Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:uniokepzes

Únióképzés

Általános feladat: Rendelkezésünkre áll egy N és egy M elemű halmaz az A() és a B() vektorban ábrázolva. Készítsük el a két halmaz egyesítését a C() vektorba!

uniokepzes.txt
Eljárás:
	Ciklus I=1-től N-ig
		C(I):=A(I)
	Ciklus vége
	CN:=N
	Ciklus J=1-től M-ig
		I:=1
		Ciklus amíg I<=N és A(I)<>B(J)
		  I:=I+1
		Ciklus vége
		Ha I>N akkor 
          CN:=CN+1
		  C(CN):=B(J)
        Ha vége
	Ciklus vége
Eljárás vége.

Pascal forráskód

uniokepzes.pas
program uniokepzes;
const n = 10;
   m = 12;
var a: array [1..n] of integer;
  b: array [1..m] of integer;
  c: array [1..n+m] of integer;
  i, j, k: integer;
begin
 randomize;
 //tömbök elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(8);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 for j:=1 to m do
 begin
  b[j]:=random(8);
  write(b[j], ' ');
 end;
 writeln;
 //írjuk ki a c-be az a és b unióját!
 //(egyesítünk)
 for i:=1 to n do
  c[i]:=a[i];
 k:=n;
 for j:=1 to m do begin
  i:=1;
  while (i<=n) and (a[i]<>b[j]) do
   i:=i+1;
  if i>n then begin
   k:=k+1;
   c[k]:=b[j];
  end;
 end;
 writeln('az a es b unioja a c tombben: ');
 for i:=1 to k do
  write(c[i], ' ');
 readln;
end.

Az <uniokepzes.pas> forráskódjának futtatása online

Unióképzés egyedi elemekkel.

uniokepzes_egyedielemek.pas
program uniokepzes_egyedielemek;
const n = 10;
   m = 12;
var a: array [1..n] of integer;
  b: array [1..m] of integer;
  c: array [1..n+m] of integer;
  i, j, k, l: integer;
begin
 randomize;
 //tömbök elkészítése
 for i:=1 to n do
 begin
  a[i]:=random(7);
  write(a[i], ' ');
 end;
 writeln;
 for j:=1 to m do
 begin
  b[j]:=random(7);
  write(b[j], ' ');
 end;
 writeln;
 //írjuk ki a c-be az a és b unióját!(egyesítsünk)
 k:=0;
 for i:=1 to n do begin
  l:=1;
  while (l<=k) and (c[l]<>a[i]) do
   l:=l+1;
  if l>k then begin
   k:=k+1;
   c[k]:=a[i];
  end;
 end;
 //writeln(k);
 for j:=1 to m do begin
  i:=1;
  while (i<=n) and (a[i]<>b[j]) do
   i:=i+1;
  if i>n then begin
   l:=1;
   while (l<=k) and (c[l]<>b[j]) do
    l:=l+1;
   if l>k then begin
    k:=k+1;
    c[k]:=b[j];
   end;
  end;
 end;
 writeln('az a es b unioja a c tombben: ');
 for i:=1 to k do
  write(c[i], ' ');
 readln;
end.

Az <uniokepzes_egyedielemek.pas> forráskódjának futtatása online

Órai gyakorlat

(szükséges könyvtár: tomb_io.pas)

uniokepzes.pas
program uniokepzes;
uses tomb_io;
var a,b,c:tomb;
   n,m,i,j,k:byte;
begin
 beolvas(a,n,'a');
 beolvas(b,m,'b');
 kiir(a,n,'a');
 kiir(b,m,'b');
 for i:=1 to n do
  c[i]:=a[i];
 k:=n;
 for j:=1 to m do
 begin
  if not talal(a,n,b[j])and not talal(c,k,b[j]) then
  begin
   k:=k+1;
   c[k]:=b[j];
  end;
 end;
 kiir(c,k,'c');
 readln;
end.
inf-prog-fszi/uniokepzes.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/22 16:17 szerkesztette: beistvan