Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:egyszeru_beilleszteses_rendezes

Egyszerű beillesztéses rendezés

Módszer lényege: Mintha kártyáinkat egyesével felvéve sorba raknánk. (N-1 menet)

beilleszt.txt
Eljárás:
  Ciklus J = 2-től N-ig
    I := J - 1
    A := A(J)
    Ciklus amíg I > 0 és A < A(I)
      A(I + 1) := A(I)
      I := I - 1
    Ciklus vége
    A(I + 1) := A
  Ciklus vége
Eljárás vége.

DEMO

Hatékonysági mutatók
Tárigény: N+1
Összehasonlítások száma: N-1-től N*(N+1)/2-1-ig változhat
Mozgatások száma: 2*N-1-től 2*(N-1)+N*(N-1)/2-ig lehetséges
Végrehajtási idő: 1950 s (N=500)

Pascal forráskód

rendezes_egyszeru_beillesztessel.pas
program rendezes_egyszeru_beillesztessel;
const n = 10;
var a: array [1..n] of integer;
  i, j, x: integer;
begin
 randomize;
 //A tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(55);
  write(a[i], ' ');
 end;
 Writeln;
 //Tömb rendezése egyszerű beillesztessél
 for j:=2 to n do
 begin
  i:=j-1;
  x:=a[j];
  while (i>0) and (x<a[i]) do
  begin
   a[i+1]:=a[i];
   i:=i-1;
  end;
  a[i+1]:=x;
 end;
 writeln('A rendezett tomb elemei: ');
 for i:=1 to n do
  write(a[i], ' ');
 readln;
end.

A <rendezes_egyszeru_beillesztessel.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

beilleszteses_rendezes
program beilleszteses_rendezes;
const n=8;
var i,j, aktual : integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 for j:=2 to n do
 begin
  i:=j-1;
  aktual:=a[j];
  while (i>0) and (aktual<a[i]) do
  begin
   a[i+1]:=a[i];
   i:=i-1;
  end;
  a[i+1]:=aktual;
 end;
 write('A rendezett tomb elemei: ');
 for i:=1 to n do
  write(a[i]:3);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/egyszeru_beilleszteses_rendezes.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/21 14:33 szerkesztette: beistvan