Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-lab-uk-07

Лабораторна робота № 7

Word, стилі

(1.Lab.8.: 7.–13.)

1. завдання. Виберіть на Головній стрічці меню пункт Стилі!

2. завдання. Збережіть наступний документ grimm_mese.doc в папку Dokumentumok! Перейменуйте файл на grimm_<sajat_nev>_w07_szak.doc та відкрийте його!

3. завдання. На стрічці меню в пункті Розмітка сторінки в групі Налаштування сторінки командою Поля установіть наступні поля: зверху2 cм, знизу2,8 cм, зліва3,5 cм, справа - 1,5 cм!

4. завдання. Виділіть весь текст та відформатуйте текст згідно наступних налаштувань: розмір шрифту: 12 пт, вирівнювання: по ширині, тип відступу першого рядка: відступ, значення: 1 см, відстань між абзацами: 0 пт, міжрядковий інтервал: одинарний!

5. завдання. Перший абзац вирівняйте посередині, розмір шрифту 20 пт, напівжирний, розріджений на 4 пт, відстань після абзацу 24 пт. Наступні 3 абзаци вирівняні посередині з розміром шрифту 16 пт!

6. завдання. Перед першим символом першого заголовку вставте розрив сторінки: Розмітка сторінки / Розрив / Розрив розділу / З наступної сторінки!

7. завдання. Установіть в другому розділі колонтитул згідно взірця (пункт Вставка)! Вставте й номера сторінок!

8. завдання. Відформатуйте першу сторінку! (Розмітка сторінки / Поля / Настроювані поля / Параметри сторінки / Вертикальне вирівнювання сторінки: Посередині)

9. завдання. Перевірте формат стилю Заголовок1 (Címsor1)! Якщо формат заголовку не співпадає із форматом на зображенні, тоді підправте його відповідним чином! Відформатуйте назви розділів стилем Заголовок1 (Címsor1)!

10. завдання. Створіть новий стиль: вирівнювання: наліво, відступ зліва: 4 cм, курсив. Відступ після: 6 пт. Розміщення тексту: на одній сторінці. Назва стилю vers07!

11. завдання. Знаки абзаців в кінці рядків замініть на знаки розриву рядка! В кінці куплетів залишайте знаки абзаців на місці! Вірші та приказки відформатуйте стилем vers07!

12. завдання. В кінці кожного розділу вставте наступний узор!

13. завдання. В кінці самого документу на новій сторінці наберіть текст Зміст і відформатуйте його як Заголовок1 (Címsor1)! Вставте автоматичний зміст! (Посилання / Зміст / Зміст, Вставити зміст, Формат: Офіційний, Кількість рівнів: 1).

14. завдання. Відправте електронний лист на адрес: info1@kmf.uz.ua! Предмет листа labor07 <Sajat_Nev> szak латинськими буквами, де Sajat_Nev - ім'я та фамілія, а szak - спеціальність скорочено, з наступним змістом, підтверджуючим самостійне виконання задач, підставивши замість <Saját Név> латинськими буквами ім'я та фамілію:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Прикріпіть відповідний документ до листа!

inf-lab-uk-07.txt · Utolsó módosítás: 2017/10/25 13:17 szerkesztette: beistvan