Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:tesztverseny
tesztverseny.pas
program tesztverseny;
const valaszok_max = 500;
type
 valasz = record
  kod: string[5];
  felelet: string[14];
  pont: byte;
 end;
var
 a:array[1..valaszok_max] of valasz;
 i,j,k,n:integer; sor:string;
 helyes_felelet: string[14];
 versenyzo_id: string[5];
 versenyzo_valasz: string[14];
 csak_helyes_valasz: string[14];
 feladat_sorszama: byte;
 db_helyes: word;
 pontszam, pont: byte;
 cs: valasz;
 f: text;
begin
 //1. feladat
 write('1. feladat: ');
 assign(f, 'valaszok.txt');
 reset(f);
 readln(f,helyes_felelet);
 //writeln(helyes_felelet);
 i:=0;
 while not eof(f) do
 begin
  i:=i+1;
  readln(f, sor);
  a[i].kod:=copy(sor,1,pos(' ',sor)-1);
  a[i].felelet:=copy(sor,pos(' ',sor)+1,14);
  //writeln(a[i].kod,' ',a[i].felelet);
 end;
 n:=i;
 writeln('Az adatok beolvasasa');
 writeln;
 close(f);
 //2. feladat
 write('2. feladat: ');
 writeln('A vetelkedon ',n,' versenyzo indult.');
 writeln;
 //3. feladat
 write('3. feladat: ');
 write('A versenyzo azonositoja = ');
 readln(versenyzo_id);
 //a versenyzo keresese
 i:=1;
 while (i<=n)and(a[i].kod<>versenyzo_id) do
  inc(i);
 if i<=n then
  versenyzo_valasz:=a[i].felelet;
 writeln(versenyzo_valasz, ' (a versenyzo valasza)');
 writeln;
 //4. feladat
 writeln('4. feladat: ');
 writeln(helyes_felelet, ' (a helyes megoldas)');
 csak_helyes_valasz:='       ';
 for i:=1 to length(helyes_felelet) do
  if helyes_felelet[i] = versenyzo_valasz[i] then
   csak_helyes_valasz[i]:='+'
  else
   csak_helyes_valasz[i]:=' ';
 writeln(csak_helyes_valasz, ' (a versenyzo helyes valaszai)');
 writeln;
 //5. feladat
 write('5. feladat: ');
 write('A feladat sorszama = ');
 readln(feladat_sorszama);
 db_helyes:=0;
 for i:=1 to n do
  if a[i].felelet[feladat_sorszama]=helyes_felelet[feladat_sorszama]
  then
   inc(db_helyes);
 writeln('A feladatra ',db_helyes, ' fo, a versenyzok ',
     db_helyes/n*100:5:2,'%-a adott helyes valaszt.');
 writeln;
 //6. feladat
 writeln('6. feladat: A versenyzok pontszamanak meghatarozasa');
 assign(f,'pontok.txt');
 rewrite(f);
 for i:=1 to n do
 begin
  pontszam:=0;
  for j:=1 to length(helyes_felelet) do
   if helyes_felelet[j] = a[i].felelet[j] then
   begin
    case j of
     1..5 : pont:=3;
     6..10 : pont:=4;
     11..13: pont:=5;
     14  : pont:=6;
    end;
    pontszam := pontszam + pont;
    a[i].pont:=pontszam;
   end;
  writeln(f,a[i].kod, ' ', pontszam); {kiratas a fajlba}
  //writeln(a[i].kod, ' ', pontszam); {kiratas a kepernyore}
 end;
 close(f);
 writeln;
 //7. feladat
 writeln('7. feladat: A verseny legjobbjai:');
 for i:=1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do
   if a[i].pont<a[j].pont then
   begin
    cs:=a[i];
    a[i]:=a[j];
    a[j]:=cs;
   end;
 i:=1;
 k:=1;
 while (k<=3)and(i<=n) do
 begin
  j:=i;
  while a[i].pont=a[j].pont do
  begin
   writeln(k,'. dij (',a[j].pont, ' pont): ', a[j].kod);
   j:=j+1;
  end;
  inc(k);
  i:=j;
 end;
 readln;
end.
inf-prog-fszi/tesztverseny.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/23 18:58 szerkesztette: beistvan