Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:eldoentes_tetele

Eldöntés tétele

N elemű sorozat és egy a sorozaton értelmezett T tulajdonság. Van-e a sorozatnak legalább egy T tulajdonságú eleme?

eldontes1.txt
Eljárás:
  I := 1
  Ciklus amíg I <= N és A(I) nem T tulajdonságú
    I := I + 1
  Ciklus vége
  VAN := I <= N
Eljárás vége

(„VAN” egy logikai változó, amely akkor és csak akkor igaz, ha I <= N)

Hasonló feladat: igaz-e, hogy a sorozat minden eleme T tulajdonságú?

eldontes2.txt
Eljárás:
  I := 1
  Ciklus amíg I <= N és A(I) T tulajdonságú
    I := I + 1
  Ciklus vége
  IGAZ := I > N
Eljárás vége

Pascal forráskód

Van-e olyan eleme a tömbnek, ami megfelel a megadott feltételnek?

eldontes_vane.pas
program eldontes_vane;
const n = 10;
var a:array [1..n] of integer;
  i: integer;
  van: boolean;
begin
 randomize;
 //a tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(10);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 //van-e benne 5-ös?
 i:=1;
 while (i<=n) and (a[i]<>5) do
  i:=i+1;
 van:= i<=n;
 write('Van-e a tombben 5-os? Felelet: ');
 if van then
  writeln('igen.')
 else
  writeln('nem.');
 readln;
end.

Az <eldontes_vane.pas> forráskódjának futtatása online

Minden eleme megfelel-e a tömbnek a megadott feltételnek?

eldontes_minde.pas
program eldontes_minde;
const n = 10;
var a:array [1..n] of integer;
  i: integer;
  igaz: boolean;
begin
 randomize;
 //a tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(10);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 //minden eleme 1-nél nagyobb-e?
 i:=1;
 while (i<=n) and (a[i]>1) do
  i:=i+1;
 igaz:= i>n;
 write('Minden eleme 1-nel nagyobb-e? Felelet: ');
 if igaz then
  writeln('igen.')
 else
  writeln('nem.');
 readln;
end.

Az <eldontes_minde.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

eldontes_van_e.pas
program eldontes_van_e;
const n=8;
var i : integer; van : boolean;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 i:=1;
 while (i<=n) and (a[i]<>5) do //a T tulajdonsag: a tombben van-e 5-os
  inc(i); //i:=i+1;
 van:=i<=n;
 if van then write('Van 5-os') else write('Nincs 5-os');
 readln;
end.
eldontes_mind_e.pas
program eldontes_mind_e;
const n=8;
var i : integer; van : boolean;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 i:=1;
 while (i<=n) and (a[i]>5) do //a T tulajdonsag: a tombben minden elem nagyobb 5-nel
  inc(i); //i:=i+1;
 van:=i>n;
 if van then write('Minden elem nagyobb 5-nel') else write('Nem az osszes elem nagyobb 5-nel');
 readln;
end.
inf-prog-fszi/eldoentes_tetele.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/25 14:33 szerkesztette: beistvan