Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:maximum_kivalasztas_tetele

Maximumkiválasztás tétele

Sorozat legnagyobb elemének indexe.

maximum.txt
Eljárás:
  INDEX := 1
  Ciklus I = 2-től N-ig
	Ha A(INDEX) < A(I) akkor INDEX := I
  Ciklus vége
Eljárás vége.

Pascal forráskód

maximum.pas
program maximum;
const n = 10;
var a:array [1..n] of integer;
  i,maxindex: integer;
begin
 for i:=1 to n do
  write(i:2, ' ');
 writeln;
 randomize;
 a[1]:=10+random(90);
 write(a[1], ' ');
 maxindex:=1;
 for i:=2 to n do
 begin
  a[i]:=10+random(90);
  write(a[i], ' ');
  if a[maxindex] < a[i] then maxindex:=i;
 end;
 writeln;
 writeln('max: ', a[maxindex], '; sorszama: ', maxindex);
 readln;
end.

A <maximum.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

szorzas.pas
program maximum_index;
const n=8;
var i, max_index: integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 max_index:=1;
 write(' a[1]='); readln(a[1]);
 for i:= 2 to n do
 begin
  write(' a[',i,']='); readln(a[i]);
  if a[max_index]<a[i] then max_index :=i;
 end;
 writeln('A tomb legnagyobb elemenek indexe: ',max_index);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/maximum_kivalasztas_tetele.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/21 14:37 szerkesztette: beistvan