Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:toertek

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

inf-prog-fszi:toertek [2017/06/19 12:29] (aktuális)
beistvan létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +====== Törtek ======
  
 +<code pascal tortek.pas>​
 +program tortek; {2012. majus, angol}
 +type szamok=record
 +       ​s1,​s2,​n1,​n2:​integer;​
 +       ​muv:​char;​
 +       end;
 +var i,​sz,​n,​sz1,​nn1,​ssz,​sn,​psz,​pn,​m:​integer;​
 +    a:​array[1..100] of szamok;
 +    t:text;
 +    k:char;
 +//​2.feladathoz
 +function lnko(a,​b:​integer):​integer;​
 +begin
 +  if a=b then lnko:=a;
 +  if a<b then lnko:​=lnko(a,​b-a);​
 +  if a>b then lnko:​=lnko(a-b,​b);​
 +end;
 +//​5.feladathoz
 +function lkkt(a,​b:​integer):​integer;​
 +begin
 +  lkkt:=a*b div lnko(a,b);
 +end;
 +begin
 +writeln('​1.feladat'​);​
 +  write('​Szamlalo:​ ');
 +  readln(sz);
 +  write('​Nevezo:​ ');
 +  readln(n);
 +  if sz mod n = 0 then writeln(sz div n)
 +                  else writeln('​Nem egesz'​);​
 +writeln('​2.feladat'​);​
 +  writeln('​Az lnko() fuggveny elkeszitve'​);​
 +writeln('​3.feladat'​);​
 +   if sz mod n=0 then writeln(sz,'/',​n,'​ = ',sz div n) else
 +      if lnko(sz,​n)=1 then writeln(sz,'/',​n,'​ = ',​sz,'/',​n)
 +          else writeln(sz,'/',​n,'​ = ',sz div lnko(sz,​n),'/',​n div lnko(sz,​n));​
 +writeln('​4.feladat'​);​
 +  write('​Szamlalo:​ ');
 +  readln(sz1);​
 +  write('​Nevezo:​ ');
 +  readln(nn1);​
 +  write(sz,'/',​n,'​ * ',​sz1,'/',​nn1,'​ = ');
 +  ssz:​=sz*sz1;​
 +  sn:=n*nn1;
 +  if ssz mod sn=0 then writeln(ssz,'/',​sn,'​ = ',ssz div sn) else
 +      if lnko(ssz,​sn)=1 then writeln(ssz,'/',​sn,'​ = ',​ssz,'/',​sn)
 +          else writeln(ssz,'/',​sn,'​ = ',ssz div lnko(ssz,​sn),'/',​sn div lnko(ssz,​sn));​
 +writeln('​5. feladat'​);​
 +  writeln('​Az lkkt() fuggveny elkeszitve'​);​
 +writeln('​6.feladat'​);​
 +  write(sz,'/',​n,'​ + ',​sz1,'/',​nn1,'​ = ');
 +  sz:​=sz*(lkkt(n,​nn1) div n);
 +  sz1:​=sz1*(lkkt(n,​nn1) div nn1);
 +  n:​=lkkt(n,​nn1);​
 +  nn1:​=lkkt(n,​nn1);​
 +  write(sz,'/',​n,'​ + ',​sz1,'/',​nn1,'​ = ');
 +  psz:​=sz+sz1;​
 +  pn:=n;
 +  if psz mod pn=0 then writeln(psz,'/',​pn,'​ = ',psz div pn) else
 +      if lnko(psz,​pn)=1 then writeln(psz,'/',​pn,'​ = ',​psz,'/',​pn)
 +          else writeln(psz,'/',​pn,'​ = ',psz div lnko(psz,​pn),'/',​pn div lnko(psz,​pn));​
 +writeln('​7.feladat'​);​
 +  assign(t,'​adat.txt'​);​
 +  reset(t);
 +  i:=0;
 +  while not eof(t) do
 +  begin
 +    inc(i);
 +    with a[i] do
 +    begin
 +      readln(t,​s1,​n1,​s2,​n2,​k,​muv);​
 +//    write(s1,'​ ',​n1,'​ ',​s2,'​ ',​n2,'​ ',​muv);​
 +//    readln;
 +    end;
 +  end;
 +  m:=i;
 +  close(t);
 +  assign(t,'​eredmeny.txt'​);​
 +  rewrite(t);
 +  for i:=1 to m do
 +  begin
 +    with a[i] do
 +      if muv='​+'​ then
 +        begin
 +          write(t,​s1,'/',​n1,'​ + ',​s2,'/',​n2,'​ = ');
 +          s1:​=s1*(lkkt(n1,​n2) div n1);
 +          s2:​=s2*(lkkt(n1,​n2) div n2);
 +          n1:​=lkkt(n1,​n2);​
 +          n2:​=lkkt(n1,​n2);​
 +          write(t,​s1,'/',​n1,'​ + ',​s2,'/',​n2,'​ = ');
 +          psz:=s1+s2;
 +          pn:=n1;
 +          if psz mod pn=0 then writeln(t,​psz,'/',​pn,'​ = ',psz div pn) else
 +            if lnko(psz,​pn)=1 then writeln(t,​psz,'/',​pn,'​ = ',​psz,'/',​pn)
 +              else writeln(t,​psz,'/',​pn,'​ = ',psz div lnko(psz,​pn),'/',​pn div lnko(psz,​pn));​
 +        end {if}
 +        else
 +        begin {if muv = '​*'​}
 +          write(t,​s1,'/',​n1,'​ * ',​s2,'/',​n2,'​ = ');
 +          ssz:=s1*s2;
 +          sn:=n1*n2;
 +          if ssz mod sn=0 then writeln(t,​ssz,'/',​sn,'​ = ',ssz div sn) else
 +            if lnko(ssz,​sn)=1 then writeln(t,​ssz,'/',​sn,'​ = ',​ssz,'/',​sn)
 +              else writeln(t,​ssz,'/',​sn,'​ = ',ssz div lnko(ssz,​sn),'/',​sn div lnko(ssz,​sn));​
 +        end; {else}
 +  end;{for}
 +  close(t);
 +  writeln('​Az adatok az "​eredmeny.txt"​-be kiiratva.'​);​
 +readln;
 +end.
 +
 +</​code>​
inf-prog-fszi/toertek.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:29 szerkesztette: beistvan