Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:szamok

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

inf-prog-fszi:szamok [2017/06/19 12:26] (aktuális)
beistvan létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +====== Számok ======
 +
 +<code pascal szamok.pas>​
 +program szamok;
 +type    fajl=record
 +         ​q:​string;​
 +         ​v:​longint;​
 +         ​p:​byte;​
 +         ​t:​string;​
 +        end;
 +var
 +        a:​array[1..100] of fajl;
 +        b,​c:​array[1..100] of string;
 +        x:​array[1..100] of integer;
 +        i,​j,​n,​min,​max,​h,​szum:​longint;​
 +        egy,​ketto,​harom,​m:​byte;​
 +        kerdes:​string;​
 +        valasz:​longint;​
 +        pont:byte;
 +        f:text;
 +        ch:char;
 +        vel:word;
 +        //​tant:​array[1..10] of string;
 +Begin
 +//1
 + ​Writeln('​1. feladat'​);​
 + ​Assign(f,'​felszam.txt'​);​
 + ​reset(F);​
 + i:=0;
 +  while not eof(f) do
 +   begin
 +    inc(i);
 +    readln(f,​a[i].q);​
 +    read(f,​a[i].v);​
 +    read(f,​a[i].p);​
 +    read(f,ch);
 +    readln(f,​a[i].t);​
 +   end;
 +  n:=i;
 +  writeln('​Beolvasva a "​felszam.txt"​.'​);​
 +//2
 + ​Writeln('​2. feladat'​);​
 + ​Writeln('​Az adatfajlban ',​n,'​ feladat van');
 +//3
 + ​Writeln('​3. feladat'​);​
 + m:=0; egy:​=0;​ketto:​=0;​harom:​=0;​
 + For i:=1 to n do
 +  if a[i].t='​matematika'​ then
 +  begin
 +   ​inc(m);​
 +   if a[i].p=1 then inc(egy); ​     //​inc(db[a[i].p]);​ //var db:​array[1..3]of word;
 +   if a[i].p=2 then inc(ketto);
 +   if a[i].p=3 then inc(harom);
 +  end;
 + ​Writeln('​Az adatfajlban ',​m,'​ matematika feladat van, 1 pontot er ',egy,
 +     '​ feladat, 2 pontot er ',​ketto,'​ feladat, 3 pontot er ',​harom,'​ feladat.'​);​
 +//4
 + ​Writeln('​4. feladat'​);​
 + ​min:​=a[1].v;​
 + ​max:​=a[1].v;​
 + for i:=1 to n do
 +  if a[i].v>​max then max:=a[i].v else
 +  if a[i].v<​min then min:​=a[i].v;​
 + ​writeln('​Az adatf jlban tal lhat¢ v laszok sz m‚rt‚ke a [',​min,';',​max,'​] intervallumon tal lhat¢'​);​
 +//5
 +Writeln('​5. feladat'​);​
 + for i:=1 to n do
 +  b[i]:​=a[i].t;​
 + for i:=1 to n-1 do
 +  for j:=i+1 to n do
 +   if b[i]=b[j] then b[j]:​='';​
 +  j:=0;
 + for i:=1 to n do
 +  if b[i]<>''​ then
 +  begin
 +   ​inc(j);​
 +   ​c[j]:​=b[i];​
 +  end;
 + For i:=1 to j do
 +  writeln(c[i]);​
 +writeln('​6.feladat'​);​
 + ​writeln('​Milyen temakorbol szeretne kerdest kapni?'​);​
 + ​readln(kerdes);​
 + ​randomize;​
 + ​repeat
 +   ​vel:​=1+random(n);​
 + until a[vel].t=kerdes;​
 + //​writeln(vel,'​ ',​a[vel].t);​
 + ​writeln(a[vel].q);​
 + ​readln(valasz);​
 + if a[vel].v=valasz then
 +   ​pont:​=a[vel].p;​
 + ​writeln('​A valasz ',​pont,'​ pontot er.');
 + ​writeln('​A helyes valasz: ',​a[vel].v);​
 + ​writeln('​7.feladat'​);​
 + for i:=1 to n do
 +  x[i]:=i;
 + for i:=1 to n do
 + begin
 +   ​vel:​=1+random(n);​
 +   ​h:​=x[i];​
 +   ​x[i]:​=x[vel];​
 +   ​x[vel]:​=h;​
 + end;
 + ​szum:​=0;​
 + ​assign(f,'​tesztfel.txt'​);​
 + ​rewrite(f);​
 + for i:=1 to 10 do
 + begin
 +   ​writeln(f,​a[x[i]].p,'​ ',​a[x[i]].v,'​ ',​a[x[i]].q);​
 +   ​szum:​=szum+a[x[i]].p;​
 + end;
 + ​writeln(f,'​A feladatsorra osszensen ',​szum,'​ pont adhato.'​);​
 + ​close(f);​
 + ​writeln('​Kiirva a "​tesztfel.txt"​-be.'​);​
 +
 +
 +
 +readln;
 +end.
 +</​code>​
  
inf-prog-fszi/szamok.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:26 szerkesztette: beistvan