Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:celloeveszet

Céllövészet

celloveszet.pas
program celloveszet;  {2014.maj.ang.}
var i,n,j,k,max,be,db,maxi:integer;
  t:text;
  sor:string[40];
  lov:array[1..100] of string[40];
//4.feladathoz
function loertek(sor:string):integer;
var aktpont,ertek,i:integer;
begin
 aktpont:=20;
 ertek:=0;
 for i:=1 to length(sor) do
  if (aktpont>0)and(sor[i]='-') then
   aktpont:=aktpont-1
  else
   ertek:=ertek+aktpont;
 loertek:=ertek;
end;
 
begin
writeln('1.feladat');
 assign(t,'verseny.txt');
 reset(t);
 readln(t,n);
 i:=1;
 while not eof(t) do
 begin
  readln(t,lov[i]);
  inc(i);
 end;
 close(t);
 //n:=i-1;
 writeln('az allomanybol beolvastam ',n,' sort');
 //for i:=1 to n do
 // writeln(lov[i]);
writeln('2.feladat');
 for i:=1 to n do
 begin
   // hol van az elso +
   k:=1;
  while (k<=length(lov[i]))do begin
   while (k<=length(lov[i]))and(lov[i][k]<>'+')do
    inc(k);
   if k<=length(lov[i]) then
   begin
   //megszamoljuk hogy hany + van egymas utan
    inc(k);
    j:=1;
    while (k<=length(lov[i]))and(lov[i][k]='+')do
    begin
     inc(k);
     inc(j);
    end;
    if j>=2 then writeln(i,'. ',j,' db',' a ',k-j,'-tol');
   end;
  end;
 end;
writeln('3.feladat');
 max:=length(lov[1]);
 for i:=1 to n do
  if max<length(lov[i]) then
  begin
   max:=length(lov[i]);
   j:=i;
  end;
 writeln(j,'. ',max);
writeln('4.feladat');
 writeln('pl. 12.: ',loertek(lov[12]));
 writeln('pl. 3.: ',loertek(lov[3]));
writeln('5.feladat');
 write('adjon meg egy versenyzosorszamot ');
 readln(be);
 writeln('5.a)');
 for i:=1 to length(lov[be])do
  if lov[be][i]='+' then write(i,' ');
 writeln;
 db:=0;
 writeln('5.b)');
 for i:=1 to length(lov[be])do
  if lov[be][i]='+' then inc(db);
 writeln(db,' szer talalta el');
 writeln('5.c)');
 for i:=length(lov[be]) downto 2 do
 begin
  sor:='';
  for j:=1 to i do
   sor:=sor+'+';
  //writeln(sor,' ' ,length(sor));
  //writeln(i, '. ',pos(sor,lov[be]));
  if pos(sor,lov[be])>0 then begin maxi:=i; break; end;
 end;
 writeln('leghosszabb hibatlan soroszat ',maxi);
 writeln('5.d)');
 writeln('elerte pontok ',loertek(lov[be]));
readln;
end.
inf-prog-fszi/celloeveszet.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:06 szerkesztette: beistvan