Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:a_program_szerkezete

A program szerkezete. Kivitel, bevitel. Kifejezések.

A Pascal program szerkezete

A Pascalon írt forráskód legegyszerűbb szerkezete a következő:

pasprog.pas
program program_neve;
var változók deklarálása;
begin
 
  parancsok, amit a program végrehajtson;
 
end.

A teljesebb Pascal program szerkezete a következő:

pasprogteljes.pas
{programfej} 
{globális hatású fordító direktívák} 
Program programnev;
{Definíciós ill. deklarációs rész} 
{lokális hatású fordító direktívák} 
uses {unitok felsorolása} 
label {cimkék deklarációja} 
const {konstansok deklarálása} 
type {típusok deklarálása} 
var {változók deklarálása}
 
procedure eljarasnev (parameterek); 
{deklarációk} 
begin 
  {eljárástörzs} 
end;
 
function fuggvenynev (parameterek):fuggvény_típusa; 
{deklarációk} 
begin 
  {függvénytörzs} 
  fuggvenynev:= utasitas; {függvény eredménye} 
end;
 
{fõprogram} 
begin 
  {fõprogramtörzs} 
end.

Kivitel/kiíratás

A kivitel, vagyis a szöveges konzolra történő kiíratás a Write vagy a WriteLn parancsokkal történik.

pashello.pas
program Hello;
begin
 Write('Hello!');
end.

Formázott kiíratás

Formátum

formazott_kiiratas1.txt
érték : mezőhossz
formazott_kiiratas2.txt
érték : mezőhossz : tizedes_jegyek_száma

Példa

formazott_kiiratas_pelda.pas
writeln(egesz:10);
writeln(valos:10:8);
writeln(szoveg:15);
writeln(egesz:5, valos: 5:3, szoveg: 12);

Bevitel/beolvasás

A bevitel, vagyis a szöveges konzolról történő beolvasás a Read vagy a ReadLn parancsokkal történik.

pasbeolvas.pas
program Beolvas;
var a: real;
begin
 Write('Adja meg az "a" értékét: ');
 Readln(a);
end.

Kifejezések

Értékadás a := karakterekkel történik.

ertekadas.txt
változó_neve := kifejezés;

Példa.

ertekadas.pas
b := 5;

Aritmetikai műveletek a Pascalban:

Művelet Elvégzett művelet Operandusok Eredmény
+ Összeadás vagy pozitív előjel valós vagy egész valós vagy egész
- Kivonás vagy negatív előjel valós vagy egész valós vagy egész
* Szorzás valós vagy egész valós vagy egész
/ Osztás valós vagy egész valós
div Egész osztás egész egész
mod Maradék (maradékos osztás) egész egész
kifejezes.pas
program kifejezes;
var x: real;
begin  
  x := - 1 + 2 / 4 * 5 - 6 mod 4 + 7 div 3;
end.
inf-prog-fszi/a_program_szerkezete.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 15:20 szerkesztette: beistvan