Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:latin_tancok

Latin táncok

latintancok.pas
program latintancok; {2015. maj. ang.}
const m=140;
type latinos=record
   tanc,fiu,lany:string;
   end;
var i,j,n,samba,k,l,f,maxk:integer;
  tancnev{,ref1,ref2}:string;
  van:boolean;
  vilma:array[1..20] of integer;
  a:array [1..m] of latinos;
  fiuindex,lanyindex: array [1..100] of integer;
  lany,fiu:array[1..100]of string[15];
  t:text;
begin
 Assign(t,'tancrend.txt');
 reset(t);
 i:=0;
 while not eof(t) do
 begin
  inc(i);
  readln(t,a[i].tanc);
  readln(t,a[i].lany);
  readln(t,a[i].fiu);
 end;
 close(t);
 n:=i;
 writeln('1. feladat');
 writeln('adatok beolvasasa..');
 writeln('2. feladat');
 writeln('az elso, es utolsokent bemutaott tanc neve rendre: ');
 writeln(a[1].tanc,',',a[n].tanc);
 writeln('3. feladat');
 samba:=0;
 for i:=1 to n do
  if a[i].tanc='samba' then inc(samba);
 writeln(samba,' par mutatott be sambat');
 writeln('4. feladat');
 writeln('Vilma a kovetkezo tancokban szerepelt: ');
 for i:=1 to n do
  if a[i].lany='Vilma' then writeln(a[i].tanc);
 writeln('5. feladat');
 van:=false;
 readln(tancnev);
 k:=0;
 for i:=1 to n do
  if (a[i].tanc=tancnev) and (a[i].lany='Vilma') then
  begin
   inc(k);
   vilma[k]:=i;
   van:=true;
  end;
 if van=false then writeln('Vilma nem tancolt ',tancnev,'-t');
 for i:=1 to k do
 writeln(a[vilma[i]].tanc,'-ban Vilma parja: ',a[vilma[i]].fiu);
 writeln('6. feladat');
 l:=1;
 f:=1;
 lany[l]:=a[1].lany;
 fiu[f]:=a[1].fiu;
 for i:=2 to n do
 begin
  k:=1;
  while (k<=l)and(lany[k]<>a[i].lany)do
   inc(k);
 
  if k>l then
  begin
   inc(l);
   lany[l]:=a[i].lany;
  end;
 
  k:=1;
  while (k<=f)and(fiu[k]<>a[i].fiu)do
   inc(k);
 
  if k>f then
  begin
   inc(f);
   fiu[f]:=a[i].fiu;
  end;
 
 end;
 
 write('Lanyok: ');
 for i:=1 to l-1 do
  write(lany[i],', ') ;
 writeln(lany[l],'.');
 
 write('Fiuk: ');
 for i:=1 to f-1 do
  write(fiu[i],', ') ;
 writeln(fiu[l],'.');
 
 {
 for i:=1 to n-1 do
 begin
  ref1:=a[i].lany;
  ref2:=a[i].fiu;
  for j:=i+1 to n do
  begin
   if a[j].lany=ref1 then a[j].lany:='';
   if a[j].fiu=ref2 then a[j].fiu:='';
  end;
 end;
 
 writeln('lanyok: ');
 
 for i:=1 to n do
  if a[i].lany<>'' then
   write(a[i].lany,', ');
 }
 writeln('7. feladat');
 
 for i:=1 to n do
 begin
  j:=1;
  while a[i].fiu<>fiu[j] do
   inc(j);
  inc(fiuindex[j]);
  j:=1;
  while a[i].lany<>lany[j] do
   inc(j);
  inc(lanyindex[j]);
 end;
 
 {for i:=1 to f do
  write(fiuindex[i],' ');
 writeln;}
 maxk:=fiuindex[1];
 for k:=2 to f do
  if fiuindex[k]>maxk then maxk:=fiuindex[k];
 //writeln(maxk);
 write('A leggyakoribb fiunevek: ');
 for k:=1 to f do
  if fiuindex[k]=maxk then
   write(fiu[k],' ');
 writeln;
 
 {for i:=1 to l do
  write(lanyindex[i],' ');
 writeln;}
 maxk:=lanyindex[1];
 for k:=2 to l do
  if lanyindex[k]>maxk then maxk:=lanyindex[k];
 //writeln(maxk);
 write('A leggyakoribb lanynevek: ');
 for k:=1 to l do
  if lanyindex[k]=maxk then
   write(lany[k],' ');
 
readln;
end.
inf-prog-fszi/latin_tancok.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 11:40 szerkesztette: beistvan