Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:linearis_kereses_tetele

Lineáris keresés tétele

Általános feladat: N elemű sorozat; sorozat elemein értelmezett T tulajdonság. Van-e T tulajdonságú elem és ha van, akkor mi a sorszáma. (Eldöntés és kiválasztás együtt.)

linkeres.txt
Eljárás:
  I := 1
  Ciklus amíg I <= N és A(I) nem T tulajdonságú
    I := I + 1
  Ciklus vége
  VAN := I <= N
  Ha VAN akkor SORSZ := I
Eljárás vége.

Pascal forráskód

linearis_kereses.pas
program linearis_kereses;
const n = 10;
var a:array [1..n] of integer;
  i, sorsz: integer;
  van: boolean;
begin
 randomize;
 //a tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(10);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 //van-e benne 5-ös?
 i:=1;
 while (i<=n) and (a[i]<>5) do
  i:=i+1;
 van:= i<=n;
 write('Van-e a tombben 5-os? ');
 if van then begin
  sorsz:=i;
  writeln('Van, a sorszama ', sorsz);
 end
 else
  writeln('Nincs.');
 readln;
end.

A <linearis_kereses.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

linearis_kereses.pas
program linearis_kereses;
const n=8;
var i : integer; van : boolean;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 i:=1;
 while (i<=n) and (a[i]<>5) do //a T tulajdonsag: a tombben van-e 5-os
  inc(i); //i:=i+1;
 //writeln(i);
 van:=i<=n;
 if van then write('Van 5-os, sorszama: ',i) else write('Nincs 5-os');
 readln;
end.
linearis_kereses_for.pas
program linearis_kereses_for;
const n=8;
var i : integer; volt : boolean;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 volt:=false;
 for i:=1 to n do
  if a[i]=5 then begin volt:=true; break; end; //a T tulajdonsag: a tombben van-e 5-os
 //writeln(i);
 if volt then write('Van 5-os, sorszama: ',i) else write('Nincs 5-os');
 readln;
end.
inf-prog-fszi/linearis_kereses_tetele.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/25 15:05 szerkesztette: beistvan