Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:koezuti_ellenorzes

Közúti ellenőrzés

kozuti_ellenorzes.pas
program kozuti_ellenorzes;
type jarmu=record
   ora,perc,mdp:integer;
   rendszam:string[7];
   end;
var i,j,k,n,x,max,kul,imax,vizsgkezd:integer;
  t,f:text;
  a:array[1..500]of jarmu;
  kat:array[1..3]of integer;
  keres:string;
  ch:char;
begin
 //1.feladat
 assign(t,'jarmu.txt');
 reset(t);
 i:=0;
 while not eof(t) do
 begin
  inc(i);
  read(t,a[i].ora);
  read(t,ch);
  read(t,a[i].perc);
  read(t,ch);
  read(t,a[i].mdp);
  read(t,ch);
  readln(t,a[i].rendszam);
 end;
 close(t);
 n:=i;
 for i:=1 to n do
  writeln(a[i].ora,' ',a[i].perc,' ',a[i].mdp,' ',a[i].rendszam);
 writeln('osszesen: ',n);
 //2.feladat
 writeln('2. feladat');
 writeln;
 x:=(a[n].ora-a[2].ora+1);
 writeln('A jarorok osszesen ',x,' orat dolgoztak');
 //3.feladat
 writeln('3.feladat ');
 writeln;
 k:=0;
 for i:=8 to 13 do
 begin
  j:=k+1;
  while (j<=n)and(a[j].ora<>i) do
   inc(j);
  k:=j;
  writeln(a[k].ora,' ora: ',a[k].rendszam);
 end;
 //4.feladat
 writeln('4.feladat ');
 for i:=1 to n do
 begin
  if a[i].rendszam[1]='B' then
   inc(kat[1]);
  if a[i].rendszam[1]='K' then
   inc(kat[2]);
  if a[i].rendszam[1]='M' then
   inc(kat[3]);
 end;
 writeln('busz: ',kat[1],' kamion: ',kat[2],' motor: ',kat[3],
     ' egyeb: ',n-(kat[1]+kat[2]+kat[3]));
 //5.feladat
 writeln('5.feladat ');
 max:=0;
 imax:=0;
 for i:=1 to n-1 do
 begin
  kul:=a[i+1].ora*3600+a[i+1].perc*60+a[i+1].mdp-
     (a[i].ora*3600+a[i].perc*60+a[i].mdp);
  if kul>max then
  begin
   max:=kul;
   imax:=i;
  end;
 end;
 writeln(a[imax].ora,':',a[imax].perc,':',a[imax].mdp,' - ',
     a[imax+1].ora,':',a[imax+1].perc,':',a[imax+1].mdp);
 //6.feladat
 writeln('6.feladat ');
 write('keresett rendszam: ');
 readln(keres);
 for i:=1 to n do
 begin
  j:=1;
  while (j<=7)and((keres[j]='*')or(a[i].rendszam[j]=keres[j])) do
   j:=j+1;
  if j>7 then writeln(a[i].rendszam);
 end;
 //7.feladat
 writeln('7.feladat ');
 assign(f,'vizsgalt.txt');
 rewrite(f);
 vizsgkezd:=-300;
 for i:=1 to n do
 begin
  if vizsgkezd+300<=a[i].ora*3600+a[i].perc*60+a[i].mdp then begin
    writeln(a[i].ora,':',a[i].perc,':',a[i].mdp,' ',a[i].rendszam);
    writeln(f,a[i].ora,':',a[i].perc,':',a[i].mdp,' ',a[i].rendszam);
    vizsgkezd:=a[i].ora*3600+a[i].perc*60+a[i].mdp;
  end;
 
 end;
 close(f);
readln;
end.
inf-prog-fszi/koezuti_ellenorzes.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:10 szerkesztette: beistvan