Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-lab-uk-09

Лабораторна робота № 9

Excel, електронні таблиці / табличний процесор

(1.Lab.10.: 4., 5., 6., 7.)

1. завдання. Створіть на аркуші Formázás1 електронної книги табличного процесора в папці Dokumentumok файл з іменем <Sajat_Nev>_e01_szak.xls! Використайте автоматичне заповнення, об'єднання комірок, вирівнювання вмісту комірок вертикально по центру, змінюйте ширину стовбчиків та висоту рядків, де це потрібно!

2. завдання. Діапазон A1:G2 наберіть на аркуші Formázás2! Відформатуйте його згідно взірця!

3. завдання. На аркуші Sakk зформатуйте діапазон A1:I9 так, як показано нижче! Зелені та червоні комірки форматуйте одним підходом, притримуючи клавішу Ctrl та виділяючи відповідні комірки лівою кнопкою миші!

4. завдання. На аркуші Kör заповніть формулою для обчислення довжини кола та площі круга відповідно комірки B2 та C2, при умові, що радіус кола записаний у комірку A2! Ось формули для довідок: довжина кола: 2*pi*r, площа круга: pi*r^2, де pi=3,14. Здійсніть також форматування комірок згідно взірця!

5. завдання. Відправте електронний лист на адрес: info1@kmf.uz.ua! Предмет листа labor09 <Sajat_Nev> szak латинськими буквами, де Sajat_Nev - ім'я та фамілія, а szak - спеціальність скорочено, з наступним змістом, підтверджуючим самостійне виконання задач, підставивши замість <Saját Név> латинськими буквами ім'я та фамілію:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám, annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem, a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

Прикріпіть відповідний документ до листа!

inf-lab-uk-09.txt · Utolsó módosítás: 2017/11/15 12:11 szerkesztette: beistvan