Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:futar

Futár

futar.pas
program futar;
type futaros=record
    nap: integer;
    fuvarsz: integer;
    km: integer;
   end;
var i,j,k,l,n,kezd,veg,szabadnap,maxi,
  napmin,napmax,sum,ut,ar:integer;
  csere: futaros;
  T:array[1..1000] of futaros;
  f:text;
function ut_ar(km:integer):integer;
begin
  case km of
  1..2: ut_ar:=500;
  3..5: ut_ar:=700;
  6..10: ut_ar:=900;
  11..20: ut_ar:=1400;
  21..30: ut_ar:=2000;
  else ut_ar:= -1;
 end;
end;
begin
 Assign(f,'tavok.txt');
 writeln('1. feladat');
 reset(f);
 i:=0;
 while not eof(f) do
 begin
  inc(i);
  read(f,T[i].nap);
  read(f,T[i].fuvarsz);
  readln(f,T[i].km);
 end;
 close(f);
 n:=i;
 writeln(n,' sor beolvasva a "tavok.txt" fajlbol.');
 { for i:=1 to n do
 writeln(T[i].nap,' ',T[i].fuvarsz,' ',T[i].km); }
 writeln('2. feladat');
 napmin:=T[1].nap; napmax:=T[1].nap;
 for i:=2 to n do
 begin
  if T[i].nap < napmin then napmin:=T[i].nap;
  if T[i].nap > napmax then napmax:=T[i].nap;
 end;
 for i:=1 to n do
  if (T[i].nap=napmin) and (T[i].fuvarsz=1) then
   writeln('Az elso nap elso fuvara ',T[i].km,' km volt');
 writeln('3. feladat');
 maxi:=1;
 for i:=1 to n do
  if (T[i].nap=napmax) and (T[i].fuvarsz>T[maxi].fuvarsz) then maxi:=i;
 writeln('Az utolso nap utolso fuvara ',T[maxi].km,' km volt');
 writeln('4. feladat');
 for szabadnap:=napmin to napmax do
 begin
  i:=szabadnap;
  while (i<=n) and (szabadnap<>T[i].nap) do
   inc(i);
  if i>n then writeln('szabadnap: ',szabadnap);
 end;
 writeln('5. feladat');
 maxi:=1;
 for i:=2 to n do
  if T[i].fuvarsz>T[maxi].fuvarsz then maxi:=i;
 writeln(T[maxi].nap,'. napon volt a legtobb fuvar');
 writeln('6. feladat');
 for i:=napmin to napmax do
 begin
  write(i,'.nap: ');
  sum:=0;
  for j:=1 to n do
   if T[j].nap=i then sum:=sum+T[j].km;
  writeln(sum:2, ' km');
 end;
 writeln('7. feladat');
 writeln('Irja be az ut hosszusagat km-ben: '); readln(ut);
 ar:=ut_ar(ut);
 if ar<0 then
  writeln('Nem megfelelo ertek')
 else
  writeln('Dijazas: ',ut*ar,' Ft');
{ if (ut>=1) and (ut<=2) then ar:=500;
 if (ut>=3) and (ut<=5) then ar:=700;
 if (ut>=6) and (ut<=10) then ar:=900;
 if (ut>=11) and (ut<=20) then ar:=1400;
 if (ut>=21) and (ut<=30) then ar:=2000;
 if (ut<1) or (ut>30) then writeln('Nem megfelelo ertek');}
 writeln('8. feladat');
 for i:=1 to n-1 do
   for j:=i+1 to n do
    if T[j].nap<T[i].nap then
    begin
     csere:=T[i];
     T[i]:=T[j];
     T[j]:=csere;
    end;
 writeln('napmin = ', napmin, ' napmax = ',napmax);
 veg:=0;
 kezd:=1;
 l:=1;
 for k:=napmin to napmax do
 begin
  kezd:=l;
  while (l<=n) and (k=T[l].nap) do
   inc(l);
  veg:=l-1;
  if kezd <> l then
  begin
   writeln('kezd=',kezd:3,' veg=',veg:3,' k= ',k);
   for i:=kezd to veg-1 do
    for j:=i+1 to veg do
     if T[j].fuvarsz<T[i].fuvarsz then
     begin
      csere:=T[i];
      T[i]:=T[j];
      T[j]:=csere;
     end;
  end; {if}
 end; {for}
 Assign(f,'dijazas.txt');
 rewrite(f);
 for i:=1 to n do
  writeln(f,T[i].nap,'.nap ',T[i].fuvarsz,'.ut: ',ut_ar(T[i].km), ' Ft');
 writeln(n,' sor kiirva a "dijazas.txt" fajlba.');
 close(f);
 writeln('9. feladat');
 sum:=0;
 for i:=1 to n do
  sum:=sum+ut_ar(T[i].km);
 writeln('A heti kereset az ',sum,' Ft');
 readln;
end.
inf-prog-fszi/futar.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:28 szerkesztette: beistvan