Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:kivalogatas_tetele

Kiválogatás tétele

Egy N elemű sorozat összes T tulajdonságú elemét kell meghatározni. A kiválogatott elemek sorszámait egy B() vektorban gyűjtjük.

kivalogat.txt
Eljárás:
  J := 0
  Ciklus I = 1-től N-ig
    Ha A(I) T tulajdonságú, akkor 
      J := J + 1
      B(J) := I
    Ha vége
  Ciklus vége
Eljárás vége.

Pascal forráskód

kivalogatas.pas
program kivalogatas;
const n = 10;
var a, b: array [1..n] of integer;
  i, j: integer;
begin
 randomize;
 //a tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(8);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 //válogassuk ki az 5-osoket a b-tombbe!
 j:=0;
 for i:=1 to n do
  if a[i]=5 then begin
   j:=j+1;
   b[j]:=i;
  end;
 writeln('az 5-osok sorszamai:');
 for i:=1 to j do
  write(b[i], ' ');
 readln;
end.

A <kivalogatas.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

kivalogatas.pas
program kivalogatas;
const n=8;
var i,j : integer;
  a,b: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 j:=0;
 for i:=1 to n do //a T tulajdonsag: a tomb egyik eleme egyenlõ 5-tel
  if a[i]=5 then
  begin
   inc(j);
   b[j]:=i;
  end;
 write('Az 5-os sorszamai a kovetkezok: ');
 for i:=1 to j do
  write(b[i]:3);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/kivalogatas_tetele.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/25 14:31 szerkesztette: beistvan