Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-genius-2020:inf-genius-2020

Adatforrás: adatforras20.docx Táblázatkezelés: ingatlan19.xlsx otos_2000-2020.xlsx

Genius informatika, programozás, 2020.

1. program

hello.pas
program hello;
begin
 writeln('Hello vilag');
 readln;
end.

2. program

atlag.pas
program atlag;
const N = 5; H = 3;
var a: array[1..N] of integer;
  i, osszeg, hnal_nagyobb_db: integer;
begin
 osszeg := 0; hnal_nagyobb_db := 0;
 writeln('Kerem a tomb elemeit:');
 for i := 1 to N do
 begin
  write('a[',i,']:'); readln(a[i]);
  osszeg := osszeg + a[i];
  if a[i] > H then
   hnal_nagyobb_db := hnal_nagyobb_db + 1;
 end;
 write('A tomb elemei: ');
 for i := 1 to n do
  write(a[i],' ');
 writeln;
 writeln('A tomb elemeinek atlaga: ', (osszeg / N):3:2);
 writeln('A ',H,'-nal nagyobb elemek szama: ', hnal_nagyobb_db);
 readln;
end.

3. program

fajlok.pas
program fajlok;
const N = 5;
var t:text; i, szam, osszeg, db:integer;
begin
 randomize;
 assign(t, 'fajl.txt');
 rewrite(t);
 for i := 1 to N do
 begin
  writeln(t, random(10));
 end;
 reset(t);
 db := 0; osszeg := 0;
 while not(eof(t)) do
 begin
  readln(t, szam);
  write(szam, ' ');
  osszeg := osszeg + szam;
  db := db + 1;
 end;
 writeln;
 writeln('Osszeg: ', osszeg);
 writeln('Atlag: ', (osszeg / db):4:1);
 close(t);
 readln;
end.
inf-genius-2020/inf-genius-2020.txt · Utolsó módosítás: 2020/10/17 10:08 szerkesztette: beistvan