Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:buborekos_rendezes

Buborékos rendezés

Módszer lényege: Vektor végéről indulva minden elemet összehasonlítunk az előtte lévővel. Ha rossz a sorrend, akkor csere. (Cs=cserehely) Az első menet végére az első helyen a megfelelő elem áll. Ezt az elvet folytatjuk egyre kevesebb elemmel. (N-1 menet)

buborek.txt
Eljárás:
	Ciklus I = 2-től N-ig
		Ciklus J = N-től I-ig -1-esével
			Ha A(J - 1) > A(J) akkor Cs := A(J - 1)
			A(J - 1) := A(J)
			A(J) := Cs
		Ciklus vége
	Ciklus vége
Eljárás vége.

DEMO

Hatékonysági mutatók Tárigény: N+1
Összehasonlítások száma: N*(N-1)/2
Mozgatások száma: 0-tól 3*N*(N-1)/2-ig lehetséges
Végrehajtási idő: 3620 s (N=500)

Pascal forráskód

rendezes_buborek_rendezessel.pas
program rendezes_buborek_rendezessel;
const n = 10;
var a: array [1..n] of integer;
  i, j, cs: integer;
begin
 randomize;
 //A tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(55);
  write(a[i], ' ');
 end;
 Writeln;
 //Tömb rendezése buborékos rendezéssel
 for i:=2 to n do
  for j:=n downto i do
   if a[j-1]>a[j] then
   begin
    cs:=a[j-1];
    a[j-1]:=a[j];
    a[j]:=cs;
   end;
 writeln('A rendezett tomb elemei: ');
 for i:=1 to n do
  write(a[i], ' ');
 readln;
end.

A <rendezes_buborek_rendezessel.pas> forráskódjának futtatása online

rendezes_buborek_rendezessel.pas
program kivalasztasos_rendezes;
const n=8;
var i,j, cs : integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 for i:=1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do
   if a[j]<a[i] then
   begin
    cs:=a[j];
    a[j]:=a[i];
    a[i]:=cs;
   end;
 write('A rendezett tomb elemei: ');
 for i:=1 to n do
  write(a[i]:3);
 readln;
end.

Órai gyakorlat

buborekos_rendezes.pas
program buborekos_rendezes;
const n=8;
var i,j, cs : integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 for i:=2 to n do
  for j:=n downto i do
   if a[j-1]>a[j] then
   begin
    cs:=a[j-1];
    a[j-1]:=a[j];
    a[j]:=cs;
   end;
 write('A rendezett tomb elemei: ');
 for i:=1 to n do
  write(a[i]:3);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/buborekos_rendezes.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/21 09:24 szerkesztette: beistvan