Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:minimum_kivalasztas_tetele

Minimumkiválasztás tétele

Sorozat legkisebb elemének értéke.

minimum.txt
Eljárás:
  ÉRTÉK := A(1)
  Ciklus I = 2-től N-ig
	Ha A(I) < ÉRTÉK akkor ÉRTÉK := A(I)
  Ciklus vége
Eljárás vége.

Pascal forráskód

minimum.pas
program minimum;
const n = 10;
var a:array [1..n] of integer;
  i,min: integer;
begin
 randomize;
 a[1]:=10+random(90);
 min:=a[1];
 write(a[1], ' ');
 for i:=2 to n do
 begin
  a[i]:=10+random(90);
  write(a[i], ' ');
  if a[i] < min then min:=a[i];
 end;
 writeln;
 writeln('min: ', min);
 readln;
end.

A <minimum.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

minimum_ertek.pas
program minimum_ertek;
const n=8;
var i, min_erteke, min_index: integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 write(' a[1]='); readln(a[1]);
 min_erteke:=a[1];
 min_index:=1;
 for i:= 2 to n do
 begin
  write(' a[',i,']='); readln(a[i]);
  if a[i]<=min_erteke then begin min_erteke :=a[i]; min_index:=i; end;
 end;
 writeln('A tomb legkisebb eleme: ',min_erteke);
 writeln('A tomb legkisebb elemenek indexe: ',min_index);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/minimum_kivalasztas_tetele.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/21 12:36 szerkesztette: beistvan