Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


inf-prog-fszi:utepites

Útépítés

utepites.pas
program utepites;
type jarmuv=record
   o,p,m,ut:integer;
   varos:char;
   end;
var i,j,n,x,c,akt,elozo:integer;
  t:text;
  k:char;
  cs:jarmuv;
  a:array[1..2000]of jarmuv;
  mas:array[1..2000]of jarmuv;
  ora:array[7..16]of record a,f:word;end;
begin
 
 assign(t,'forgalom.txt');
 reset(t);
 readln(t,n);
 for i:=1 to n do
  readln(t,a[i].o,a[i].p,a[i].m,a[i].ut,k,a[i].varos);
 close(t);
writeln('1. feladat');
 writeln(n,' db sort olvastam be');
writeln('2.feladat');
 write('Kerem az n-edik utazo szamat : ');
 readln(x);
 if a[x].varos='F' then writeln('Also varos fele tart')
          else writeln('Felso varos fele tart');
writeln('3.feladat');
 j:=1;
 for i:=1 to n do
  if a[i].varos='F' then
  begin
   mas[j]:=a[i];
   inc(j);
  end;
 i:=1;
 while mas[i].o<>0 do
  inc(i);
 c:=i-1;
 writeln('az utolso ket FElso varosba tarto auto kozotti kulombseg: ',
     (mas[c].o-mas[c-1].o)+((mas[c].p-mas[c-1].p)*60)+(mas[c].m-mas[c-1].m),' mdp');
writeln('4.feladat');
 for i:=1 to n do
  if a[i].varos='A' then
   inc(ora[a[i].o].a)
  else
   inc(ora[a[i].o].f);
 for i:=7 to 16 do
  writeln(i:2,' ',ora[i].a,' ',ora[i].f);
writeln('5. feladat');
 mas:=a;
 for i:=1 to n-1 do
  for j:=1 to i-j do
  if mas[j].ut>mas[j+1].ut then
  begin
   cs:=mas[j];
   mas[j]:=mas[j+1];
   mas[j+1]:=cs;
  end;
 //for i:=1 to 20 do
 // writeln(mas[i].o:2,mas[i].p:3,mas[i].m:3,mas[i].ut:3,mas[i].varos:2);
 akt:=0;
 j:=1;
 i:=1;
 while (j<=10) do
 begin
  if mas[i].ut<>akt then
  begin
   write(mas[i].o:2,mas[i].p:3,mas[i].m:3,1000/mas[i].ut:5:1,' m/s ');
   if mas[i].varos='A' then writeln('Also')
             else writeln('Felso');
   akt:=mas[i].ut;
   inc(j);
  end;
  inc(i);
 end;
writeln('6.feladat');
 j:=0;
 for i:=1 to n do
  if a[i].varos='F' then
  begin
   inc(j);
   mas[j]:=a[i];
  end;
 n:=j;
 //for i:=1 to n do
 // writeln(mas[i].o:2,mas[i].p:3,mas[i].m:3,mas[i].ut:4,mas[i].varos:2);
 writeln('F (db): ',n);
 akt:=0;
 elozo:=0;
 assign(t,'also.txt');
 rewrite(t);
 for i:=1 to n do
  begin
   akt:=mas[i].o*3600+mas[i].p*60+mas[i].m+mas[i].ut;
   if elozo>akt then akt:=elozo;
   //o=div3600 p=(p+m=mod3600)div60 m=(p+m=mod3600)mod60
   writeln(t,akt div 3600,' ',(akt mod 3600)div 60,' ',(akt mod 3600)mod 60);
   elozo:=akt;
  end;
 close(t);
readln;
end.
inf-prog-fszi/utepites.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/19 12:31 szerkesztette: beistvan