Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:toertek

Törtek

tortek.pas
program tortek; {2012. majus, angol}
type szamok=record
    s1,s2,n1,n2:integer;
    muv:char;
    end;
var i,sz,n,sz1,nn1,ssz,sn,psz,pn,m:integer;
  a:array[1..100] of szamok;
  t:text;
  k:char;
//2.feladathoz
function lnko(a,b:integer):integer;
begin
 if a=b then lnko:=a;
 if a<b then lnko:=lnko(a,b-a);
 if a>b then lnko:=lnko(a-b,b);
end;
//5.feladathoz
function lkkt(a,b:integer):integer;
begin
 lkkt:=a*b div lnko(a,b);
end;
begin
writeln('1.feladat');
 write('Szamlalo: ');
 readln(sz);
 write('Nevezo: ');
 readln(n);
 if sz mod n = 0 then writeln(sz div n)
         else writeln('Nem egesz');
writeln('2.feladat');
 writeln('Az lnko() fuggveny elkeszitve');
writeln('3.feladat');
  if sz mod n=0 then writeln(sz,'/',n,' = ',sz div n) else
   if lnko(sz,n)=1 then writeln(sz,'/',n,' = ',sz,'/',n)
     else writeln(sz,'/',n,' = ',sz div lnko(sz,n),'/',n div lnko(sz,n));
writeln('4.feladat');
 write('Szamlalo: ');
 readln(sz1);
 write('Nevezo: ');
 readln(nn1);
 write(sz,'/',n,' * ',sz1,'/',nn1,' = ');
 ssz:=sz*sz1;
 sn:=n*nn1;
 if ssz mod sn=0 then writeln(ssz,'/',sn,' = ',ssz div sn) else
   if lnko(ssz,sn)=1 then writeln(ssz,'/',sn,' = ',ssz,'/',sn)
     else writeln(ssz,'/',sn,' = ',ssz div lnko(ssz,sn),'/',sn div lnko(ssz,sn));
writeln('5. feladat');
 writeln('Az lkkt() fuggveny elkeszitve');
writeln('6.feladat');
 write(sz,'/',n,' + ',sz1,'/',nn1,' = ');
 sz:=sz*(lkkt(n,nn1) div n);
 sz1:=sz1*(lkkt(n,nn1) div nn1);
 n:=lkkt(n,nn1);
 nn1:=lkkt(n,nn1);
 write(sz,'/',n,' + ',sz1,'/',nn1,' = ');
 psz:=sz+sz1;
 pn:=n;
 if psz mod pn=0 then writeln(psz,'/',pn,' = ',psz div pn) else
   if lnko(psz,pn)=1 then writeln(psz,'/',pn,' = ',psz,'/',pn)
     else writeln(psz,'/',pn,' = ',psz div lnko(psz,pn),'/',pn div lnko(psz,pn));
writeln('7.feladat');
 assign(t,'adat.txt');
 reset(t);
 i:=0;
 while not eof(t) do
 begin
  inc(i);
  with a[i] do
  begin
   readln(t,s1,n1,s2,n2,k,muv);
//  write(s1,' ',n1,' ',s2,' ',n2,' ',muv);
//  readln;
  end;
 end;
 m:=i;
 close(t);
 assign(t,'eredmeny.txt');
 rewrite(t);
 for i:=1 to m do
 begin
  with a[i] do
   if muv='+' then
    begin
     write(t,s1,'/',n1,' + ',s2,'/',n2,' = ');
     s1:=s1*(lkkt(n1,n2) div n1);
     s2:=s2*(lkkt(n1,n2) div n2);
     n1:=lkkt(n1,n2);
     n2:=lkkt(n1,n2);
     write(t,s1,'/',n1,' + ',s2,'/',n2,' = ');
     psz:=s1+s2;
     pn:=n1;
     if psz mod pn=0 then writeln(t,psz,'/',pn,' = ',psz div pn) else
      if lnko(psz,pn)=1 then writeln(t,psz,'/',pn,' = ',psz,'/',pn)
       else writeln(t,psz,'/',pn,' = ',psz div lnko(psz,pn),'/',pn div lnko(psz,pn));
    end {if}
    else
    begin {if muv = '*'}
     write(t,s1,'/',n1,' * ',s2,'/',n2,' = ');
     ssz:=s1*s2;
     sn:=n1*n2;
     if ssz mod sn=0 then writeln(t,ssz,'/',sn,' = ',ssz div sn) else
      if lnko(ssz,sn)=1 then writeln(t,ssz,'/',sn,' = ',ssz,'/',sn)
       else writeln(t,ssz,'/',sn,' = ',ssz div lnko(ssz,sn),'/',sn div lnko(ssz,sn));
    end; {else}
 end;{for}
 close(t);
 writeln('Az adatok az "eredmeny.txt"-be kiiratva.');
readln;
end.
inf-prog-fszi/toertek.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:29 szerkesztette: beistvan