bridge, munin
Szükséges eszközök és programok: Virtualizációs parancskészlettel rendelkező processzor, min. 8 G RAM, 2db HDD, telepített CentOS 6 Linux 64 bites operációs rendszer, Internet kapcsolat
A munka menete:

Név:
Dátum, idő:
Számítógép:
Indítsa el a szövegszerkesztő programot. Másolja a laboratóriumi munka teljes szövegét majd illessze be a dokumentumba.

1. Feladat

Jelentkezzen be a kvme.kmf.lan gépre lab1 felhasználóként (gépének megfelelően lab2, lab3, … lab6) jelszó: Lab1.42 (Lab2.42, …) és kérjen root jogosultságot:

ssh lab1@192.168.5.41

kérjen root jogosultságot:

su -

root jelszó: Alad4r.42

2. Feladat

Ellenőrizzük a gép főbb tulajdonságait.
Partíciók és szabad hely rajtuk:

[root@kvme ~]# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md2     70G 1.4G  65G  3% /
tmpfs      7.8G 4.0K 7.8G  1% /dev/shm
/dev/md0    477M  76M 376M 17% /boot
/dev/md3    374G 143G 212G 41% /home

Mióta működik, hányan vannak bejelentkezve és milyen a terheltsége:

[root@kvme ~]# uptime
15:09:58 up 18 days, 23:28, 1 user, load average: 0.20, 0.17, 0.13

Ellenőrizzük hogy a processzor támogatja a virtuálzációt:

[root@kvme ~]# cat /proc/cpuinfo | grep vmx

(Az AMD által gyártott processzorokban a svm flag-et kell keresni)

3. Feladat

Telepítsük az mc programot:

[root@kvme ~]# yum install mc

Kapcsoljuk ki a SELinux biztonsági alrendszert. Az /etc/selinux/config fájlban módosítsuk a SELINUX értéket: SELINUX=disabled

[root@kvme ~]# mcedit /etc/selinux/config

Indítsuk újra rendszert:

[root@kvme ~]# reboot

4. Feladat

Frissítsük a rendszert, ha a kernel is frissült indítsuk újra a frissítés végeztével:

[root@kvme ~]# yum update

5. Feladat

Telepítsük a pontos idő szolgáltatást:

[root@kvme ~]# yum install ntp

Szinkronizáljuk a rendszeridőt:

[root@kvme etc]# ntpdate 0.rhel.pool.ntp.org
30 Jan 16:22:10 ntpdate[2208]: step time server 194.54.162.152 offset 195.336392 sec

Elindítjuk a szolgáltatást és beállítjuk hogy a következő rendszerindításnál automatikusan elinduljon:

[root@kvme ~]# service ntpd start
[root@kvme ~]# chkconfig ntpd on

6. Feladat

Telepítünk néhány fontos programot: traceroute variáns, hardvware lista, zip kicsomagoló, internetes letöltőprogram, DNS segédproramok, PCI buszt használó eszközök listája. Majd az epel tárolót telepítjük.

[root@kvme ~]# yum install mtr lshw unzip wget bind-utils pciutils
[root@kvme ~]# yum install epel-release

7. Feladat

Telepítjük a kiszolgáló távoli monitorásához használt munin programot, a merevlemez állapotát lehetővé tevő smartmontools-t és a webszervert .

[root@kvme ~]# yum install munin munin-node smartmontools httpd

8. Feladat

A tűzfalon megnyitjuk a 80-as portot a webszervernek. Az /etc/sysconfig/iptables sort bővítjük a következővel:

 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Ehhez az mc szerkesztőjét használhatjuk. (a fájlban van egy ilyen sor, csak 22 porttal, ami az ssh-t engedélyezi. F3 és iránybillentyűvel ezt a sort jelölhetjük ki, F3 kijelölés vége, F5 beillesztés majd módosítás)

[root@kvme ~]# mcedit /etc/sysconfig/iptables

Újraindítjuk a tűzfalat:

[root@kvme ~]# service iptables restart

9. Feladat

Beállítjuk, hogy a munin jelszó beírása nélkül is elérhető legyen. Ehhez az /etc/httpd/conf.d/munin.conf fájlban # jeleket írunk azok a sorok elé, amelyek ezt beállítják. Csak az alábbi sorok legyenek aktívak a fájlban:

[root@kvme ~]# cat /etc/httpd/conf.d/munin.conf | grep -v "#"
<directory /var/www/html/munin>
ExpiresActive On
ExpiresDefault M310
</directory>
ScriptAlias /munin-cgi/munin-cgi-graph /var/www/cgi-bin/munin-cgi-graph

Elindítjuk a webszervert és beállítjuk az automatikus indulását:

[root@kvme ~]# service httpd start
[root@kvme ~]# chkconfig httpd on

Elindítjuk a munin programot és beállítjuk az automatikus indulását:

[root@kvme ~]# service munin-node start
Starting Munin Node:                    [ OK ]
[root@kvme ~]# chkconfig munin-node on

10. Feladat

Telepítjük a KVM virtualizációt:

[root@kvme ~]# yum install kvm libvirt python-virtinst qemu-kvm tunctl

és a virtuális gépek állapotát mutató programot:

[root@kvme ~]# yum install virt-top

Létrehozzuk a könyvtárat ahol a virtuális gépeket tároljuk:

[root@kvme ~]# mkdir /home/ste

Indítjuk a virtualizációt és beállítjuk az automatikus indulását:

[root@kvme ~]# service libvirtd start
[root@kvme ~]# chkonfig libvirtd on

11. Feladat

Hálózat beállításához telepítjük az alábbi programot:

[root@kvme ~]# yum install bridge-utils

Lépjünk be a network-scripts könyvtárba és módosítsuk az eth0 interface konfigurációs állományát az alábbira:

[root@kvme ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@kvme network-scripts]# cat ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
# UUID=3fc30a73-eca8-4bb4-96b5-4e8158d50d28
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
# BOOTPROTO=none
HWADDR=90:B1:1C:28:DF:94
# IPADDR=192.168.5.40
# PREFIX=24
# GATEWAY=192.168.5.1
# DNS1=192.168.5.5
# DOMAIN=kmf.lan
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
NOZEROCONF=yes
IPV6INIT=no
NAME="System eth0"
BRIDGE=br0

Másoljuk az ifcfg-eth0 állományt ifcfg-br0 néven:

[root@kvme network-scripts]# cp ifcfg-eth0 ifcfg-br0

Módosítsuk a következőre:

DEVICE=br0
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.5.41
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.5.1
DNS1=192.168.5.5
DNS2=192.168.5.4
# DOMAIN=kmf.lan
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
NOZEROCONF=yes
NAME="System br0"

Ezzel létrehoztunk egy bridge-t (br0). Az ide kapcsolt virtuális gépek Ethernet csatolói, ahhoz a hálózathoz kapcsolódnak, ahová fizikailag is csatlakozik a kiszolgáló.
Hozzuk létre az alábbi két állományt. Ezek egy bridge-be kapcsolt 802.1Q VLAN csatolót hoznak létre 221-es VID-el. Így lehetővé válik, hogy az ide kapcsolt virtuális gépek csatolói a switch felé ilyen VID-el jelölt Ethernet csomagokat küldjenek.

[root@kvme network-scripts]# cat ifcfg-br_v221
DEVICE=br_v221
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=static
STP=on
ONBOOT=yes
DELAY=0

[root@kvme network-scripts]# cat ifcfg-eth0.221
DEVICE=eth0.221
VLAN=yes
ONBOOT=yes
BRIDGE=br_v221

A fenti két fájlról készítsünk másolatokat a nevében módosítva a számot: 222, 223, 224 és 225. Értelemszerűen módosítva a tartalmat is. Indítsuk újra hálózatot:

[root@kvme network-scripts]# service network restart

Ellenőrizzük a hálózatot a kiszolgálón az ifconfig paranccsal

12. Feladat

Az Ubuntu kliens gépen telepítse a virt-manager és a ssh-askpass-gnome programokat

sudo apt-get install virt-manager ssh-askpass-gnome

Indítsa el a Virtuális Gép vezérlőpultot. Hozzon létre új kapcsolatot távoli kiszolgálóhoz: 192.168.5.41
A megjelenő ablakban adja meg a kiszolgáló root jelszavát. Nyissa meg a Részletek ablakot. Figyelje meg az Áttekintés, Virtuális hálózatok, Tároló és Hálózati csatolók füleket. Készítsen képet az ablakról, hogy a Hálózati csatolók ablak tartalma is látható legyen. A képet illessze be a dokumentumba.

13. Feladat

A kiszolgálón módosítsa az /etc/libvirt/storage/default.xml állomány taroló útvonalát meghatározó sorát:

<path>/home/ste</path>

Indítsa újra a KVM virtualizációt a kiszolgálón:

service libvirtd restart

Mentse a dokumentumot Lab7-MONOGRAM.odt néven.

14. Feladat

Küldjön emailt a pferi@kmf.uz.ua címre. A levél tárgya legyen Saját Név LAB12 07 tartalma pedig a következő:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám,
annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző
oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem,
a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

A levélhez csatolja a dokumentumot.

speclab-inf/laborok/labor7.txt · Utolsó módosítás: 2017/03/19 22:10 szerkesztette: pferi