Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:oetszaz

Ötszáz

otszaz.pas
Program otszaz; {2016.május}
Const nmax = 1000;
   mmax = 20;
//6. feladat
function ertek(darabszam: integer): integer;
var i, osszeg: integer;
 Begin
  osszeg:=0;
  If darabszam>0 then
   For i:=1 to darabszam do
    case i of
     1: osszeg:=osszeg+500;
     2: osszeg:=osszeg+450;
    else
     osszeg:=osszeg+400;
    End;
  ertek:=osszeg;
 End;
Var t: text;
  n, fiz, elsodb, vassorszam, vasdb, i, f, fu, arudb,
  m, j, fsora, fdb, fkezd, sum, k: integer;
  vasnev: string;
  a: array [1..nmax] of string[20];
  aru: array [1..mmax] of record nev: string[20]; db:byte; end;
procedure lista(fsorszam:integer);
Begin
 fsora:=0;
 fkezd:=0;
 fdb:=0;
 i:=1;
 While (i<=n) and (fdb<>fsorszam) do
  Begin
   If a[i]='F' then
   Begin
    fkezd:=fsora;
    fsora:=i;
    inc(fdb);
   End;
   inc(i);
  End;
 If fsora=1 then fkezd:=1;
 //Writeln('fsora: ', fsora);
 m:=0;
 For i:=fkezd to fsora do
  Begin
   j:=1;
   While (j<=m) and (aru[j].nev<>a[i]) do
    inc(j);
   If j>m then
    Begin
     inc(m);
     aru[m].nev:=a[i];
     aru[m].db:=1;
    End else
     inc(aru[j].db);
  End;
End;
 
Begin
// 1. feladat
 Assign(t, 'penztar.txt');
 Reset(t);
 Writeln('1.feladat. A file beolvasva.');
// 2. feladat
 Writeln('2.feladat:');
 n:=0;
 fiz:=0;
 While not eof(t) do
  Begin
   n:=n+1;
   Readln(t,a[n]);
   If a[n]='F' then inc(fiz);
  End;
 Close(t);
 //Writeln('Beolvasva ', n, ' sor.');
 Writeln('A fizetesek szama: ', fiz);
// 3. feladat
 Writeln('3.feladat:');
 elsodb:=0;
 While (elsodb<n) and (a[elsodb+1]<>'F') do
  elsodb:=elsodb+1;
 Writeln('Az elso vasarlo ', elsodb, ' darab arucikket vasarolt.');
// 4. feladat
 Writeln('4.feladat:');
 Write('Adja meg egy vasarlas sorszamat: ');
 Readln(vassorszam);
 Write('Adja meg egy arucikk nevet: ');
 Readln(vasnev);
 Write('Adja meg a vasarolt darabszamot: ');
 Readln(vasdb);
// 5. feladat
 Writeln('5.feladat:');
 //a. feladat
 i:=1;
 f:=1;
 While a[i]<>vasnev do
  Begin
   inc(i);
   If a[i]='F' then
    inc(f);
  End;
 Writeln('Az elso vasarlas sorszama: ', f);
 f:=1;
 fu:=1;
 arudb:=0;
 For i:=1 to n do
  Begin
   If (a[i]=vasnev)and(fu<>f) then
   Begin
    inc(arudb);
    fu:=f;
   End;
   If a[i]='F' then
    inc(f);
  End;
 Writeln('Az utolso vasarlas sorszama: ', fu);
 //b. feladat
 Writeln(arudb, ' vasarlas soran vettek belole.');
 
// 6. feladat
 //Writeln('6.feladat: Az ertek fuggveny deklaralva.');
 
 Writeln(vasdb, ' darab vetelekor: ', ertek(vasdb));
// 7. feladat
 Writeln('7.feladat:');
 lista(vassorszam);
 For i:=1 to m do
  If aru[i].nev<>'F' then
   Writeln(aru[i].db, ' ', aru[i].nev);
// 8. feladat
//1-nel nem mukszik
 Writeln('8.feladat: Az osszeg.txt allomanyba az adatok kiirva.');
 Assign(t, 'osszeg.txt');
 Rewrite(t);
 For k:=1 to fiz do
 Begin
  lista(k);
  sum:=0;
  For i:=1 to m do
   If aru[i].nev<>'F' then
    sum:=sum+ertek(aru[i].db);
//    For i:=1 to m do
  //If aru[i].nev<>'F' then
//   Writeln(aru[i].db, ' ', aru[i].nev);
  Writeln(t,k,': ', sum);
  Writeln(k,': ', sum);
 End;
 Close(t);
 Readln;
End.
inf-prog-fszi/oetszaz.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 11:49 szerkesztette: beistvan