Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:rajz_es_grafika

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
inf-prog-fszi:rajz_es_grafika [2017/06/22 17:37]
beistvan
inf-prog-fszi:rajz_es_grafika [2017/06/23 13:51] (aktuális)
beistvan
Sor 241: Sor 241:
  
 </​code>​ </​code>​
 +
 +<code pascal grafika.pas>​
 +program grafika; ​
 + uses graph;
 + var gd,​gm:​smallint; ​ {DOS-ban gd,​gm:​integer;​}
 +     ​i:​integer;​
 + begin gd:=VGA; gm:=VGAHI; InitGraph(gd,​gm,''​);​
 +      if GraphResult<>​GrOk then begin Write('​Grafikus hiba'​);​ Halt(1); end;
 +      {grafikus eljárások és függvények}
 +      for i:=1 to 10 do
 +        circle(200,​200,​180-i*10);​
 +      line(200,​200,​30,​200);​
 +      line(200,​200,​200,​30);​
 +      moverel(25,​25);​linerel(30,​30);​
 +      moverel(0,​-30);​linerel(-30,​30);​
 +      OutTextXY(10,​300,'​Hello!'​);​
 +      Rectangle(20,​20,​60,​60);​
 +      SetFillStyle(SolidFill,​Green);​
 +      FloodFill(199,​199,​White);​
 +      SetFillStyle(HatchFill,​Yellow);​
 +      for i:=1 to 4 do
 +        FloodFill(20+i*20+2,​198,​White);​
 +      readln;
 +      CloseGraph; ​
 + end.
 +</​code>​
 +
 +
 +<code pascal snake.pas>​
 +program snake;
 +uses crt;
 +const bal=#75; fel=#72; jobb=#77; le=#80; esc=#27; max_hossz=200;​
 +var x,​y,​dx,​dy,​i,​j,​hossz:​integer;​ ch:char;
 +    xk,​yk:​array[1..max_hossz]of integer;
 +begin
 +  {játéktér}
 +  for i:=2 to 78 do begin gotoxy(i,​2);​write('#'​);​ gotoxy(i,​24);​write('#'​);​end;​
 +  for i:=3 to 23 do begin gotoxy(2,​i);​write('#'​);​ gotoxy(78,​i);​write('#'​);​end;​
 +  i:=1; x:=10; y:=10; dx:=1; dy:=0; xk[i]:=x; yk[i]:=y; hossz:=5;
 +  repeat
 +    if keypressed then begin ch:​=readkey;​
 +         if ch=#0 then ch:​=readkey;​ end;
 +    case ch of
 +     bal: begin dx:=-1; dy:= 0; end;
 +     fel: begin dx:= 0; dy:=-1; end;
 +     ​jobb:​begin dx:= 1; dy:= 0; end;
 +     ​le: ​ begin dx:= 0; dy:= 1; end;
 +    end;
 +    x:=x+dx; y:=y+dy;
 +    if (x<​2)or(x>​78)or(y<​2)or(y>​24) then
 +       begin gotoxy(4,​25);​write('​VEGE! <​ENTER>​ - kilepes!'​);​ readln; exit; end;
 +    gotoxy(x,​y);​ write('​O'​);​
 +    if i<=hossz then i:=i+1 else i:=1;
 +    if i<=hossz then j:=i+1 else j:=1;
 +    xk[i]:=x; yk[i]:=y;
 +    gotoxy(xk[j],​yk[j]);​ write('​ ');
 +    delay(300);
 +  until ch=esc;
 +end.
 +
 +</​code>​
 +
 +
 +<code pascal pontok.pas>​
 +program pontok;
 +uses graph;
 +var gd,​gm:​smallint; ​ i,​j,​x,​y,​c:​integer;​
 +begin
 + ​gd:​=detect;​
 + ​initgraph(gd,​gm,''​);​
 +
 + ​rectangle(0,​0,​200,​200); ​   {négyzet}
 + ​line(0,​0,​200,​200); ​        ​{foátló}
 + ​line(0,​200,​200,​0); ​        ​{mellékátló}
 + ​Randomize;​
 +
 + for i:=1 to 8000 do begin
 +  x:​=1+random(198); ​       {véletlen számok 1-199ig}
 +  y:​=1+random(198);​
 +  c:​=1+random(14);​
 +  if (x>​y)and(x+y>​200+1)then ​ PutPixel(x,​y,​red);​
 +  if (x>​y)and(x+y<​200+1)then ​ PutPixel(x,​y,​blue);​
 +  if (x<​y)and(x+y>​200+1)then ​ PutPixel(x,​y,​green);​
 +  if (x<​y)and(x+y<​200+1)then ​ PutPixel(x,​y,​yellow);​
 + end;
 +
 + ​{PutPixel(10,​10,​green);​
 + for i:=1 to 10 do
 +  for j:=1 to 10 do
 +   ​PutPixel(10+i,​10+j,​green);​
 + }
 + ​readln;​
 + ​closegraph;​
 +end.
 +</​code>​
 +
 +
 +<code pascal animacio.pas>​
 +program animacio;
 +uses graph,crt;
 +var gd,​gm:​smallint; ​ i:integer;
 +begin
 + ​gd:​=detect;​
 + ​initgraph(gd,​gm,''​);​
 + ​setcolor(yellow);​
 + ​circle(50,​50,​40);​
 + ​OutTextXY(10,​150,'​Animacio!'​);​
 + for i:=0 to 400 do
 + begin
 +   ​setcolor(yellow);​
 +   ​circle(50+i,​50,​40);​
 +   ​delay(50);​
 +   ​setcolor(black);​
 +   ​circle(50+i,​50,​40);​
 + end;
 + ​OutTextXY(80,​150,'​Vege!'​);​
 + ​readln;​
 + ​closegraph;​
 +end.
 +</​code>​
 +
 +
inf-prog-fszi/rajz_es_grafika.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/23 13:51 szerkesztette: beistvan