Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:oesszefuttatas

Összefuttatás

Általános feladat: Két rendezett sorozat uniója úgy, hogy a rendezettség megmaradjon.

osszefuttat.txt
Eljárás:
	I := 1
	J := 1
	K := 0
	Ciklus amíg I <= N és J <= M
		K := K + 1
		Elágazás
			A(I) < B(J) esetén 
              C(K) := A(I)
			  I := I + 1
			A(I) = B(J) esetén 
              C(K) := A(I)
			  I := I + 1
			  J := J + 1
			A(I) > B(J) esetén 
              C(K) := B(J)
			  J := J + 1
		Elágazás vége
	Ciklus vége
	Ciklus amíg I <= N
		K := K + 1
		C(K) := A(I)
		I := I + 1
	Ciklus vége
	Ciklus amíg J <= M
		K := K + 1
		C(K) := B(J)
		J := J + 1
	Ciklus vége
Eljárás vége.

Pascal forráskód

osszefutatas.pas
program osszefutatas;
const n = 10; m = 5;
var a:array[1..n] of integer;
  b:array[1..m] of integer;
  c:array[1..n+m] of integer;
  i,j,k:integer;
begin
  randomize;
  // veletlen elemekbol allo tomb keszitese
  for i:=1 to n do
  begin
   a[i]:=10+random(89);
   write(a[i]:3);
  end;
  writeln;
  for i:=1 to m do
  begin
   b[i]:=10+random(89);
   write(b[i]:3);
  end;
  writeln;
  // az a rendezese
  for i:=1 to n-1 do
   for j:=i+1 to n do
    if a[i]>a[j] then
    begin
     k:=a[i];
     a[i]:=a[j];
     a[j]:=k;
    end;
  for i:=1 to n do
   write(a[i]:3);
  writeln;
  // a b rendezese
  for i:=1 to m-1 do
   for j:=i+1 to m do
    if b[i]>b[j] then
    begin
     k:=b[i];
     b[i]:=b[j];
     b[j]:=k;
    end;
  for i:=1 to m do
   write(b[i]:3);
  writeln;
  // az a es a b rendezett tombok
  // osszefutatatasa egy rendezett c tombe
  i:=1;
  j:=1;
  k:=0;
  while (i<=n) and (j<=m) do
  begin
   k:=k+1;
   if a[i]<b[j] then
   begin
    c[k]:=a[i];
    i:=i+1;
   end else
    if a[i]=b[j] then
    begin
     c[k]:=a[i];
     i:=i+1;
     j:=j+1;
    end else
     if a[i]>b[j] then
     begin
      c[k]:=b[j];
      j:=j+1;
     end;
  end;
  while i<=n do
  begin
   k:=k+1;
   c[k]:=a[i];
   i:=i+1;
  end;
  while j<=m do
  begin
   k:=k+1;
   c[k]:=b[j];
   j:=j+1;
  end;
  for i:=1 to k do
   write(c[i]:3);
  readln;
end.

Az <osszefutatas.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

(szükséges könyvtárak: tomb_io, tomb_rend)

osszefutatas.pas
program osszefuttatas;
uses tomb_io, tomb_rend;
var a,b,c:tomb;
   n,m,i,j,k:byte;
begin
 beolvas(a,n,'a');
 beolvas(b,m,'b');
 kiir(a,n,'a');
 kiir(b,m,'b');
 minimum_rendezes(a, n);
 kiir(a,n,'a rendezett a');
 minimum_rendezes(b, m);
 kiir(b,m,'a rendezett b');
 i:=1;
 j:=1;
 k:=0;
 while (i <= n) and (j <= m) do
 begin
  k:= k+1;
  if a[i] < b[j] then
  begin
   c[k]:= a[i];
   i:= i+1;
  end;
  if a[i] = b[j] then
  begin
   c[k]:= a[i];
   i:= i+1;
   j:= j+1;
  end;
  if a[i] > b[j] then
  begin
   c[k]:= b[j];
   j:= j+1;
  end;
 end;
 while i<= n do
 begin
  k:=k+1;
  c[k]:= a[i];
  i:= i+1;
 end;
 while j<= m do
 begin
  k:=k+1;
  c[k]:= b[j];
  j:= j+1;
 end;
 kiir(c,k,'c');
 readln;
end.
inf-prog-fszi/oesszefuttatas.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/22 14:20 szerkesztette: beistvan