Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-lab-uk-06

Лабораторна робота № 6

Word, малюнки, колонки і ініціали

(1.Lab.7.: 1.–4.)

1. завдання. Наберіть і відформатуйте наступні 3 абзаци в папку Dokumentumok і збережіть з іменем <Sajat_Nev>_w06_1_szak.doc! В першому абзаці застосуйте ініціали! Виділивши другий абзац, установіть дві колонки, але тільки після набору третього абзацу! Використовуючи Автофігури зі стрічки меню Вставка створіть фігури згідно взірця! Елементи прямокутного трикутника згрупуйте, потім зробіть з нього копію, після чого пропорційно уменшіть розмір копії!

2. завдання. Наберіть і сформатуйте наступні абзаци, починаючи з нової сторінки! З ClipArt-у вставте зображення, встановивши відповідне обтікання тексту по контуру фігурки (можна використати довільне зображення з ClipArt-у)! Використовуючи об'єкти WordArt, створіть обидві надписи! Замість тексту „Взірець тексту” („Saját szöveg”) запишіть своє ім'я і фамілію!

3. завдання. Створіть нижче приведені фігури з нової сторінки! Застосуйте групування та копіювання для створення меншої фігурки з більшої!

4. завдання. Наступні три зображення збережіть в папку Dokumentumok: Kép01, Kép02, Kép03. Слідуючий документ biztonsag_az_interneten.doc збережіть в папку Dokumentumok з іменем <Sajat_Nev>_w06_2_szak.doc! Вставте всі три збережені зображення на першу сторінку, встановивши відповідне обтікання тексту!

5. завдання. Відправте електронний лист на адрес: info1@kmf.uz.ua! Предмет листа labor06 <Sajat_Nev> szak латинськими буквами, де Sajat_Nev - ім'я та фамілія, а szak - спеціальність скорочено, з наступним змістом, підтверджуючим самостійне виконання задач, підставивши замість <Saját Név> латинськими буквами ім'я та фамілію:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Прикріпіть відповідний документ до листа!

inf-lab-uk-06.txt · Utolsó módosítás: 2016/12/15 16:09 szerkesztette: beistvan