Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-lab-hun-2

2. sz. laboratóriumi munka

Tabulátorok és táblázatok a szövegszerkesztőben

A munka témája:Tabulátorok és táblázatok a szövegszerkesztőben
A munka célja:Elsajátítani a tabulátorok és táblázatok használatát a szövegszerkesztőben.
Elméleti ismeretek:alapértelmezett tabulátor, tabulátorpozíció, igazítás, kitöltés, cellák, sorok, oszlopok, egyesítés, felosztás, igazítás, automatikus formázás, sorba rendezés, képlet, sorba rendezés, konvertálás.

A munka menete: Indítsa el a Microsoft Word szövegszerkesztőt!

1. feladat. A Lap elrendezése lapon kattintson a Bekezdés ikoncsoport Bekezdés párbeszédpanel-megnyitó jobb alsó sarokban található nyílra, és nyomja meg a Tabulátorok gombot lent a bal alsó sarokban! Írja be a munkafüzetbe a tabulátorpozíció alapértékét! Alapértelmezett tabulátorok (helyesebb inkább tabulátorok hagyományos) használatával készítse el a következő szövegrészletet:

A saját nevét írja az első sorba! Word online súgójában keresse ki a "Tabulátorok beállítása" témakört és annak a "Tabulátorok sorkitöltő karakterekkel" pontját írja be a munkafüzetbe!

2. feladat. Kezdjen új bekezdést! Hozzon létre a vonalzón egy 6 cm-es tabulátorpozíciót és készítse el a következő szövegrészletet!

3. feladat. A Tabulátorok ablakban, az Igazítás csoportban válassza ki a megfelelő tabulátorigazítást! A következő bekezdések mindegyikében a tabulátor pozíciója 7 cm.

4. feladat. Hozza létre az alábbi aláírásokat tabulátorok segítségével!

5. feladat. Készítse el a következő stáblistát tabulátorok alkalmazásával!

6. feladat. Készítse el a következő táblázatot tabulátorok alkalmazásával új oldalról! Használjon balra, középre és jobbra igazított tabulátorokat, valamint decimális tabulátort is! A távlázat címsorát a mintának megfelelően hozza létre! A második sor tabulátorpozíciói: 4 cm, 6 cm, 9 cm, 12,5 cm, 15,5 cm, az hozzájuk tartozó igazításokat a vonalzóról olvashatja le.

7. feladat. Készítse el a következő feladatot új oldalon!

8. feladat. Új oldalon hozza létre a következő szövegrészletet. A táblázatban használjon egyéni szegélyvonalakat, egyesítést, igazítást, behúzást!

9. feladat. Írja be a munkafüzetbe a táblázat létrehozásának három módját! Készítse el a következő feladatlapot egy újabb oldalon!

10. feladat. Készítse el a következő feladatot

Mentse a dokumentumot Sajat_Nev_word02.docx néven!

11. feladat. Küldje be a Google Tanterembe a feladatot! Másolja a dokumentum végére az alábbi szöveget:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Csatolásként tartalmazza a dokumentumot! A munka elkészítésének és levél elküldésének határideje:  a laboratóriumi munka után max. 7. nap. A munkafüzetbe írja be a levél elküldésének dátumát és idejét!

inf-lab-hun-2.txt · Utolsó módosítás: 2021/11/26 17:33 szerkesztette: beistvan