Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:fej_vagy_iras

Fej vagy írás

Megoldás fő adattároló tömb használata nélkül, ahogy az eredeti feladat kéri.

fejvagyiras_tomb_nelkul.pas
program fejvagyiras_tomb_nelkul;
const m=1000;
var
 egymasutan,dobas,fej,
 maxindex,max,ffff,fffi,
 i,j,db,n:integer;
 a:array [1..4*m] of char;
 tipp,egydobas,dobott,d1,d2,d3,d4:char;
 relativ: real;
 f:text;
begin
 randomize;
 writeln('1. feladat');
 dobas:=random(2)+1;
 if dobas=1 then
 begin
  egydobas:='I';
  writeln(egydobas)
 end
 else
 begin
  egydobas:='F';
  writeln(egydobas);
 end;
 writeln('2. feladat');
 writeln('Irja be tippjet: '); readln(tipp);
 dobott:=egydobas;
 writeln('A tipp ',upcase(tipp),' a dobas ',dobott);
 if upcase(tipp)=dobott then
  writeln('Eltalalta!')
 else
  writeln('Nem talalta el!');
 writeln('3. feladat');
 Assign(f,'kiserlet.txt');
 reset(f);
 i:=0;
 while not eof(f) do
 begin
  inc(i);
  readln(f,tipp);
 end;
 n:=i;
 writeln(n,' dobas tortent');
 writeln('4. feladat');
 fej:=0;
 reset(f);
 while not eof(f) do
 begin
  readln(f,tipp);
  if tipp='F' then inc(fej);
 end;
 relativ:=(fej/n)*100;
 
 writeln('fej relativ gyakorisaga: ',relativ:2:2,'%');
 writeln('5. feladat');
 egymasutan:=0;
 reset(f);
 readln(f,d1);
 readln(f,d2);
 readln(f,d3);
 readln(f,d4);
 if (d1='F') and (d2='F') and (d3='I') then inc(egymasutan);
 //i:=1;
 //if ((T[i]='F') and (T[i+1]='F') and (T[i+2]='I')) then inc(egymasutan);
 for i:=1 to n-3 do
 begin
  d1:=d2; d2:=d3; d3:=d4; readln(f,d4);
  if (d1='I') and (d2='F') and (d3='F') and (d4='I') then
   inc(egymasutan);
 end;
 //i:=n-2;
 if (d2='I') and (d3='F') and (d4='F') then inc(egymasutan);
 writeln('2 fej ennyiszer talalhato egymas utan: ',egymasutan);
 writeln('6. feladat');
 max:=0;
 maxindex:=0;
 reset(f);
 i:=0;
 while not eof(f) do
 begin
  readln(f,tipp);
  i:=i+1;
  if tipp = 'F' then
  begin
   db:=1;
   readln(f,tipp);
   while not eof(f) and (tipp='F') do
   begin
    inc(db);
    readln(f,tipp);
   end;
   if db>max then
   begin
    max:=db;
    maxindex:=i;
   end;
   i:=i+db;
  end;
 end;
 writeln('a leghosszabb tisztafej ',max,' elemu, ',maxindex,' -tol');
 writeln('7. feladat');
 for i:=1 to 4*m do
 begin
  if random(2)+1 > 1
  then
   a[i]:='F'
  else
   a[i]:='I';
  write(a[i]);
  if i mod 4 = 0 then write(' ');
 end;
 
  //4*i+1 i=0..m-1
 ffff:=0;
 fffi:=0;
 for i:=0 to m-1 do
 begin
  j:=4*i+1;
  if ((a[j]='F') and (a[j+1]='F') and (a[j+2]='F') and (a[j+3]='F')) then
   inc(ffff);
  if ((a[j]='F') and (a[j+1]='F') and (a[j+2]='F') and (a[j+3]='I')) then
   inc(fffi);
 end;
 writeln;
 writeln('FFFF:',ffff,', FFFI:',fffi);
 readln;
end.

Megoldás tömbök használatával.

fejvagyiras.pas
program fejvagyiras;
const m=1000;
var
 egymasutan,dobas,dobas2,sum,j,fej,iras,
 maxindex,max,db,ffff,fffi,
 i,n:integer;
 T:array [1..5000] of char;
 a:array [1..4*m] of char;
 tipp,egydobas,dobott:string[2];
 relativ: real;
 f:text;
begin
 randomize;
 writeln('1. feladat');
 dobas:=random(2)+1;
 if dobas=1 then
 begin
  egydobas:='I';
  writeln(egydobas)
 end
 else
  if dobas=2 then
  begin
   egydobas:='F';
   writeln(egydobas);
  end;
writeln('2. feladat');
writeln('irja be tippjet: '); readln(tipp);
dobott:=egydobas;
writeln('a Tipp: ',tipp,' a dobas: ',dobott);
if tipp=dobott then writeln('eltalalta') else writeln('nem talalta');
writeln('3. feladat');
Assign(f,'kiserlet.txt');
reset(f);
i:=0;
while not eof(f) do
begin
 inc(i);
 readln(f,T[i]);
end;
n:=i;
writeln(n,' dobas tortent');
writeln('4. feladat');
for i:=1 to n do
if T[i]='F' then inc(fej);
 
relativ:=(fej/n)*100;
 
writeln('fej relativ gyakorisaga: ',relativ:2:2,'%');
writeln('5. feladat');
i:=1;
if ((T[i]='F') and (T[i+1]='F') and (T[i+2]='I')) then inc(egymasutan);
for i:=1 to n-3 do
 if ((T[i]='I') and (T[i+1]='F') and (T[i+2]='F') and (T[i+3]='I')) then
  inc(egymasutan);
i:=n-2;
if ((T[i]='I') and (T[i+1]='F') and (T[i+2]='F')) then inc(egymasutan);
 
writeln('2 fej ennyiszer talalhato egymas utan: ',egymasutan);
writeln('6. feladat');
max:=0;
maxindex:=0;
//n:=50;
for i:=1 to n-1 do
begin
 if T[i] = 'F' then
 begin
  db:=1;
  j:=i+1;
  while (j<=n) and (T[j]='F') do
  begin
   inc(db);
   inc(j);
  end;
  if db>max then
  begin
   max:=db;
   maxindex:=i;
  end;
 end;
end;
writeln('a leghosszabb tisztafej ',max,' elemu, ',maxindex,' -tol');
writeln('7. feladat');
for i:=1 to 4*m do
begin
  if random > 0.5
  then
   a[i]:='F'
  else
   a[i]:='I';
  write(a[i]);
  if i mod 4 = 0 then write(' ');
end;
 
  //4*i+1 i=0..m-1
for i:=0 to m-1 do
begin
 j:=4*i+1;
 if ((a[j]='F') and (a[j+1]='F') and (a[j+2]='F') and (a[j+3]='F')) then
  inc(ffff);
 if ((a[j]='F') and (a[j+1]='F') and (a[j+2]='F') and (a[j+3]='I')) then
  inc(fffi);
end;
writeln;
writeln('FFFF:',ffff,', FFFI:',fffi);
readln;
end.
inf-prog-fszi/fej_vagy_iras.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 11:47 szerkesztette: beistvan