Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:rendezes_minimum-maximum-kivalasztassal

Rendezés minimum- (maximum-) kiválasztással

Módszer lényege: Felesleges cserék kiküszöbölése érdekében két segédváltozót vezetünk be (legkisebb elem értékének és indexének).

minimumkiv.txt
Eljárás:
	Ciklus I = 1-től N - 1-ig
		INDEX := I
		ÉRTÉK := A(I)
		Ciklus J = I + 1-től N-ig
			Ha A(J) < ÉRTÉK akkor ÉRTÉK := A(J)
			INDEX := J
		Ciklus vége
		A(INDEX) := A(I)
		A(I) := ÉRTÉK
	Ciklus vége
Eljárás vége.

DEMO

Hatékonysági mutatók
Tárigény: N+1
Összehasonlítások száma: N*(N-1)/2
Mozgatások száma: 3*(N-1)-től 3*(N-1)+(N*N/4)-ig lehetséges
Végrehajtási idő: 1650 s (N=500)

Pascal forráskód

Rendezés minimum-kiválasztással.

rendezes_minimum_kivalasztassal.pas
program rendezes_minimum_kivalasztassal;
const n = 10;
var a: array [1..n] of integer;
  i, j, min, ind: integer;
begin
 randomize;
 //A tömb elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(55);
  write(a[i], ' ');
 end;
 Writeln;
 //Tömb rendezése minimum-kiválasztással
 for i:=1 to n-1 do
 begin
  ind:=i;
  min:=a[i];
  for j:=i+1 to n do
   if a[j]<min then
   begin
    min:=a[j];
    ind:=j;
   end;
  a[ind]:=a[i];
  a[i]:=min;
 end;
 
 writeln('A rendezett tomb elemei: ');
 for i:=1 to n do
  write(a[i], ' ');
 readln;
end.

A <rendezes_minimum_kivalasztassal.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

minimum_kereseses_rendezes.pas
program minimum_kereseses_rendezes;
const n=8;
var i,j, index, ertek : integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 writeln('Kerem a tomb elemeit: ');
 for i:=1 to n do
 begin
  write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);
 end;
 for i:=1 to n-1 do
 begin
  index:=i;
  ertek:=a[i];
  for j:=i+1 to n do
   if a[j]<ertek then
   begin
    ertek:=a[j];
    index:=j;
   end;
  a[index]:=a[i];
  a[i]:=ertek;
 end;
 write('A rendezett tomb elemei: ');
 for i:=1 to n do
  write(a[i]:3);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/rendezes_minimum-maximum-kivalasztassal.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/23 17:55 szerkesztette: beistvan