Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:megszamlalas_tetele

Megszámlálás tétele

Adott egy N elemű sorozat és egy - a sorozat elemein értelmezett - T tulajdonság. Feladat a T tulajdonsággal rendelkező elemek megszámolása.

megszamlal.txt
Eljárás:
  S := 0
  Ciklus I = 1-től N-ig
    Ha A(I) T tulajdonságú akkor S := S + 1
  Ciklus vége
Eljárás vége.

Pascal forráskód

megszamlalas.pas
program megszamlalas;
const n = 10;
var a:array [1..n] of integer;
  i, db: integer;
begin
 randomize;
 //a tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(8);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 //hány db 5-os van benne?
 for i:=1 to n do
  if a[i]=5 then
   db:=db+1;
 write( db, ' darab 5-os van a tombben.');
 readln;
end.

A <megszamlalas.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

megszamlalas.pas
program megszamlalas;
const n=8;
var i, s: integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 s:=0;
 for i:= 1 to n do
 begin
  write(' a[',i,']='); readln(a[i]);
  if a[i]=5 then s:=s+1;
 end;
 writeln('A tombben ',s,' darab 5-os van');
 readln;
end.
inf-prog-fszi/megszamlalas_tetele.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/25 14:36 szerkesztette: beistvan