Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:karakterlancok_feldolgozasa

Karakterláncok feldolgozása

Szöveges adattípusok

szoveges_tipus.pas
var 
  karakter : char; 
  karakterlanc : string;

Karakterláncok

A string karakterláncok alap esetben 255 karakter hosszúságúak.

A karakterláncok hossza korlátozható.

karakterlanc_hossza.pas
var 
 nev    : string[25]; 
 postai_cim : string[40];

Értékadás szöveges adatoknál

szovegek_ertekadas.pas
  karakter := 'A';     {értékadás char típusnál} 
  ch := '+'; 
  nev := 'Kelep Elek';   {értékadás string típusnál} 
  postai_cim :='90262, Beregszász, Kossuth tér 6.'; 
  karakter := postai_cim[1]; {hivatkozás a string elemére,
                 a karakter értéke 
                 a '9' karakter lesz} 

Karakterláncok összefűzése

A karakterláncok összefűzése a + operátorral történik.

karakterlanc_osszefuzes.pas
program karakterlanc_osszefuzes;
var 
 szoveg1, szoveg2, szoveg: string;
begin 
  szoveg1 :='Rákóczi'; 
  szoveg2 :=' Ferenc'; 
  szoveg := ' II. ' + szoveg1 + szoveg2; 
end.

Karakterláncokat feldolgozó függvények

Formátum Leírás
Concat(s1, s2, …) Összekapcsolja s1, s2, … stb. szöveges változókat.
Copy(s, i, n) Az s karakterlánc i-edik karakterétől számítva n darab karaktert ad vissza.
Delete(s, i, n) Az s karakterlánc i-edik karakterétől számítva n darab karaktert töröl.
Insert(s1, s2, i) Az s1 karakterláncot beszúrja s2-be, az s2 i-edik karakterétől kezdve.
Length(s) Az s karakterlánc hosszát adja meg.
Pos(s1, s2) Az s1 karakterláncot keresi s2-ben, és annak kezdő pozíciójával tér vissza.
Str(x, s) Az x egész típusú kifejezés értékét konvertálja az s stringbe.
Val(s, x, i) Az s karakterláncot konvertálja az x numerikus típusba.
UpCase(ch) A ch kisbetűs karaktert nagybetűssé alakítja.

Itt használhatók még pred(ch), succ(ch), ord(ch), chr(i) függvények is.

szovegek.pas
program szovegek;
var kod,c1,kod2,ch: char;
  cim: string;
  nev: string[25];
  lakcim : string[40];
  s1,s2,szoveg: string;
  x,i:integer;
begin
  {karakterek deklarációja}
  kod:='A';        {értékadás char típusnál}
  c1:='+';
  {szöveges (karakterlánc) adattípus deklarálása}
  nev:='Aranyos Imre';   {értékadás string típusnál}
  lakcim:='Dunaújváros';
  kod2:=lakcim[1];     {hivatkozás string elemére, a kod2 értéke
               a 'D' betű lesz} 
  writeln('kod=',kod,' c1=',c1,' nev=',nev,' lakcim=',lakcim,' kod2=',kod2);
  {szövegegyesítés}
  s1:='Repul';
  s2:=' a nehez ko...';
  szoveg:=s1+s2+' (Arany Janos)';
  writeln('s1=',s1,' s2=',s2,' szoveg=',szoveg);
  {szövegegyesítés}
  szoveg:=concat(s1,s2);
  writeln('szoveg=',szoveg);
  {szövegrész kimásolása}
  szoveg:=copy(s2,4,5);
  writeln('szoveg=',szoveg);
  {szövegrész törlése}
  delete(szoveg,1,3);
  writeln('szoveg=',szoveg);
  {szöveg beillesztése}
  insert('res',szoveg,2);
  writeln('szoveg=',szoveg);
  {a szöveg hossza}
  x:=length(szoveg);
  writeln('szoveg hossza, x=',x);
  {szövegrészlet pozíciójának megállapítása}
  x:=pos('nehez',s2);
  writeln('a nehez pozicioja az s2-ben, x=',x);
  {szám átalakítása szöveggé}
  x:=25;
  str(x,s1);
  writeln('az s1, mint szoveg az = ',s1,', s1+''2'' = ',s1+'2');
  {szöveg átalakítása számmá}
  s1:='25';
  val(s1,x,i);
  writeln('az x, mint szam az = ',x,', x+2 = ',x+2);
  {egy karakter átalakítása nagybetűssé}
  ch:='d';
  writeln('kezdetben a ch = ',ch);
  ch:=upcase(ch);
  writeln('atalakitva nagybetusse a ch = ',ch);
  {a következő karakter}
  ch:='d';
  writeln('kezdetben a ch = ',ch);
  ch:=succ(ch);
  writeln('a ch-t koveto karakter az = ',ch);
  {az előző karakter}
  ch:='d';
  writeln('kezdetben a ch = ',ch);
  ch:=pred(ch);
  writeln('a ch-t megelozo karakter az = ',ch);
  {a karakter kódja}
  x:=ord(ch);
  writeln('a ',ch,' kodja az x=',x);
  {a megadott kódú karakter meghatározása}
  x:=97;
  ch:=chr(x);
  writeln('a ',x,' kodu karakter az ch=',ch);
  writeln('<tab>',#9,'<tab>',#10,#13,'<enter>');
  writeln('a hexadecimalis 45 tizesben sz ',$45,
      ' a hexa 45 kodu karakter az ',#$45);
  readln;
end.

A <szovegek.pas> forráskódjának futtatása online

inf-prog-fszi/karakterlancok_feldolgozasa.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/20 17:36 szerkesztette: beistvan