Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:szoeveges_allomanyok

Szöveges állományok

1. Fájl típusú változó deklarálása

fajlvaltozo2t.pas
var
 t: text;

2. Fájl változó hozzárendelése a háttértáron lévő állományhoz

fajlhozzarendel2t.pas
Assign(t, 'fajl.txt');

3. Fájl beviteli-kiviteli hibáinak vizsgálata fájlmegnyitásakor

fajlolvasasnyitas2t.pas
{$i-}
Reset(t);
if IOResult <> 0 then 
begin
 Write ('Fajlkezelesi hiba!');
 Readln;
 Halt(1);
end;
{$i+}

4. Megnyitás írásra vagy újraírásra

fajlirasnyitas2t.pas
Rewrite(t);

5. Megnyitás hozzáírásra

fajlhozzairas2t.pas
Append(t);

6. Írás a fájlba

fajlbairas2t.pas
Write(t, adatok);
Writeln(t, adatok);

7. Olvasás a fájlból

fajlbololvasas2t.pas
Read(t, valtozo);
Readln(t, valtozo);

8. Az összes adat beolvasása a fájlból

fajlmindbeolvas2t.pas
index:=0;
While not eof(t) do
begin
 index:=index+1;
 Read(t, tomb[index]);
end;
beolvasott_adatmennyiseg := index;

9. A fájl bezárása

fajlbezaras2t.pas
Close(t);

Szövegfájl kezelése Pascal nyelven

szovegfile_kezeles.pas
program szovegfile_kezeles;
var t: text; i, szam:integer;
begin
 assign(t, 'szamok.txt');
 rewrite(t);
 for i:=1 to 10 do
  writeln(t, i);
 close(t);
 
 reset(t);
 while not eof(t) do begin
  readln(t, szam);
  writeln(szam);
 end;
 close(t);
 readln;
end.

Szövegfájl kezelése C nyelven

szovegfile_kezeles.c
#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  FILE* fp;
  /* file-open, w = write - írás*/
  fp = fopen("szamok.txt", "w");
  if (fp != NULL)
  {
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; ++i)
      fprintf(fp, "%d\n", i); /* file-printf */
    fclose(fp);         /* file-close */
  }
  else
  {
    perror("Nem sikerült megnyitni a fájlt");
  }
  /* file-open, r = read - olvasás */
  fp = fopen("szamok.txt", "rt"); /* megnyitás */
  if (fp == NULL)
  {
    perror("szamok.txt megnyitása");
    return;  /* nem folytathatjuk! */
  }
 
  /*beolvasás fájlból */
  char s[5];
  while (fscanf(fp, "%s\n", s) > 0)
  {
    printf("%d\n", atoi(s));
  }
 
  fclose(fp);
  return 0;
}

Szövegfájl kezelése C++ nyelven

szovegfile_kezeles.cpp
// Alapvető file-műveletek
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int main ()
{
  // Hozzárendeli írásra a myfile-t
  ofstream myfile;
  // Ez nyitja meg a file-t írásra
  myfile.open ("szamok.txt");
  for (int szam = 1; szam <=10; szam++)
  {
    myfile <<szam <<endl;
  }
  // Hozzárendelés megszüntetése a file lezárásával.
  myfile.close();
 
  //beolvasás
  string line;
  ifstream myfilein ("szamok.txt");
  if (myfilein.is_open())
  {
    while ( getline (myfilein,line) )
    {
      cout << line << '\n';
    }
    myfilein.close();
  }
 
  else cout << "Nem tudtam megnyitni a fájlt!";
  return 0;
}

Szövegfájl kezelése C# nyelven

szovegfile_kezeles.cs
using System;
using System.IO;
 
namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      using (StreamWriter sw = new StreamWriter("szamok.txt"))
      {
        {
          for (int i = 1; i <= 10; i++)
          {
            sw.WriteLine(i);
          }
        }
 
      }
 
      string line = "";
      using (StreamReader sr = new StreamReader("szamok.txt"))
      {
        while ((line = sr.ReadLine()) != null)
        {
          Console.WriteLine(line);
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

A szamok.txt tartalma

Ez lesz a konzolkimenet is

szamok.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Órai gyakorlat

feleles.pas
program feleles;
var t:text;
  i,n,x:integer;
  a:array [1..30] of string;
begin
 assign(t,'nevsor.txt');
 reset(t);
 i:=0;
 while not eof(t) do
 begin
  inc(i);
  readln(t,a[i]);
  writeln(a[i]);
 end;
 n:=i;
 close(t);
 randomize;
 x:=1+random(n);
 writeln;
 writeln('Felelo: ',a[x]);
 readln;
end.
gyakorlatvedes.pas
program gyakorlatvedes;
var t:text;
  i,n,x:integer;
  cs: string;
  a:array [1..30] of string;
begin
 assign(t,'nevsor.txt');
 reset(t);
 i:=0;
 while not eof(t) do
 begin
  inc(i);
  readln(t,a[i]);
  writeln(a[i]);
 end;
 n:=i;
 //randomize;
 for i:=1 to n do
 begin
  x:=1+random(n);
  cs:= a[i];
  a[i]:= a[x];
  a[x]:= cs;
 end;
 writeln('A labor vedesi sorrend: ');
 for i:=1 to n do
  writeln(i:2,'. ',a[i]);
 readln;
end.
feleles_hianyzok_nelkul.pas
program feleles_hianyzok_nelkul;
var t:text;
  i,j,k,n,m,p,x:integer;
  cs: string;
  a,h,o:array [1..30] of string;
begin
 writeln('Teljes nevsor:');
 assign(t,'nevsor.txt');
 reset(t);
 i:=0;
 while not eof(t) do
 begin
  inc(i);
  readln(t,a[i]);
  writeln(i:2,'. ',a[i]);
 end;
 n:=i;
 assign(t,'hianyzok.txt');
 reset(t);
 i:=0;
 while not eof(t) do
 begin
  inc(i);
  readln(t,h[i]);
  //writeln(i:2,'. ',h[i]);
 end;
 m:=i;
 for i:=1 to m-1 do
  for j:=i+1 to m do
   if a[i]>a[j] then
   begin
    cs:=a[i];
    a[i]:=a[j];
    a[j]:=cs;
   end;
 writeln;
 writeln('Hianyzok nevsora:');
 for i:=1 to m do
  writeln(i:2,'. ',h[i]);
 writeln;
 writeln('Oran jelenlevok nevsora:');
 k:=0;
 for i:=1 to n do
 begin //Keressuk azt az a[i]-t, ami nincs a h tombben.
  j:=1;
  while (j<=m)and(a[i]<>h[j])do
   inc(j);
  if j>m then
  begin
   k:=k+1;
   o[k]:=a[i];
  end;
 end;
 p:=k;//p-az o[] tomb elemeinek szama
 for i:=1 to p do
  writeln(i:2,'. ',o[i]);
 randomize;
 x:=1+random(p);
 writeln;
 writeln('Felelo: ',o[x]);
 readln;
end.
nevsor.txt
Bado Edina
Baksa Adrien
Barta Erik
Bagu Cintia-Erzsebet
Buda Krisztian
Homoki Janos
Hofman Attila
Demjen Dominika
Ilosvay Aron
Kerek Vanessza
Kovacs Petra-Mariann
Kovacs Julia
Mirosnicsenko Beatrix
Orosz Evelin
Orosz Zsolt
Papp Imre
Penzes Zsolt
Palinszki Alexandra
Szirmai Stefania
Szolnoki Gyula
Toth Ferenc
Himinec Kalman-Laszlo
Juhasz Tamas
hianyzok.txt
Hofman Attila
Kovacs Julia
Mirosnicsenko Beatrix
Orosz Evelin
Orosz Zsolt
Toth Ferenc
Juhasz Tamas
Baksa Adrien
Demjen Dominika
Kerek Vanessza
Penzes Zsolt
Palinszki Alexandra
Szirmai Stefania
inf-prog-fszi/szoeveges_allomanyok.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/23 11:55 szerkesztette: beistvan