Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


informatika3:laborok:labor3

Labor 03 inf. Mi03

3. sz. laboratóriumi munka
Téma: A Microsoft Windows kliens operációs rendszer hálózati beállításai
A munka célja: Megtanulni az operációs rendszer hálózati beállításait és szolgáltatásait
Elméleti ismeretek: Helyi kapcsolat, TCP/IP, IP-cím, alhálózati maszk, átjáró, DNS-kiszolgáló, tűzfal, ICMP, proxykiszolgáló, port, SMTP kiszolgáló, POP3
Szükséges eszközök és programok: Oracle VirtualBox futtatására alkalmas számítógép (>= 4 G RAM) és operációs rendszer, telepített Windows operációs rendszer
A munka menete:

Név:_
Dátum, idő:_
Számítógép:_

1. Feladat

Határozza meg a virtuális gép IP beállításait parancssorban: IP cím (IPv4 Address), alhálózati maszk (Subnet Mask), alapértelmezett átjáró (Default Gateway), DNS szerver, DHCP szerver, állomásnév (Host Name), DNS utótag (DNS Suffix). Készítsen képet a parancssor ablakáról és illessze be ide:

2. Feladat

Adja ki a következő parancsokat: ping 192.168.3.1, tracert mail.kmf.uz.ua, tracert bme.hu
A parancsok kimenetéről készítsen képeket és illessze be ide:

3. Feladat

A virtuális gép hálózati kártyája jelenleg NAT módban működik. Mit jelent ez a gyakorlatban? Válaszát írja ide:

4. Feladat

Határozza meg a parancssorból a bme.hu és a kmf.uz.ua nevekhez tartozó IP címeket (nslookup parancs). Milyen különbséget tapasztal a két válaszban? Válaszát írja ide:


5. Feladat

Kapcsolja a virtuális gép hálózati kártyáját Bridge-elt kártya módba. Figyelje meg és írja a dokumentumba az új IPv4 beállításokat.
IPv4 cím:_
Alhálózati maszk:_
Alapértelmezett átjáró:_
DNS:_
Mit jelent a Bridge-elt kártya mód? A választ rövide írja ide:_

6. Feladat

Ellenőrizze böngészőprogrammal, hogy elérhető-e az Internet. A Mozilla Firefox program beállításainál kapcsolja be a „Proxybeállítások automatikus felismerése a hálózaton” kapcsolót. Mindhárom böngészőben (Edge, Chrome, Firefox) állítsa be kezdőlapnak: http://www.kmf.lan

7. Feladat

A gazda (host) gépen indítsa el a parancssor alkalmazást (Linux esetén a terminált). A ping paranccsal ellenőrizze hogy a virtuális gép elérhető-e. (Ha nem érhető el, miért?) A virtuális gép tűzfalán engedélyezze a bejövő Echo kérés-ICMPv4-be szabályt. A ping paranccsal a host gépről ellenőrizze, hogy a virtuális gép elérhető-e a tűzfal módosítása után. Készítsen képet a parancssor ablakáról és illessze be ide:

8. Feladat

Határozza meg az m10.kmf.lan gép IP címét. Ellenőrizze a ping paranccsal, hogy a gép elérhető-e! Hozzon létre egy levelező postafiókot a Thunderbird programban saját nevével és intézményi azonosítójával: <azonosito>@m10.kmf.lan címmel.

Kiszolgáló neve Port SSL Hitelesítés
Bejövő POP3 m10.kmf.lan 110 Nincs Normál jelszó
Kimenő SMTP m10.kmf.lan 25 Nincs Nics hitelesítés

Írjon egy levelet csoporttársának és ellenőrizze a program és a kiszolgáló működését. A levelére kapott választ továbbítsa a pferi@m10.kmf.lan címre.

10. Feladat

Hozzon létre a gyökérkönyvtárban egy könyvtárat tanulonak névvel! Ossza meg a hálózaton tanulonak néven. Oldja meg, hogy a hálózaton a tanulo felhasználónak teljes hozzáférése legyen a megosztáshoz!

Könyvtár létrehozásával, állomány másolásával ellenőrizze a megosztást csoporttársa virtuális gépéről. A saját virtuális gépen a Számítógép-kezelés / Megosztott mappák / Munkamenetek ablakban ellenőrizze az aktív kapcsolatokat. Készítsen képet az ablakról és illessze be ide:

11. Feladat

Jelentkezzen be a telepítésnél létrehozott (rendszergazdai jogosultsággal rendelkező) felhasználóként és engedélyezze a Távoli asztalt a virtuális gépen. A tanulo felhasználót adja a táveléréssel rendelkező felhasználókhoz.
Csoporttársa gépén indítsa el a Távoli asztal kapcsolat programot. Kapcsolódjon a saját virtuális gépéhez és ott indítsa el a parancssor-t. Adja ki a netstat -an parancsot. Keresse meg a listában azt a sort, ami a távoli asztal kapcsolatra vonatkozik. Készítsen képet az ablakról és illessze be ide:_
A képen jelölje ki a sort az alábbihoz hasonló módon:

12. Feladat

Mentse a dokumentumot Lab2-03-MONOGRAM.odt néven.

13. Feladat

Küldjön levelet a pferi@kmf.uz.ua címre. A levél tárgya Labor03-03-<Sajat_Nev> legyen, első két bekezdése a következő:

<Saját Név> jelen nyilatkozatom elküldésével kijelentem, hogy ezt a feladat önálló munkám,
annak elkészítése során az önálló munka kitétel tekintetében a feladatot kiadó és az azt
ellenőrző oktatót nem tévesztettem meg.
Jelen nyilatkozat elküldésével tudomásul veszem, hogy amennyiben a feladatot nem magam készítettem,
a tárgy oktatója befogadását és a félév aláírását megtagadja.

A levélhez csatolja a dokumentumot.
A levél elküldésének határideje: a laboratóriumi munka után max. 7. nap.

informatika3/laborok/labor3.txt · Utolsó módosítás: 2017/12/11 10:19 szerkesztette: pferi