Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:kivalasztas_tetele

Kiválasztás tétele

Adott egy N elemű sorozat, egy - a sorozat elemein értelmezett - T tulajdonság, és tudjuk, hogy a sorozatban van legalább egy T tulajdonságú elem. A feladat ezen elem sorszámának meghatározása.

kivalasztas.txt
Eljárás:
  I:=1
  Ciklus amíg A(I) nem T tulajdonságú
    I:=I+1
  Ciklus vége
  SORSZ:=I
Eljárás vége

Pascal forráskód

Az első elem kiválasztása a tömbből.

kivalasztas.pas
program kivalasztas;
const n = 10;
var a:array [1..n] of integer;
  i, sorsz: integer;
begin
 randomize;
 //a tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(8);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 //mi az 5-ös sorszáma?
 i:=1;
 while (i<=n) and (a[i]<>5) do
  i:=i+1;
 sorsz:= i;
 write('Az 5-os elem sorszama: ',sorsz);
 readln;
end.

A <kivalasztas.pas> forráskódjának futtatása online

Az utolsó elem kiválasztása a tömbből.

kivalasztas_utolso.pas
program kivalasztas_utolso;
const n = 10;
var a:array [1..n] of integer;
  i, sorsz: integer;
begin
 randomize;
 //a tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(8);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 //mi az utolsó 5-ös sorszáma?
 for i:=1 to n do
  if a[i]=5 then
   sorsz:= i;
 write('Az utolso 5-os elem sorszama: ', sorsz);
 readln;
end.

A <kivalasztas_utolso.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

kivalasztas_elso.pas
program kivalasztas_elso;
const n=8;
var i, sorszam : integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 i:=1;
 while a[i]<>5 do //a T tulajdonsag: a tomb egyik eleme egyenlõ 5-tel
  inc(i); //i:=i+1;
 sorszam:=i;
 write('Az (elso) 5-os sorszama a tombben: ', sorszam);
 readln;
end.
kivalasztas_utolso.pas
program kivalasztas_utolso;
const n=8;
var i, sorszam : integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 for i:=1 to n do //a T tulajdonsag: a tomb egyik eleme egyenlõ 5-tel
  if a[i]=5 then sorszam:=i;
 write('Az (utolso) 5-os sorszama a tombben: ', sorszam);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/kivalasztas_tetele.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/25 14:35 szerkesztette: beistvan