Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:nezoter

Nézőtér

nezoter.pas
program nezoter;
const dbsor=15; dboszlop=20;
type szek=record
    foglalt:char;
    kategoria:char;
   end;
var i,j,sor,oszlop,jegyszam,egyeduli:integer;
  c, max_kategoria:char;
  t1,t2,t3:text;
  nezoter:array[1..dbsor,1..dboszlop]of szek;
  egysor:string[20];
  kategoria_db:array['1'..'5'] of byte;
begin
 //1.feladat
 writeln('1.feladat');
 assign(t1,'foglaltsag.txt');
 reset(t1);
 assign(t2,'kategoria.txt');
 reset(t2);
 for i:=1 to dbsor do
 begin
  readln(t1,egysor);
  for j:=1 to dboszlop do
  begin
   nezoter[i,j].foglalt:=egysor[j];
   write(nezoter[i,j].foglalt);
  end;
  readln(t2,egysor);
  for j:=1 to dboszlop do
  begin
   nezoter[i,j].kategoria:=egysor[j];
   write(nezoter[i,j].kategoria);
  end;
  writeln;
 end;
 close(t1);
 close(t2);
 //2.feladat
 writeln('2.feladat');
 write('sor= '); readln(sor);
 write('oszlop= '); readln(oszlop);
 if nezoter[sor,oszlop].foglalt='x' then
  writeln('foglalt')
 else writeln('szabad');
 //3.feladat
 writeln('3.feladat');
 jegyszam:=0;
 for i:=1 to dbsor do
  for j:=1 to dboszlop do
   if nezoter[i,j].foglalt='x' then
    inc(jegyszam);
 writeln('az eloadasra eddig ',jegyszam,' jegyet adtak el, ez a nezoter ',
      round(jegyszam/300.0*100),'%-a.');
 //4.feladat
 writeln('4.feladat');
 for c:='1' to '5' do
  kategoria_db[c]:=0;
 for i:=1 to dbsor do
  for j:=1 to dboszlop do
   if nezoter[i,j].foglalt='x' then
    inc(kategoria_db[nezoter[i,j].kategoria]);
 for c:='1' to '5' do
  write(c,': ', kategoria_db[c],'; ');
 max_kategoria:='1';
 for c:='2' to '5' do
  if kategoria_db[c]>kategoria_db[max_kategoria] then
   max_kategoria:=c;
 writeln;
 writeln('A legtobb jegyet a(z) ',max_kategoria,'. artakategoriaban ertekesitettek.');
 //5.feladat
 writeln('5.feladat');
 writeln('A szinhaz pillanatnyi bevetele ',
      kategoria_db['1']*5000+
      kategoria_db['2']*4000+
      kategoria_db['3']*3000+
      kategoria_db['4']*2000+
      kategoria_db['5']*1500, ' Ft.'
      );
 //6.feladat
 writeln('6.feladat');
 for i:=1 to dbsor do
 begin
  if (nezoter[i,1].foglalt='o') and (nezoter[i,2].foglalt='x')then
   inc(egyeduli);
  for j:=2 to dboszlop-1 do
   if (nezoter[i,j-1].foglalt='x')and
     (nezoter[i,j].foglalt='o')and
     (nezoter[i,j+1].foglalt='x')then
    inc(egyeduli);
 
  if (nezoter[i,dboszlop].foglalt='o') and (nezoter[i,dboszlop-1].foglalt='x')then
   inc(egyeduli);
 end;
 writeln('Egyeduli helyek szama: ',egyeduli);
 //7.feladat
 writeln('7.feladat');
 assign(t3,'szabad.txt');
 rewrite(t3);
 for i:=1 to dbsor do
 begin
  for j:=1 to dboszlop do
   if nezoter[i,j].foglalt='o' then
    write(t3,nezoter[i,j].kategoria)
   else write(t3,'x');
  writeln(t3);
 end;
 reset(t3);
 while not eof(t3) do
 begin
  readln(t3,egysor);
  writeln(egysor);
 end;
 close(t3);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/nezoter.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:00 szerkesztette: beistvan