Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:ipv6

Ipv6

ipv6.pas
program ipv6;
var i,j,k,n,dok,glob,helyi,nulla,sorsz,maxind:integer;
  min,anullanelkul,megrovidebbip:string[39]; v:string[4];
  van:boolean;
  a:array[1..500] of string[39];
  ipk:array[1..8] of string[4];
  db:array[1..8] of integer;
  f:text;
begin
  assign(f,'ip.txt');
  reset(f);
  i:=0;
  while not eof(f) do
  begin
   inc(i);
   readln(f,a[i]);
  end;
  n:=i;
  close(f);
  {for i:=1 to n do
  writeln(a[i]);  }
  writeln('1. feladat');
  writeln('Az adatok beolvasva az "ip.txt"-bol.');
  writeln('2. feladat');
  writeln(n,' adatsor van a fajlban');
  writeln('3. feladat');
  min:=a[1];
  for i:=1 to n do
   if a[i]<min then min:=a[i];
  writeln('a legalacsonyabb tarolt ip cim: ');
  writeln(min);
  writeln('4. feladat');
  dok:=0; glob:=0; helyi:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
   if (a[i][1]='2') and (a[i][1+1]='0') and (a[i][1+2]='0') and (a[i][1+3]='1')
    and (a[i][1+4]=':') and (a[i][1+5]='0') and (a[i][1+6]='d') and (a[i][1+7]='b')
    and (a[i][1+8]='8')
    then
     inc(dok);
   if (a[i][1]='2') and (a[i][1+1]='0') and (a[i][1+2]='0') and (a[i][1+3]='1')
    and (a[i][1+4]=':') and (a[i][1+5]='0') and (a[i][1+6]='e')
    then
     inc(glob);
   if (a[i][1]='f') and (a[i][1+1]='c') or (a[i][1]='f') and (a[i][1+1]='d')
    then
     inc(helyi);
  end;
  writeln('globalis= ',glob);
  writeln('dokumentacios= ',dok);
  writeln('helyi= ',helyi);
  writeln('5. feladat');
  Assign(f,'sok.txt');
  rewrite(f);
  for i:=1 to n do
  begin
   nulla:=0;
   for j:=1 to length(a[i]) do
    if a[i][j]='0' then inc(nulla);
   if nulla>=18 then writeln(f,i,' ',a[i]);
  end;
  close(f);
  writeln('A "sok.txt"-be kiirva a 18 db es tobb nullat tartalmazo ip-k.');
  writeln('6. feladat');
  writeln('kerek egy sorszamot: '); readln(sorsz);
  writeln(a[sorsz]);
  anullanelkul:='';
  for i:=1 to 8 do
  begin
   v:=''; van:=false;
   for j:=5*i-4 to 5*i-1 do
   begin
    if (a[sorsz][j]<>'0')then van:=true;
    if van then v:=v+a[sorsz][j];
   end;
   if v='' then v:='0';
   anullanelkul:=anullanelkul+v;
   if i<8 then anullanelkul:=anullanelkul+':';
  end;
  writeln(anullanelkul);
  writeln('7. feladat');
  //szetbontas ":" elvalasztoval --- stplit
  i:=1;
  j:=1;
  repeat
   k:=0;
   while (i<=length(anullanelkul))and(anullanelkul[i]<>':') do
   begin
    inc(i);
    inc(k);
   end;
   ipk[j]:=copy(anullanelkul,i-k,k);
   inc(i);
   inc(j);
  until i > length(anullanelkul);
  //hany darab 0-as sorozat van?
  for i:=1 to 8 do
   if ipk[i]='0' then
   begin
    j:=i;
    while ipk[j]='0' do
    begin
     inc(db[i]);
     inc(j);
    end;
   end;
  for i:=1 to 8 do
   write(db[i],' ');
  //az elso leghosszabb kezdete az maxind indexu
  van:=false;
  maxind:=1;
  for i:=2 to 7 do
   if db[i]>db[maxind] then
   begin
    maxind:=i;
    van:=true;
   end;
  writeln('maxind=',maxind);
  if van then
  begin
   //a rovidites elott
   for i:=1 to maxind-1 do
    megrovidebbip:=megrovidebbip+ipk[i]+':';
   //a plusz egy ":" a nullak helyett
   megrovidebbip:=megrovidebbip+':';
   //a rovidites utan
   for i:=maxind+db[maxind] to 8 do
   begin
    megrovidebbip:=megrovidebbip+ipk[i];
    if i < 8 then
     megrovidebbip:=megrovidebbip+':';
   end;
   writeln(megrovidebbip);
  end
  else
   writeln('Nem roviditheto tovabb.');
readln;
end.
inf-prog-fszi/ipv6.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:03 szerkesztette: beistvan