Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:oesszegzes_tetele

Összegzés tétele

Adott egy N elemű számsorozat: A(N). Számoljuk ki az elemek összegét!

osszeg.txt
Eljárás:
  S := 0
  Ciklus I = 1-től N-ig
    S := S + A(I)
  Ciklus vége
Eljárás vége.

Pascal forráskód

osszeg.pas
program osszeg;
var a:array [1..10] of integer;
  i,sum:integer;
begin
 sum:=0;
 for i:=1 to 10 do
 begin
  a[i]:=random(30);
  writeln('a[',i,']= ',a[i]);
  sum:=sum+a[i];
 end;
 writeln('osszeg = ',sum);
 readln;
end.

Az <osszeg.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

osszegzes.pas
program osszegzes;
const n=8;
var i, s: integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 s:=0;
 for i:= 1 to n do
 begin
  write(' a[',i,']='); readln(a[i]);
  s:=s+a[i];
 end;
 writeln('A tomb elemeinek osszege: ',s);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/oesszegzes_tetele.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/22 06:44 szerkesztette: beistvan