Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:helyjegy

Helyjegy

helyjegy.pas
program helyjegy;
type busz=record
    hely,felsz,lesz:integer;
   end;
var i,j,jegysz,vonhosz,fiz,n,osszeg,x,felszallo,leszallo,
  utolso_szamjegy,megalloszam,km:integer;
  //ert:string[5]; szam:word;
  cs:busz;
  t:text;
  a,b:array[1..200]of busz;
  felleszallas:array[0..200] of boolean;
  uleshely:array[1..48] of byte;
begin
 //1.feladat
 assign(t,'eladott.txt');
 reset(t);
 readln(t,jegysz,vonhosz,fiz);
 i:=0;
 while not eof(t) do
  begin
   inc(i);
   readln(t,a[i].hely,a[i].felsz,a[i].lesz);
  end;
 n:=i;
 writeln('1.feladat');
 writeln('Beolvasva ',n,' sor az "eladott.txt"-bol');
 close(t);
 //2.feladat
 writeln('2.feladat');
 writeln('A legutolso jegyvasarlo sorszama: ',a[jegysz].hely,
     ', a tavolsag, amit utazott: ',a[jegysz].lesz-a[jegysz].felsz,' km');
 //3.fealadt
 writeln('3.feladat');
 for i:=1 to n do
  if (a[i].lesz-a[i].felsz)=vonhosz then write(i,' ');
 writeln();
 //4.feladat
 writeln('4.fealadt');
 (*writeln(frac(5.9):5:2, ' ', frac(5.1):5:2);
 i:=1;
 x:=(a[i].lesz-a[i].felsz)*fiz;
 writeln('x=',x);
 x:=9995;
 str(x,ert);
 writeln('ert=',ert,' hossz=',length(ert),' ut.kar.=',ert[length(ert)]);
 case ert[length(ert)] of
  '3','4','6','7': ert[length(ert)]:='5';
  '1','2': ert[length(ert)]:='0';
  '8','9': begin
        ert[length(ert)]:='0';
        val(ert,szam,j);
        szam:=szam+10;
        str(szam,ert);
       end;
 end;
 val(ert,x,j);
 osszeg:=osszeg+x;
 writeln('ert=',ert);
 x:=9999;
 writeln('ut.kar.=',x mod 10);
 writeln('x=',x);
 *)
 osszeg:=0;
 for i:=1 to n do begin
  x:=(a[i].lesz-a[i].felsz);  //minden 10x+km +71 Ft
  if x mod 10 = 0 then x:=(x div 10 )*fiz else x:=(x div 10 +1)*fiz; //hiba???
  utolso_szamjegy:=x mod 10;
  case utolso_szamjegy of
   3,4,6,7: x:=x - utolso_szamjegy + 5;
   1,2: x:=x - utolso_szamjegy;
   8,9: x:=x - utolso_szamjegy + 10;
  end;
  //writeln('i=',i-90,' x=',x); //ha i=90..99
  osszeg:=osszeg+x;
 end;
 writeln('A bevetel: ',osszeg,' Ft.');
 //5.feladat
 writeln('5.feladat');
 b:=a;
 for i:=1 to n-1 do
  for j:=1 to n-i do
    if b[j].felsz>b[j+1].felsz then
    begin
     cs:=b[j];
     b[j]:=b[j+1];
     b[j+1]:=cs;
    end;
 //for i:=1 to n do
 // writeln(b[i].hely,' ',b[i].felsz,' ',b[i].lesz);
 
 i:=n-1;
 while (i>0)and(b[i].felsz=b[n].felsz) do //b[n].felsz - utolso elotti
  dec(i);                //allomason felszallo utasok szama
 felszallo:=n-i;
 writeln('felszallok: ',felszallo);
 leszallo:=0;
 for i:=1 to n do
  if(b[i].lesz=b[n].felsz) then
   inc(leszallo);
 writeln('leszallok: ',leszallo);
 //6.feladat
 writeln('6.feladat');
 for i:=1 to n do
 begin
  felleszallas[a[i].felsz]:=true;
  felleszallas[a[i].lesz]:=true;
 end;
 megalloszam:=0;
 for i:=0 to 200 do
  if felleszallas[i] then begin
   write(i:4, ' ');
   inc(megalloszam);
  end;
 writeln;
 writeln('A kiindulo es a cellalomas kozotti megallok szama: ',
  megalloszam-2);
 //7.feladat
 writeln('7.feladat');
 writeln('Melyik km-en irjuk ki az utaslistat? '); readln(km);
 for i:=1 to n do
  if (a[i].felsz<=km) and (km<a[i].lesz) then
   uleshely[a[i].hely]:=i;
 assign(t,'kihol.txt');
 rewrite(t);
 for i:=1 to 48 do
 begin
  write(t,i,'. ules: ');
  if uleshely[i]>0 then
   writeln(t,uleshely[i],'. utas')
  else
   writeln(t,'ures')
 end;
 close(t);
 writeln('Kiirva a "kihol.txt"-be az utaslista.');
 readln;
end.
inf-prog-fszi/helyjegy.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:30 szerkesztette: beistvan