Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:szorzas_tetele

Szorzás tétele

Adott egy N elemű számsorozat: A(N). Számoljuk ki az elemek szorzatát!

szorzat.txt
Eljárás:
  P := 1
  Ciklus I = 1-től N-ig
	P := P * A(I)
  Ciklus vége
Eljárás vége.

Pascal forráskód

szorzat.pas
program szorzat;
var a:array [1..10] of integer;
  i: integer;
  prod: longword;
begin
 randomize;
 prod:=1;
 for i:=1 to 10 do
 begin
  a[i]:=random(30);
  writeln('a[',i,']= ',a[i]);
  prod:=prod*a[i];
 end;
 writeln('szorzat = ',prod);
 readln;
end.

A <szorzat.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

szorzas.pas
program szorzas;
const n=8;
var i, p: integer;
  a: array [1..n] of integer;
begin
 p:=1;
 for i:= 1 to n do
 begin
  write(' a[',i,']='); readln(a[i]);
  p:=p*a[i];
 end;
 writeln('A tomb elemeinek szorzata: ',p);
 readln;
end.
inf-prog-fszi/szorzas_tetele.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/21 12:34 szerkesztette: beistvan