Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:metszetkepzes

Metszetképzés

Általános feladat: Rendelkezésünkre áll egy N és egy M elemű halmaz az A() és a B() vektorban ábrázolva. Készítsük el a két halmaz metszetét a C() vektorba!

metszet.txt
Eljárás:
	CN:=0
	Ciklus I=1-től N-ig
		J:=1
		Ciklus amíg J<=M és A(I)<>B(J)
			J:=J+1
		Ciklus vége
		Ha J<=M akkor CN:=CN+1
		C(CN):=A(I)
	Ciklus vége
Eljárás vége.

Pascal forráskód

metszetkepzes.pas
program metszetkepzes;
const n = 10;
   m = 12;
var a: array [1..n] of integer;
  b: array [1..m] of integer;
  c: array [1..n+m] of integer;
  i, j, k: integer;
begin
 randomize;
 //tömbök elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(8);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 for j:=1 to m do
 begin
  b[j]:=random(8);
  write(b[j], ' ');
 end;
 writeln;
 //írjuk ki a c-be az a és b metszetét!(kozos elemeit)
 k:=0;
 for i:=1 to n do begin
  j:=1;
  while (j<=m) and (a[i]<>b[j]) do
   j:=j+1;
  if j<=m then begin
   k:=k+1;
   c[k]:=a[i];
  end;
 end;
 writeln('az a es b metszete a c tombben: ');
 for i:=1 to k do
  write(c[i], ' ');
 readln;
end.

A <metszetkepzes.pas> forráskódjának futtatása online

Metszetképzés egyedi elemekből.

metszetkepzes_egyedielemek.pas
program metszetkepzes_egyedielemek;
const n = 10;
   m = 12;
var a: array [1..n] of integer;
  b: array [1..m] of integer;
  c: array [1..n+m] of integer;
  i, j, k, l: integer;
begin
 randomize;
 //tömbök elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(8);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 for j:=1 to m do
 begin
  b[j]:=random(8);
  write(b[j], ' ');
 end;
 writeln;
 //írjuk ki a c-be az a és b metszetét!(kozos elemeit)
 k:=0;
 for i:=1 to n do begin
  j:=1;
  while (j<=m) and (a[i]<>b[j]) do
   j:=j+1;
  if j<=m then begin
   l:=1;
   while (l<=k) and (c[l]<>a[i]) do
    l:=l+1;
   if l>k then begin
    k:=k+1;
    c[k]:=a[i];
   end;
  end;
 end;
 writeln('az a es b metszete a c tombben: ');
 for i:=1 to k do
  write(c[i], ' ');
 readln;
end.

A <metszetkepzes_egyedielemek.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

metszetkepzes1.pas
program metszetkepzes1;
const max_hossz=10; n=8; m=6;
type tomb = array [1..max_hossz] of integer;
var i,j, k, l : integer;
  a,b,c: tomb;
procedure beolvas(var t : tomb; hossz: byte; nev: char );
var i: integer;
begin
 writeln('Kerem a(z) "', nev, '" tomb elemeit: ');
 for i:=1 to hossz do
 begin
  write(nev, '[',i,'] = '); readln(t[i]);
 end;
end;
procedure kiir(t : tomb; hossz: byte);
var i: integer;
begin
 for i:=1 to hossz do
  write(t[i]:3);
 writeln;
end;
begin //foprogram
 beolvas(a, n, 'a');
 beolvas(b, m, 'b');
 kiir(a,n);
 kiir(b,m);
 k:=0;
 for i:=1 to n do
 begin
  j:=1;
  while (j<=m) and (a[i]<>b[j]) do
   j := j + 1;
  if j<=m then
  begin
   l:=1;
   while (l<=k) and (c[l]<>a[i]) do
    l := l + 1;
   if l>k then
   begin
    k:=k+1;
    c[k]:=a[i];
   end;
  end;
 end;
 kiir(c, k);
 readln;
end.
metszetkepzes2.pas
program metszetkepzes2;
const maxhossz=10; n=8; m=6;
type tomb = array [1..maxhossz] of integer;
var i, k : integer;
  a,b,c: tomb;
procedure beolvas(var t : tomb; hossz: byte; nev: char );
var i: integer;
begin
 writeln('Kerem a(z) "', nev, '" tomb elemeit: ');
 for i:=1 to hossz do
 begin
  write(nev, '[',i,'] = '); readln(t[i]);
 end;
end;
procedure kiir(t : tomb; hossz: byte);
var i: integer;
begin
 for i:=1 to hossz do
  write(t[i]:3);
 writeln;
end;
function talal(t: tomb; hossz:byte; elem:integer):boolean;
var i:integer;
begin
 i:=1;
 while (i<=hossz) and (t[i] <> elem) do
  i:=i+1;
 talal:=i<=hossz;
end;
begin //foprogram
 beolvas(a, n, 'a');
 beolvas(b, m, 'b');
 kiir(a,n);
 kiir(b,m);
 k:=0;
 for i:=1 to n do begin
  if talal(b,m,a[i]) then begin
   if not talal(c,k,a[i]) then begin
    k:=k+1;
    c[k]:=a[i];
   end;
  end;
 end;
 kiir(c, k);
 readln;
end.
metszetkepzes3.pas
program metszetkepzes3;
const maxhossz=10; n=8; m=6;
type tomb = array [1..maxhossz] of integer;
procedure beolvas(var t : tomb; hossz: byte; nev: char );
var i: integer;
begin
 writeln('Kerem a(z) "', nev, '" tomb elemeit: ');
 for i:=1 to hossz do
 begin
  write(nev, '[',i,'] = '); readln(t[i]);
 end;
end;
procedure kiir(t : tomb; hossz: byte; nev: char );
var i: integer;
begin
 write(nev+': ');
 for i:=1 to hossz do
  write(t[i]:3);
 writeln;
end;
function talal(t: tomb; hossz:byte; elem:integer):boolean;
var i:integer;
begin
 i:=1;
 while (i<=hossz) and (t[i] <> elem) do
  i:=i+1;
 talal:=i<=hossz;
end;
var i, k : integer;
  a,b,c: tomb;
begin //foprogram
 beolvas(a, n, 'a');
 beolvas(b, m, 'b');
 kiir(a,n,'a');
 kiir(b,m,'b');
 k:=0;
 for i:=1 to n do
 begin
  if talal(b,m,a[i]) and not talal(c,k,a[i])then
  begin
   k:=k+1;
   c[k]:=a[i];
  end;
 end;
 kiir(c, k,'c');
 readln;
end.
inf-prog-fszi/metszetkepzes.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/21 14:17 szerkesztette: beistvan