Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:szin-kep

Szín-kép

szinkep.pas
program szinkep;  {2012. okt.}
const szinek:array[1..3] of string=('voros','zold','kek');
type szintipus=record
   r,g,b:byte;
   end;
var i,j,k,n,sdb,odb,max:integer;
  balsor, baloszlop, jobbsor, jobboszlop:integer;
  a:array[1..50,1..50] of szintipus;
  egyszin:szintipus;
  van:boolean;
  maxszin:array[1..3] of word;
  f:text;
begin
 writeln('1. feladat');
 Assign(f,'kep.txt');
 reset(f);
 k:=0;
 i:=0;
 j:=0;
 while not eof(f) do
 begin
  inc(k);
  if k mod 50=1 then
  begin
   inc(i);
   j:=1;
  end;
  readln(f,a[i,j].r,a[i,j].g,a[i,j].b);
  inc(j);
 end;
 close(f);
 n:=k;
 {Assign(f,'kep_el.txt');
 rewrite(f);
 for i:=1 to 50 do
  for j:=1 to 50 do
   writeln(f,i,' ',j,' ',a[i,j].r,' ',a[i,j].g,' ',a[i,j].b);
 close(f);}
 writeln(n,' sor beolvasva a "kep.txt"-bol.');
 writeln('2. feladat');
 write('r: ');readln(egyszin.r);
 write('g: ');readln(egyszin.g);
 write('b: ');readln(egyszin.b);
 van:=false;
 for i:=1 to 50 do
  for j:=1 to 50 do
   if (a[i,j].r=egyszin.r)and(a[i,j].g=egyszin.g)and(a[i,j].b=egyszin.b)
    then begin van:=true; break; end;
 if van then writeln('van') else writeln('nincs');
 writeln('3. feladat');
 egyszin:=a[35,8];
 //writeln(egyszin.r,' ',egyszin.g,' ',egyszin.b);
 odb:=0;
 sdb:=0;
 for k:=1 to 50 do
 begin
  if (a[k,8].r=egyszin.r)and(a[k,8].g=egyszin.g)and(a[k,8].b=egyszin.b)
   then inc(odb);
  if (a[35,k].r=egyszin.r)and(a[35,k].g=egyszin.g)and(a[35,k].b=egyszin.b)
   then inc(sdb);
 end;
 writeln('sor: ',sdb,' oszlop: ',odb);
 writeln('4. feladat');
 for i:=1 to 50 do
  for j:=1 to 50 do
  begin
   if (a[i,j].r=255) and (a[i,j].g=0)and (a[i,j].b=0) then inc(maxszin[1]);
   if (a[i,j].r=0) and (a[i,j].g=255)and (a[i,j].b=0) then inc(maxszin[2]);
   if (a[i,j].r=0) and (a[i,j].g=0)and (a[i,j].b=255) then inc(maxszin[3]);
  end;
 max:=maxszin[1];
 for i:=1 to 3 do
  if maxszin[i]>max then max:=maxszin[i];
 writeln('legtobbszor elofordulo szin a ');
 for i:=1 to 3 do
  if maxszin[i]=max then write(szinek[i]);
 writeln;
 {writeln('maxszin tomb: ');
 for i:=1 to 3 do
  write(maxszin[i],' ');}
 writeln('5. feladat');
 for i:=1 to 50 do
  for k:=0 to 2 do
  begin
   a[1+k,i].r:=0; a[1+k,i].g:=0; a[1+k,i].b:=0; //elso sor
   a[50-k,i].r:=0; a[50-k,i].g:=0; a[50-k,i].b:=0; //utolso sor
   a[i,1+k].r:=0; a[i,1+k].g:=0; a[i,1+k].b:=0; //elso oszlop
   a[i,50-k].r:=0; a[i,50-k].g:=0; a[i,50-k].b:=0; //utolso oszlop
  end;
 writeln('Keret elkeszitve');
 writeln('6. feladat');
 Assign(f,'keretes.txt');
 rewrite(f);
 for i:=1 to 50 do
  for j:=1 to 50 do
   writeln(f,a[i,j].r,' ',a[i,j].g,' ',a[i,j].b);
 close(f);                    
 writeln('adatok kiirva a "keretes.txt" faljba');
 writeln('7. feladat');
 balsor:=0; baloszlop:=0; jobbsor:=0; jobboszlop:=0;
 for i:=1 to 50 do
  for j:=1 to 50 do begin
   if (a[i,j].r=255) and (a[i,j].g=255) and (a[i,j].b=0) then
   begin
   //write(i:4,j:4);readln;
    balsor:=i; baloszlop:=j;
    van:=true;
   end;
   if van then break;
  end;
 writeln('Kezd: ',balsor,' ',baloszlop);
 for j:=baloszlop to 50 do
  if (a[balsor,j].r<>255)and(a[balsor,j].g<>255)and(a[balsor,j].b<>0) then
    break;
 jobboszlop:=j-1;
 for i:=balsor to 50 do
  if (a[i,jobboszlop].r<>255)and(a[i,jobboszlop].g<>255)and(a[i,jobboszlop].b<>0) then
    break;
 jobbsor:=i-1;
 writeln('Vege: ',jobbsor,' ',jobboszlop);
 writeln('Keppontok szama: ',(jobbsor-balsor+1)*(jobboszlop-baloszlop+1));
 readln;
end.
inf-prog-fszi/szin-kep.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:27 szerkesztette: beistvan